Miért vonzza a katolikus szertartás a férfiakat

Néhány férfi a plébániáról szeretett volna lelkigyakorlatot tartani a nagyböjt előtt, ezért azt javasoltam, hogy menjünk el a hegyekbe egy bencés élményre. Kibéreltünk egy faházat egy hegyvidéki lelkigyakorlatos központban, én pedig megpakoltam a kocsit minden olyan holmival, ami a katolikus szertartáshoz kellett. Odaérve felállítottam egy oltárt feszülettel és gyertyákkal, mellé egy talapzatra helyeztem a Boldogságos Szűz szobrát, és húsz széket állítottam sorba egymással szemben. Mindent megtettünk, hogy negyvennyolc órán át egy bencés kolostor hangulatát és rendjét teremtsük meg.

A hétvégét más férfiakkal együtt eltöltve a lelkigyakorlaton elgondolkodtam azon, hogy miért van a katolicizmusnak továbbra is olyan vonzereje a férfiak számára, ami más vallásokból hiányzik. Meggyőződésem, hogy a válasz a liturgia. Ahhoz, hogy megértsük, miért, nem szabad elfelejtenünk, hogy a férfiak agya hogyan van bekötve.

Köztudott, hogy az agy jobb féltekéje irányítja az intuitív, kreatív és érzelmi funkcióinkat, míg az agy bal fele a matematikai és logikai gondolkodási funkciókat. Az agyműködéssel kapcsolatos további tanulmányok kimutatták, hogy a férfiak agya az egyes agyféltekéken belüli kapcsolatokat hoz létre, míg a nők agya jobban képes a féltekék közötti kapcsolatok létrehozására.

Egyszerűen fogalmazva: „A nők jobbak a kapcsolatokban, és a valóság, az emberek és az érzelmek érzékelése közötti kapcsolatok létrehozásában.” A férfiak széttagolják tapasztalataikat. Ezért a férfiak érzései nagyobb valószínűséggel szakadnak el valóságérzékelésüktől. Ezért van az, hogy amikor egy férfi felesége vagy barátnője azt mondja: „Beszélj hozzám, drágám. Hogyan érzel ezzel kapcsolatban?”, akkor valószínűleg egy üres tekintetet, egy vállrándítást és a „Nem tudom” választ kapja. „Csak mondd meg, mit akarsz, mit tegyek.”

Az érzelmeinktől való gyakori elszakadás miatt a férfiak néha közömbösnek vagy érzéketlennek tűnnek, de ez azt is jelenti, hogy képesek vagyunk feladatokat vállalni anélkül, hogy az érzelmeink közbeszólnának. Egy barátom elmagyarázta: „Ezért van az, hogy a férfi, akinek élelmet kell biztosítania a családjának, elmehet és lőhet egy szarvast, míg a nő esetleg sír szegény Bambi miatt, akinek az anyját megölték.” Ez a „csak a tények, asszonyom” objektivitás az, ami a katolikus vallást vonzóbbá teszi a férfiak számára, mint az szertartás más formái.

Ez azért van, mert a katolikus szertartás liturgikus. A mi lelkigyakorlatunkon a férfiak egy szerzetesi imarendet kaptak. Este hat órakor Vesperást mondtunk, kilenckor pedig Kompletóriumot. Reggel hatkor keltünk fel a Laudesre, és kilenckor mondtuk a tercinát, tizenkettőkor a szextát, háromkor pedig a nónát. A székek egyenes sorokban álltak. Az imák meg voltak határozva. A szabályokat betartották, és elvárták a fegyelmet. A napirend és a liturgia rendezett tárgyilagossága – „Csak mondd, hogy fekete, és tedd a pirosat” – olyan módon szólítja meg az embereket, ahogyan a szabadabb, érzelmesebb és szubjektívebb szertartás nem.

Ezért nem vonzó a férfiak számára a liturgia elnőiesedése. Amikor a jó szándékú liturgikusok és papok úgy érzik, hogy a liturgiában mindent érzelmileg relevánssá és „értelmessé” kell tenniük mindenki számára, akkor sok férfi kikapcsol. Amikor Csodaszép atya ragaszkodik ahhoz, hogy a liturgia érzelmileg szórakoztató legyen, akkor ez valószínűleg a nőknek tetszik, míg a fickók a szemüket forgatják. Amikor Szandál nővér olyan New Age liturgiákat dolgoz ki, melyek megpróbálnak kapcsolódni az érzelmeinkhez, vagy amikor Hipszter pásztor megpróbálja az érzelmileg forró gombokat nyomogatni a prédikációjával, a legtöbb férfi nem csak kikapcsol, hanem kész az ajtó felé venni az irányt.

A hagyományos katolikus szertartás ezzel szemben a könyvek szerinti és tárgyilagos. A férfiak úgy érzékelik, hogy megbízható és sziklaszilárd – nem pedig érzelmes, szubjektív és szeszélyes. Ez azt jelenti, hogy a katolikus szertartáson a férfi érzelmei teljesen ki vannak kapcsolva? Egyáltalán nem, csak arról van szó, hogy bizonyos férfiasabb érzelmek valószínűleg a katolikus szertartás objektivitása, megbízhatósága és bevált rutinja révén kerülnek előtérbe.

A katolikus szertartáson egy férfi nagyobb valószínűséggel éli át a hűség és a nemesség érzelmeit, melyek a szertartás egy meghatározott és objektív formája iránti elkötelezettséggel járnak. A hagyományos katolikus szertartáson belül az ember nagyobb valószínűséggel éli át a szeretet és a csodálat erős érzelmeit egy olyan vallás iránt, amely kiállta az idők és az üldöztetés próbáját. A katolikus liturgia, az ortodoxia és az erkölcs magas elvárásai mellett az ember nagyobb valószínűséggel érezheti a testvéreivel való szolidaritás és a nehézségek ellenére való kitartás iránti elszántság érzelmeit. A liturgia tárgyilagossága a katolikus szertartás hagyományos kellékeivel együtt segíti az embereket abban, hogy hozzáférjenek az időtlen szépség, igazság és jóság megfelelő felfogásához. Ily módon szíve megnyílik az Isten jósága és a katolikus hit gazdagsága iránti csodálatban és áhítatban.

A szertartás túl gyakran válik a nők birodalmává, mert a férfiak nem vesznek részt benne. Ezért fontos, hogy a katolikus férfiak ne csak perselypénzt szedőként szolgáljanak, hanem segítsenek az oltárnál, neveljék a ministránsokat, énekeljenek a kórusban, szolgáljanak lektorként és a szentáldozás rendkívüli segítőiként, segítsenek a templom építésében és karbantartásában, és azok, akik képesek rá, fontolják meg Isten hívását a papságra, diakóniára vagy a szerzetesi életre.

A katolikus szertartás eleve a legvonzóbb szertartási forma férfiak számára, de csak akkor tud virágozni, ha a férfiak úgy döntenek, hogy kezdeményezők lesznek, feltűrik az ingujjukat, és részt vesznek Isten népének munkájában – ami a szertartás.

Még több ehhez hasonló cikket talál a Sword&Spade magazinban.


Fr. Dwight Longenecker egy amerikai férfi, aki élete nagy részét Angliában élve és dolgozva töltötte.

Fr. Longenecker egy pennsylvaniai evangélikus otthonban nevelkedett. Miután a fundamentalista Bob Jones Egyetemen szerzett diplomát szónoklás és angol szakon, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát. Végül anglikán pappá szentelték, és kurátorként, iskolalelkészként szolgált Cambridge-ben, majd vidéki plébánosként a Wight-szigeten.

Felismerve, hogy az ő és az Anglikán Egyház útjai nem egyeznek, 1995-ben Dwight atya és családja felvételt nyert a Katolikus Egyházba. Fr. Dwight a következő tíz évben szabadúszó katolikus íróként dolgozott, több mint huszonöt magazinnak, újságnak és folyóiratnak írt Nagy-Britanniában, Írországban és az Egyesült Államokban. Emellett tizenhat könyvet írt a katolikus spiritualitásról, apologetikáról és kultúráról, és ő vezeti Amerika egyik legjobban jegyzett vallási blogját – A fejemen állva címmel.

2006-ban Dwight családjával együtt visszatért az Egyesült Államokba, és katolikus pappá szentelték egy pasztorális rendelkezés keretében – ez egy olyan rendszer, amelynek révén házas, volt protestáns lelkészek felmentést kaphatnak a cölibátusi fogadalom alól, hogy katolikus pappá szentelhessék őket. A dél-karolinai Greenville-ben található Rózsafüzér Miasszonyunk templom plébánosa. Látogasson el honlapjára, és böngésszen könyvei között a dwightlongenecker.com címen.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. március 1.