Imádkozz a haldoklókért és ők imádkozni fognak a te szándékaidért

„Ma van szükségük az imáitokra” – mondta a tiszteletreméltó Mary Potter. „Holnap már túl késő lesz.”

Mi lehet sürgősebb, mint egy halálközeli, a halálos bűn állapotában lévő ember? Semmi. Pillanatok választják el őket attól, hogy az örökkévaló döntést meghozzák: Isten vagy nem Isten. Mennyország vagy pokol. Örökre.

Nem tudjuk elképzelni, hogy ne Istent válasszuk ebben a helyzetben. Mégis, Stefan Starzynski atya, a Miracles: Healing for a Broken World (Csodák: Gyógyulás egy széttört világnak) című könyvének szerzője és a Virginia állambeli Woodburn 1000 ágyas Inova Fairfax Kórház főállású káplánja, tanúja volt ennek. „Az emberek gyakran úgy halnak meg, ahogy éltek” – magyarázta.

Amikor megjelenik egy betegszobában, hogy felajánlja a betegek kenetének szentségét, gyónással, szentáldozással és apostoli áldással, a betegek fele így reagál: „Nem, köszönöm, atyám.” (A három szentség közül, mondja, a gyónás a legfontosabb. „Langyos vagy az egyháztól távol álló emberek nem akarnak Istenhez menni anélkül, hogy ne gyónnának”).

„Ne feltételezzük, hogy a megtérés kegyelme az utolsó pillanatban megadatik” – mondta Starzynski atya. Vannak, akik a halálos ágyukon kérik a szentségeket. Néhányan csak egy kis ösztönzésre szorulnak, vagy később változtatják meg a véleményüket, amikor már nyilvánvalóvá válik, hogy közeleg a halál. Szomorú, hogy szerinte néhányan Istent elutasítva mennek az örökkévalóságba.

Amikor lelki felajánlását elutasítják – néha a tévénézés helyett – Starzynski atya egyedül ül és imádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét az illetőért. ha nincsenek tudatuknál, akkor egy barna skapulárét helyez rájuk, követeli őket Krisztusnak, és a Szűzanya oltalmát kéri, megáldja őket és imádkozik értük.

„Minden nap a haldoklók ágyánál vagyok. Tegnap négyen voltak” – mondta Starzynski atya. „Néha a pokolból ragadjuk ki őket.

Az élet rövid, jegyezte meg. „Isten, aki az örökkévalóságot ígérte, nem ígérte meg a holnapot, ezért nem feltételezhetjük, hogy később lesz időnk rendbe rakni dolgainkat Istennel.”

Lelkek megmentése

„Nincs nagyobb [cselekedet], nincs üdvösebb a lelkek és az emberek megmentéséért a mennyben” – írta a tiszteletreméltó Mary Potter (1847-1913) nővér Devotion for the Dying: Mary’s Call to her Loving Children [Haldoklóknak szóló áhítat: Mária hívja szerető gyermekeit] című könyvében.

Mary Potter öt gyermek közül a legfiatalabb volt Angliában. Apja elhagyta a családot, és Ausztráliába távozott, amikor ő 2 éves volt. Potter 24 éves korában alakította ki a haldoklók iránti áhítatot, felidézve egy évekkel korábbi hosszabb betegség idejét, amikor nem volt ereje imádkozni. Ez lett a személyes hivatása. Később engedélyt kapott arra, hogy elindítsa a  Mária Kis Társasága kongregációt. A rend más kontinensekre, így az Egyesült Államokba is eljutott.

Potter érezte, hogy Isten a Szűzanya Szívének tiszteletére hívja őt, aki könyörög gyermekeiért, különösen azokért, akik a legnagyobb szükségben vannak – a haldoklókért. Emellett megkapta Jézus Drága Vére értékének mély tiszteletét. „Mit nem tesz Isten azokért a lelkekért, akikért annak a szomorú Anyának a szíve könyörgött, és könyörög a végtelenül drága vére által?” – írta.

Programjának utolsó eleme a Szentlélek, akivel a szentségimádság közben találkozott. Potter megértette, hogy

a bűnösök csak akkor térhetnek meg, ha a Szentlélek megérinti a szívüket, és arra készteti őket, hogy vágyakozzanak a természetfeletti kegyelem megújulása után.

Gyermekeink hasznára válik

Miközben saját gyermekeinkért imádkozunk, Potter arra kért minket, hogy ne feledkezzünk meg a Boldogságos Szűzanya anyai szívének azon kívánságáról, hogy imádkozzunk mások gyermekeiért. Azt mondta, hogy minden édesanya átéli a bánatot különösen akkor, amikor saját gyermekei rosszul viselkednek. Felszólította őket, hogy használják fel ennek a szenvedésnek az erejét; különösen a bűneik által okozott szenvedést, ami miatt Jézus és Mária is bánkódik. Bár ő az anyákat szólította meg, tudjuk, hogy az apák és a nagyszülők is osztoznak ebben a szenvedésben, és felajánlhatják azt Istennek a megtérésekért. Így sürgetett:

Hadd döntse el az anya arra az időre, amíg a Sátán birtokolja gyermekeit, hogy annál komolyabban igyekszik imádsággal legyőzni annak csapdáit mások halálos ágyán azok közül, akiket már majdnem örökre birtokba vett. Ah! Ha ő eléri egy haldokló bűnös megváltását, mennyire fog könyörögni érte az a megváltott lélek! Nem fogja-e az az anya legyőzni a Sátán csapdáit? Anyák, szenteljétek magatokat a haldoklóknak, és nem kételkedhettek abban, hogy Isten az ő igazságosságában megjutalmaz benneteket.”

Potter azt ajánlotta, hogy hozzanak áldozatokat és a bűnösöket helyezzék a Szűzanya szívébe, imádkozzanak hozzá, imádkozzanak Jézus Drága Véréhez és a Szentlélekhez. Potter még nem ismerte az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, mivel Szent Fausztina azt halála után kapta meg Jézustól.

Szent Mária Faustina Kowalska naplójában olvassuk, hogy Jézus lenyűgözte Szent Faustinát, hogy imádkozzon a haldoklókért:

Leányom, bátorítsd a lelkeket, hogy mondják a rózsafüzért, melyet neked adtam. Örömömre szolgál mindent megadni, amit a rózsafüzér elmondásával kérnek tőlem. … Írd meg, hogy amikor egy haldokló jelenlétében elmondják ezt a rózsafüzért, én Atyám és a haldokló között fogok állni, nem mint igazságos bíró, hanem mint az irgalmas megváltó.”

Íme néhány idézet a Tiszteletreméltó Mary Pottertől:

  • „Mária szíve, a Drága Vér és a Szentlélek – ezekkel fogunk győzni! Ezekkel járulok imádságban Isten elé.”
  • „Ma szükségük van az imáitokra. Holnap már túl késő lesz.”
  • „Gondoljatok arra, hogy van időtök, hogy Isten irgalmasságának idejében éltek, hogy életetek minden órájában, minden percében lelkeket menthettek.”
  • „Ez a munka ránk vár; egyikünk sem vonhatja ki magát belőle; senki sem mondhatja, hogy nem tudja elvégezni.”
  • „Meg fogjuk érinteni lelküket a Drága Vérrel, csodákat fogunk tenni, igen, valóban, a kegyelem csodáját. Isten annyira szereti a bűnös lélek megtérését, az ördög zsákmányát gyönyörű lélekké változtatni.”

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. április 29.