10 hazugság, amit az egyház a nőkről tanít

Évszázadokon keresztül, a férfiközpontú egyházi vezetési rendszer a Biblia félremagyarázásán keresztül a nőket szellemi fogságban tartotta. Itt az idő, hogy lerántsuk a leplet ezekről a hamis tanításokról.

A 21. században élünk, de ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy néhány dologban az egyház még a sötét középkorban rekedt, különösképpen ha megvizsgáljuk azt a módot, ahogy a hölgyekhez viszonyul.

 

 

Még akkor is, ha az Írások sohasem ábrázolják a nőt másodrendűnek a férfihez képest, a mi férfiak dominálta egyházi rendszerünk még mindig egy torz képet terjeszt a női alsóbbrendűségről. A nők már belefáradtak ebbe és férfiként én is, mivel annyi nem Isten szíve szerint való megalázó viszonyulást látunk.

Jézus szembesült a hátrányos nemi megkülönböztetés lényegével, amikor annyira közvetlenül szolgált a nők felé. A közel-keleti kultúrában a nők alig számítottak többnek egy vagyontárgynál, Ő pedig, tanította, meggyógyította a nőket és szolgálattal is megbízta őket. Napjainkban ezzel szemben az energiánkból egy csomót arra fordítunk, hogy a lehetőségeket eltiltsuk tőlük – a tilalmaink megvédéséhez pedig a Bibliát használjuk.

Összegyűjtöttem a hölgyekről 10 olyan hibás nézőpontot, amelyek túl régóta köröznek az egyházi berkeken belül, a szószékről prédikálva illetve a népszerű bibliafordítások kommentárjaiban testet öltve. Hiszek abban, hogy ezeket a hazugságokat le kell rombolnunk, ha azt akarjuk látni, hogy az egyház a maga teljességében jelenik meg a nagy ítélőszék előtt.

1. Hazugság: Az Isten végső terve a nők számára az, hogy a férjüket szolgálják

Milyen szomorú, hogy annyi keresztény férfi egy önző perspektívából tekint a nőkre. Ez a szemlélet gyakran felbukkan Éva teremtéstörténetének félreértelmezéséből fakadóan, a Mózes első könyve 2:18-25 alapján, amelyben Ádámnak egy „segítőtárs” lett teremtve. A héber eredeti szó, ami itt szerepel, gyakran „élettársnak” van fordítva, kifejezve az intimitást és a partnerséget. De évszázadokon keresztül ez úgy volt magyarázva, mintha Éva csak egy családi kellék lenne.

Mi férfiak azt feltételezzük, hogy Isten Évát Ádám szexuális szükségleteinek kielégítése céljából adta, valamint azért, hogy főzzön, mosson, és szolgáljon neki. De a teremtés könyvében olvasható elbeszélés nem erről szól.

Éva teremtése után, Isten nem mondja neki: „Te vagy Ádám segítője, parancsolom, hogy szolgáld őt jól.” Éva nem rabszolgaságra lett teremtve, hanem Ádámmal közösen a munkatárs szerepe lett rászabva, amikor Isten megparancsolta számukra, hogy együtt uralkodjanak a teremtmények felett, ahogy aztán tették is. (I Mózes 1:28)

2. Hazugság: A nők képtelenek kiteljesedni vagy szellemileg hatékonyak lenni egy férj nélkül

Attól az időtől fogva, hogy Corrie Ten Boom megszabadult egy német haláltáborból 1944-ben egészen az 1983-ban bekövetkezett haláláig, az egész világot tanította arról a Megmentőről, aki a legkegyetlenebb nácinak is meg tud bocsátani. Mégis, sohasem házasodott meg. Vajon a tény, hogy sohasem volt férje, azt eredményezte, hogy nem volt „teljes”? Néhány keresztény igennel válaszolna.

Annyira sok energiát elpazaroltunk arra, hogy a bibliai család koncepcióját megvédjük, hogy már a bálványozásában bűnösökké váltunk. Folyamatosan azt prédikáljuk, hogy egy nő elsődleges felelőssége, hogy egy Istenfélő férjet találjon, szüljön sok gyereket, maradjon otthon és nevelje fel őket Krisztusnak.

De nem a családi állapot az, ami a szolgálatra alkalmassá tesz. A Biblia sehol sem állítja, hogy ez Jézus követői számára kulcskérdés lenne, például a 12 tanítványnál sem merült fel szempontként, hogy házasok-e vagy sem.

Minden hívő számára a legfontosabb elhívás – legyen házas vagy egyedülálló – a Jézussal való kapcsolat építése. Minden más földi kapcsolat másodlagos, és Krisztus maga figyelmeztetett bennünket, hogy az általunk szeretett embereknek soha ne engedjük meg, hogy bálványokká váljanak az életünkben, így eltérítve bennünket Tőle.

3. Hazugság: A nőknek otthon kellene maradniuk

Számos evangéliumi egyház tanítja, hogy azok a nők, akik nem otthon dolgoznak, megtörik a bibliai parancsolatot, pedig ez a következtetés kizárólag egy igeszakasz félreértelmezéséből fakad. A Példabeszédek könyve 31. fejezetében leírt hölgy gyakran a csak a családjának élő matróna tradicionális képének alátámasztására van felhasználva, aki a napjait főzéssel tölti, amíg a férje az irodában van. De ha figyelmesen elolvasod ezt a fejezetet, kiderül, hogy az itt leírt hölgy a maga ókori és közel-keleti kontextusában ingatlanügynökként működött és egy textilipari vállalkozása is volt.

A Tituszhoz írt levél 2:5 figyelmezteti az asszonyokat, hogy „háziasak” legyenek. De a legtöbb tanító megegyezik abban, hogy ez a vers egyszerűen csak arta utasítja a nőket, hogy a gyermekeiket ne hagyják magukra.

Ugyanakkor az is igaz, hogy ambíció vagy anyagiasság miatt, néhány keresztény nő elhanyagolja a gyermekeit, még akkor is, ha a Szent Szellem arra ösztönzi őket, hogy a karrier céljaikat függesszék fel. De egy törvénykező teher hölgyekre helyezése helyett, amikor azt mondjuk, hogy a karrier egy Istentelen dolog, a férfiaknak és nőknek egyaránt azt kellene mondanunk, hogy a karrier céljaikat helyezzék a Szent Szellem vezetése alá.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2016. április 4.