A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak

Alább közöljük azt a cikket, amely a napokban jelent meg a www.kathnews.de oldalon, és amelyet Gero P. Weisheupt írta, aki elismert kánonjogász, a liturgikus jog szakértője, és a Summorum Pontificum motu propriohoz is ő írta az első könyv terjedelmű szakkommentárt.

Sarah bíboros nagy port kavaró buzdítását követően a Szentszék sajtónyilatkozatot adott ki az esetleges félreértések elkerülésére. Ezt a nyilatkozatot magyar nyelven itt lehet olvasni.

Az alábbi cikkben idézett dokumentum (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani, Prot n. 2036/00/L, 2000 szeptember 25., kiadva: Communicationes 32 [2000] 171—172) az interneten megtalálható (olaszul itt, angolul itt), érdemi részének magyar fordítása pedig — további magyarázatokkal — olvasható Uwe Michael Lang könyvében: Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány, Budapest 2006, 22—23.

http://www.kathnews.de/papst-widerspricht-nicht-kardinal-sarah

A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak

A Szentszék Sajtóterme Sarah bíboros londoni kijelentései után nyilatkozatot tesz közzé, hogy a félremagyarázásokat elkerülje.

Írta Gero P. Weishaupt 2016. július 11-én 21:05-kor

Róma (Kathnews)

A Szentszék Sajtóterme Andrea Tornielli közlése szerint ma nyilatkozatot tett közzé, amit a Pápa Sarah bíborossal, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusával egyetértésben jelentetett meg. Ebben hivatkoznak a bíboros legfrissebb javaslatára, amely egy londoni liturgikus konferencián hangzott el, mely szerint a papoknak Advent I. vasárnapjától „ad orientem“ kellene bemutatniuk a szentmisét. Azért, hogy megelőzzék a kijelentés téves értelmezését, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy nincs tervben új szabályozás. Továbbá emlékeztet arra, hogy a római rítus rendes formája a VI. Pál misekönyve szerint bemutatott szentmise, míg a szentmise rendkívüli formája az V. Piusz/ XXIII. János misekönyve szerinti szentmise, ahogy az XVI. Benedek Summorum Pontificum kezdetű motu propriójában áll.

Nem kötelező a nép felé fordulva celebrálni.

A celebrálás irányára vonatkozóan a nyilatkozat hivatkozik a Római Misekönyv Általános Rendelkezései (Instructio generalis) 299. pontjára, amely kimondja, hogy az oltárt a szentély falától elválasztva kell felállítani, úgy „hogy azt könnyen körbe lehessen járni, és a nép felé fordulva lehessen rajta celebrálni, ami hasznos (expedit), ahol csak lehetséges (ubiqumque possibile sit)”.

A nyilatkozat kijelentései nincsenek ellentmondásban Sarah bíborosnak a papokhoz intézett javaslatával. Csak a téves értelmezést szeretnék megelőzni.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2016. július 16.