Dr. Kovács Gábor

Dr. Kovács Gábor atya a természetgyógyászatról (2004)

Az egykori Hagiosz levelezőlistáról (2004)

Kedves K.!
Azt hiszem, felfogásunk nem különbözik, de lényegesen máshogy fogalmazunk a természetgyógyászat kérdésében.

Te ezt írod:
Úgy lenne a helyesebb, pontosabb a megfogalmazás – megítélésem szerint -, hogy “a természetgyógyászat szerteágazó és szinte áttekinthetetlen módszerei között NAGYON SOK az okkult és a New Age mozgalom által IS propagált szellemiségre épülő. Az összesről módszerről kategorikusan NEM jelenthető ki. 

Úgy folytatnám, hogy “mivel igen kevesek vannak azoknak a tárgyi/szakmai és teológiai ismeretek birtokában, hogy nagy megbízhatósággal meg tudják különböztetni, ítélni az egyes (mód)szereket. Mivel a természettudományos igazolás sem nyújt sok esetben – egyelőre – megbízható eligazodást, ezért ERŐSEN AJÁNLOTT e módszereket MINDADDIG kerülni, amíg nem kapunk megbízható és hiteles forrásból ismereteket ezekről, mind természettudományos, mind teológiai (erkölcsi) oldalról.”

A “természetgyógyászat” azonban nem azonos a benne alkalmazott módszerek összességével. A miskolci J. A, aki megtérése előtt maga is természetgyógyász volt (teljesen jóhiszeműen), s ma az irányzat legkövetkezetesebb és rátermettebb kritikusai közé tartozik, idéz egy kijelentést: “A természetgyógyászat 90 %-a jó, csak 10 % kifogásolható. De ez a 10 % a lényeg.” Vagyis

a természetgyógyászat eleve egy szellemi irányzat fedőneve, aminek lényege az okkult jellegű
10 %-ban rejlik.

Asztali beszélgetésnél lestem el ezt a kijelentést: “A természetgyógyászat alapelve az, hogy a természet képes önmagát
helyreállítani.” Ebben rejlik egy igazság (a természetnek van öngyógyító ereje, pl. sebek beforrnak, kórokozókat leküzd a szervezet), és egy hatalmas tévedés: hogy a természet önmagában ép és sérületlen, öngyógyító ereje mindenre elég. Ezt hívom úgy, hogy “a nudisták tévedése”. Ők ti. úgy gondolkodnak, mintha a paradicsomban élnénk – az emberi test önmagában jó (ez igaz), ezért nincs mit szégyelni rajta (hát a rendetlen vágy?). A természetgyógyászat is úgy gondolkodik, mintha a paradicsomban élnénk. Pedig hát nem abban élünk, hanem egy sóhajtozó és vajúdó teremtésben, amely romlást és halált hordoz.

A New Age irodalomban találtam ezt az elvet: “Az univerzum elég gazdag ahhoz, hogy elküldje nekem mindazt, amire szükségem van”. Csakhogy ez az univerzum numinizálása. Egyedül Isten képes arra, hogy mindent elküldjön nekem, amire szükségem van. Ha helyette az univerzumhoz fordulok, a “levegőben uralkodó fejedelemhez” fordulok.

A természetgyógyászat mögött is ugyanilyen numinizáció rejlik.

Tökéletesen igaz, hogy nem ismerünk még mindent a természetben, újabb területek tárhatók föl. Nincs is semmi baj, amíg a föltáratlan területekhez a kísérleti tudomány eszközeivel közeledünk. (Pl. ha a kutatók megvizsgálják, hogyan működik a kínaiak akupunktúrás érzéstelenítése – mert az bizonyos mértékig valóban működik.) De ez tudományos gyógyászat!

Ha a természetgyógyászat ehelyett ALTERNATÍV megoldást kínál, vagyis lemond arról, hogy a föltáratlan területet a józan ész eszközeivel ellenőrizze, akkor valami homályosat fogad el kvázi-vallásos hittel. Ez pedig az okkultizmus definíciója.

Ezért hangoztatom, hogy az ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT eszméje a józan ész arculcsapása. Nem egyszerűen az a baj korunkkal, hogy lemond a hitről. Alapvetőbb a baj: lemond a rációról is. Pedig értelmünk Isten ajándéka és az emberi méltóság része.

Az ÖSSZES természetgyógyászati eljárás semmi esetre sem okkult. A gyógynövények használata, a népi megfigyelések hasznosítása önmagában teljesen tiszta, és éppen ezért nem is képez alternatívát a tudományos gyógyászattal szemben.

A természetgyógyászat EGÉSZE mégis okkult, mert szervesen épít egy okkult elvre.

Olyan ez, mintha egy icipici ciánkálit tesznek a levesbe. A leves alkotórészei túlnyomó többségükben egészségesek és táplálóak lehetnek, nem lehet kijelenteni, hogy mindegyik mérgező. A leves mégis a maga EGÉSZÉBEN lesz mérgező. Nem lehet úgy kanalazni belőle, hogy a méregből ne vegyünk be.

Az önmagukban jó dolgok is okkult kontextusba kerülnek, ha a természetgyógyász alkalmazza őket. Ahhoz, hogy szellemi veszély nélkül használhassuk ezeket, ki kell vennünk őket az okkult kontextusból és a kísérleti tudomány összefüggésébe helyeznünk.

A különbségtétel az ÖSSZES és az EGÉSZ között jellemző a kettőnk gondolkodása közötti különbségre: a tied inkább analitikus, az enyém inkább szintetikus. Részemről nagyon fontosnak tartom hangoztatni:

az “alternatív gyógyászat” egy okkult kontextus fedőneve. A “természetgyógyászat” szó még inkább álcázza ezt a kontextust, de az se jelent mást.

Urunkban
Gábor

Létrehozva 2024. május 7.