Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Szakralizáció

„Mágia és hit” rádiósorozat, 11. előadás

Jelen előadássorozatom elsősorban a hívő katolikusok tisztánlátását szolgálja. Protestáns testvéreink csóválhatják a fejüket: mit beszélsz a numinizáció ellen, amikor a katolikusok arról nevezetesek, hogy szentelt tárgyakat használnak, képeket és szobrokat részesítenek vallási kultuszban, rituális technikáknak tulajdonítanak hatékonyságot, sőt az élő Isten helyett halott embereket hívnak segítségül?

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Szeretni szellemi ellenfeleinket?

(részlet egy listalevélből)

Az általad idézett levélben szellemi ellenfélnek EMBEREKET neveztem, akikkel világnézeti vitában állunk. Nem ellenük küzdünk, mint az általad is említett bibliai hely mondja, hanem az általuk képviselt eszmék ellen. Ezt fejeztem ki a “szellemi” jelzővel, megkülönböztetésül a csatatéri, politikai, etnikai, üzleti stb. ellenségeskedéstől.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Dr. Kovács Gábor: Kerub

 

Ez a könyv úgy született, hogy először elektronikus levelekben küldtem ki az érdeklődőknek rövid cikkeket az angyalok és démonok témakörében, Kerub címmel, majd több színhelyen is előadásokat hirdettem hasonló témákról, végül a Mária Rádióban tartottam a cikksorozat anyagából harminc félórás előadást, szintén Kerub címen. Ez utóbbi előadások írott szövegéből állítottam össze a jelen könyvet.

Amit Mágia és hit c. könyvemben már egyszer elmondtam, itt igyekeztem nem ismételni, legföljebb csak nagy vonalakban történő összefoglalás formájában. A két könyv egymás kiegészítésének fogható fel, de a kettő közül a jelen mű az, amely alapul szolgálhat a másiknak. A racionalizmustól körülvett újkori teológia már a II. Vatikánum előtt is defenzíven, bátortalanul tárgyalta az angelológiát, a jelenkori szekularista teológia pedig eljutott egy merőben formális, valóságtartalmától megfosztott angyaltanhoz, amely már kívülesik a katolikus ortodoxia határain.

3 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Gondolatok a Szent Mihály rózsafüzérről

(részlet egy listalevélből)

Alapvető, hitelvi nehézség nincs a Szent Mihály rózsafüzérrel, de van néhány problematikus dolog. A két szövegváltozat (a Szent Mihály Alapítvány weblapján lévő [már nem elérhető. A szerk. Helyette megtalálható itt] és ami a Stella Maris kiadványokban áll) ugyanazon szöveg rövidebb és hosszabb változata. Én az utóbbit, a bővebbet tartom most szem előtt, de lényeges tartalmi különbség nincs közöttük.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Jóság és jószándék nem elég – Vassula

Dr. Kovács Gábor atya honlapján bukkantam egy indiai atya véleményére – Vassula Ryden tanításaival kapcsolatban.

“Michael Prabhu katolikus New Age szakértő. Chennaiban, Indiában él, egyike az indiai katolikus karizmatikus megújulás úttörőinek. Most főállásban a New Age eszmék, technikák és tevékenységek tanulmányozásával foglalkozik, amelyek gyakran beszűrődnek a katolikus plébániákra és intézményekbe. Sok püspök és bíboros levélben ismerte el tevékenységét, így tett az Indiai Püspökkari Konferencia és az apostoli nuncius is.

4 Minute