Állítólagos jelenések – „Rosa Mystica”

A Fontanelle di Montichiari (“Rosa Mystica”) állítólagos jelenéseivel kapcsolatos források

Bruno Foresti – Brescia érseke

109/97. sz. jegyzőkönyv

NYILATKOZAT

Látva az 1968. június 30-i nyilatkozatot, melyben szeretett elődöm, Luigi Morstabilini püspök határozottan elítélte, hogy Fontanelle di Montichiari településen áhítatot tápláltak, és odáig ment, hogy minden hívőt arra intett, hogy ne támogassa sem kiadványokkal, sem zarándoklatokkal ezen áhítatok terjedését. Ezek az események olyan értelmezésén alapulnak, amelyet nem ellenőriztek objektíven és nem értékeltek felelősen, ezért nem hagyják jóvá.

Mindezeket tudomásul véve, 1984. október 15-i nyilatkozatomban, amelyben nyilvánosságra hoztam, hogy a Montichiari Madonna “misztikus rózsa” ún. jelenései “nem adnak okot a hitelességre”, ezért az ezzel kapcsolatos áhítat “nem jóváhagyott, nem gyakorolható és nem támogatható“, és hogy “aki ezt támogatja, kiadványok terjesztésével vagy zarándoklatok szervezésével … felborítja a hívek hitét, ami arra készteti őket, hogy az Egyház irányelvei ellen cselekedjenek”.

A számos kérés miatt, amelyek folyamatosan érkeznek Olaszországból és külföldről egyaránt.

Megismétlem, amit már én és elődöm is megerősítettünk.

Brescia, 1997. február 19.

+ Bruno Foresti

EGYHÁZMEGYEI KANCELLÁRIA

sec. Luigi Pezzotti

(nem hiteles magánfordítás)

Eredeti olasz nyelvű változat

Bruno Foresti – Archivescovo – Vescova di Brescia

Prot. a. 109197

DICHIARAZIONE

Visto II comunicato del 30 giugno 1968, col quale II mio predecessore di venerata memoria, Mon. Luigi Morstabilini, deplorava “vivamente che, in detta locailta Fontanelle di Montlchiari, venga favorito un culto” e pertanto esortava “vivarnente tutti i fedeli … a non favorire né con pubblicazioni né con pellegrinaggi la diffuisione di devozioni che si fondano su non approvata interpretazione di fatti né obiettivamente controllati né responsabilimente valutati”;

Preso atto da quanto da me comunicato con la dichiarazione del 15 ottobre 1984, nella quale rendevo pubblico che Ie cosiddette apparizioni della Madonna “Rosa Mistica” a Montichiari non presentano motivi di credibilita” perciò il culto relativo “non è approvato e non può essere praticato né fkvorito” e che “chiunque lo favorisce, diffondendo pubblicazioni o organizzando pellegrinaggi … turba la fede dei credenti inducendo ad agire contrariamente alle disposizioni della Chiesa”;

Tenuto conto dei vari solleciti che ci vengono continuamente richiesti in merito, sia dall’Italia che dall’estero, riconfermo quanto disposto da me e dal mio predecessore.

Brescia, 1997. február 19.

+ Bruno Foresti

IL CANCELLIERE DIOCESANO

sac. Luigi Pezzotti

Forrás angol nyelven

A Szűzanya szeplőtelen fogantatása ünnepén több helyen szokásos, 12 -13 óra közötti ima a Szűzanyához egyfajta imádságos cselekedet, de ezt a misztikus rózsa (Rosa Mystica) állitólagos üzenetekhez kötni -a fenti püspöki állásfoglalás alapján- “nem jóváhagyott cselekedet.” A szerk.

Létrehozva 2022. december 8.