Megbízható szerző Richard Rohr?

„Egy barátomat nagyon érdeklik Richard Rohr ferences atya könyvei, nekem viszont furcsa érzésem van vele kapcsolatban. Meg tudnák mondani, tényleg hűek-e a könyvei a Katolikus Egyház tanításához?”

A kérdés finom lelki érzékről tanúskodik, mert Richard Rohrral kapcsolatban csakugyan vannak problémák, amelyekről érdemes tudniuk a hívőknek.

Richard Rohr atya sok szállal kötődik a New Age-hez. 1987-ben Center for Action and Contemplation (CAC, Tevékenység és Szemlélődés Központ) néven „oktatási és képzési központot” alapított Albuquerque-ben. A központ honlapján azt írja, munkája célja, hogy „hitbeli alternatívát kínáljon az uralkodó tudatossággal szemben”. Az intézmény ismert központja az amerikai egyházban működő legjelentősebb másként gondolkodó csoportnak (Call to Action), amely többek közt a nők pappá szentelése, a homoszexuális viselkedés és az istennőimádás elfogadtatásáért küzd.

A központ egyik fő tevékenysége, hogy pogány elemekkel tarkított beavatási szertartásokat szervez férfiak számára. Richard Rohr egyik központi gondolata a férfi spiritualitás, melynek kialakulása szempontjából hatékonyabbnak tart bizonyos ősi pogány szertartásokat, mint a szentségek kiszolgáltatásának egyházi rítusait. Férfiak több száz dollárt fizetnek azért, hogy részt vehessenek a bennszülött tisztulási szertartásokon, ahol – Rohr saját tapasztalata szerint – hatalmas élményt jelent, amikor a többiekkel együtt meztelenül, négykézláb másznak körbe-körbe az izzasztókunyhóban.

Rohr atya aktív részese az Emerging Church (Felemelkedő Egyház) mozgalomnak is. A mozgalomhoz tartozó különféle csoportok kereszténynek vallják magukat, ám úgy vélik, az Egyház hittételeit és tanítását „korszerűsíteni” kell, hogy a mai társadalom számára elfogadhatóbbak legyenek. (Megjegyezhetjük: a korszerűsítés valóban állandó feladat, de kizárólag a hitátadás módszereiben: a hit tartalmát, a krisztusi tanítást nem érintheti.)

Rohr régóta tanítja a népszerű New Age-es személyiségtípus-elemzési módszert, az Enneagramot, amelyre vonatkozóan komoly figyelmeztetést fogalmaz meg a Jézus Krisztus, az élő víz hordozója című vatikáni dokumentum. Emellett több, teológialiag erősen megkérdőjelezhető tant hirdet pl. Isten atyaságáról, a megváltásról és az eredeti bűnről, továbbá nyíltan támogatja az aktív homoszexualitást.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2022. november 12.