XVI. Benedek az utolsó igaz pápa?

A kérdést nem mi tettük fel, hanem  MDM, a Máriáról elnevezett látnoknő (jósnő?) állítja ezt, amit elsősorban a nagyfigyelmeztetés és a második eljövetel magyar honlapok terjesztenek nyelvünkön.  Részletes választ és számos cáfolatot találtam az alábbi írásban.

Van egy téma, amely bár a nem hívők számára jellemzően ismeretlen, a katolikusok között egyre többször merül föl, és néha még megosztó viták melegágya is. Méghozzá egy kortárs látnoknő állítólagos próféciái: a nagyfigyelmeztetésnek nevezett magánkinyilatkoztatás-sorozat szerint hamarosan elérkezik az ítélet napja. Mindez nem újszerű, sokan mondtak már sok ilyesmit. Ami valóban megdöbbentő, hogy eddig történt néhány látnoki pontosságú jóslat. Mit hihetünk és mit tudunk a második eljövetel nagyfigyelmeztetéséről?

Először is tisztázzuk, hogy bár a prófétákat a Biblia szerint ne vessük meg, azért a hiteltelen kóklereket nyugodtan nevessük ki… Rengetegen keltettek már pánikot úgy, hogy talán még ők maguk is elhitték, hogy Jézustól kapnak üzeneteket, de a Szentírásban Krisztus azt mondta, hogy nem tudhatjuk sem az napot, sem az órát.

Sok jóslat született a történelemben, de éppen emiatt nagyon figyelmesen meg kell vizsgálnunk, hogy minek is adunk hitelt. Azért, mert valaki azt mondja, hozzá Jézus szól, még nem kell, sőt nem szabad minden szavát elhinnünk. Sőt spirituális szempontból még az sem bizonyíték, ha az igaza utóbb bebizonyosodik: jöhetnek üzenetek, hogy úgy mondjuk, fölülről, de éppúgy érkezhetnek alulról is…

Éppen ezért minden állítólagos csodát és kinyilatkoztatást is az Egyház alaposan megvizsgál. Ez valóban egy évekig, néha évtizedekig tartó alapos folyamat, melyben világi szakértők (orvosok, pszichológusok, fizikusok stb.) és persze egyházi szakemberek (teológusok, papok stb.) igyekeznek megállapítani, hogy a kinyilatkoztatás hiteles-e. Rendkívül fontos igazodási pont számunkra az egyházi tekintély és tanítás, meg persze a Biblia. Ami ellent mond a tanításnak, hitünk szerint bizonyosan nem lehet valódi isteni kinyilatkoztatás, de hát mivel nem igazán lehet tudományos objektivitással vizsgálni ezeket a kérdéseket, még az egyház által kanonizált magánkinyilatkoztatások esetében is helye lehet egy katolikus számára is a kétségnek. Én olyan papot is ismerek, aki semmilyen magánkinyilatkoztatásnak sem ad hitelt. Nem azért, mert a csodákat tagadja, hanem azért, mert az isteni kinyilatkoztatás a Bibliával véget ért, és szerinte nem megbízhatóak ezek a történetek.

De mi a nagyfigyelmeztetés?

2010 novemberében egy addig hitetlen dublini nő látomásokat kezdett látni. Jézus szólt hozzá és igen bőségesen adott neki információkat a nő szerint hamarosan elérkező ítéletről. A nő a helyi egyházmegyéhez fordult és papok segítségét kérte, de nem sokan bíztak meg benne. A kinyilatkoztatások szerinte azóta folytatódnak, és tényleg heti rendszerességgel jelennek meg anyagok, amelyek előrevetítenek egy állítólag nagyon közeli eseményt.

Ami különösen kétségébresztő, hogy a nő a kilétét igyekszik titokban tartani. Azt mondja, nem ő a lényeg és fél is, mert kapott fenyegetéseket. A próféták viszont igen ritkán bújnak el.

Mégsem a személy hitelessége kérdéses, hanem a szavaié: igen egyszerűen ellenőrizhetjük, hogy hiteles kinyilatkoztatásról van szó, csak keressünk konkrét állításokat, és vizsgáljuk meg, azok bekövetkeztek-e. Ennél a lépésnél bizony a hiszékenységnél többre van szükség: objektív, tételes bizonyítékokra.

Benedeket lemondatják!

Kissé hátborzongató olvasni a 2012 májusától kezdve hónapokon át megjelenő jóslatokat. Ellenőriztem a Web Archive-ban, valóban megjelentek ehhez hasonló kijelentések még jóval XVI. Benedek emeritus pápa idei lemondása előtt:

Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön. A római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül.

Visszatért többször is, hogy Benedek pápát elűzik, le fog mondani, az utána következő pápa pedig nagyon népszerű lesz, de valójában a hit megdöntésén dolgozik majd, ő a valóságos Antikrisztus. Ez elképesztő kijelentés, ha átgondoljuk a jelentőségét. A nagyfigyelmeztetés hívei szerint Ferenc pápa sátáni személy, s éppen ez a veszélyes, megosztó jelenség.

Konkrétan olyan méretet öltött a nagyfigyelmeztetés terjedése, hogy már Magyarországon is szükség volt rá, hogy a papok prédikációjukban figyelmeztessék a híveket arra, hogy nem adhatnak hitelt egy jelenleg is egyházi kivizsgálás alatt álló jelenségnek, ha az ilyen súlyos dolgokat állít. Nem kevesebbről van szó, minthogy néhány sikeres jóslat következményeképp sok amúgy katolikus elfordult Ferenc pápától és ezzel de facto elfordulnak az Egyháztól és a katolikus vallástól is, ha folytatódik ez a hangulatkeltés.

Miért nem igaz a nagyfigyelmeztetés?

Természetesen nem mondhatom, hogy bizonyosan nem igaz, de azt igen, hogy szinte bizonyosan nem az. A jóslatok rendkívül homályosak. S bár kitűnően eltalálták, hogy Benedek lemond, a szövegek szerint őt elűzik, sőt a Vatikánból is elüldözik. XVI. Benedek azt mondta, tökéletesen elfogadja Ferenc pápát, sőt Ferenc is gyakran beszél az emeritus római püspökkel, akit egy igen kedves nagyapához hasonlít, s aki még most is a Vatikánban él. Hasonlóan hihető lehet egy rosszabb hitoktatást kapott hívő számára a jóslatsorozat sok más kijelentése is, de ezek teológiailag megbuknak, mert ellent mondanak a katolikus tanításnak.

Arról van szó, hogy igen nehéz elfogadni egy katolikus próféciát úgy, hogy az nem katolikus. Ha más valláshoz fűződő jóslatok lennének, akkor annak teológiája szerint vizsgálnák a szakavatottak. Jelenleg viszont a Katolikus Egyház a hitletéteményese a katolikus vallást érintő kérdéseknek, és igencsak meglepő lenne, ha igen hamar nem derülne ki általa, hogy a nagyfigyelmeztetés hiteltelen.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2013. szeptember 14.