Öt jó ok arra, hogy katolikus keresztény legyél vagy maradj

Hitedben próbatételeken mész keresztül? Azon tűnődsz, hogy vajon megéri-e ez az egész? Abszolút megéri! Gazdag jutalom vár rád a mennyben, csak ha kitartasz a végsőkig. De egyedül nem tudod megtenni, szükséged van Isten kegyelmére, mint mindannyiunknak. Íme öt jó ok, amiért mindenkinek katolikus kereszténnyé kell válnia vagy megmaradnia, különösen azok számára, akik imaéletük nehéz vagy száraz időszakában a „lélek sötét éjszakájával” küzdenek.

1. Eucharisztikus csodák – Krisztus isteni hatalmának jele és bizonyítéka a csodás átváltoztatás

Egy nem keresztény barátom az eucharisztikus csodákat „a (katolikus) kereszténység legerősebb bizonyítékának” nevezte. Nekünk, nem szkeptikusoknak könnyű megérteni, hogy miért. A szkeptikusok és kételkedők számára ezek a csodák természetfeletti jelként szolgálnak. Az I. vatikáni zsinat ezt jól megmagyarázza:

Hogy azonban mindazonáltal hívő „hódolatunk ésszerű legyen” [vö. Róm 12,1] Isten a Szentlélek benső segítségéhez kinyilatkoztatásának külső bizonyítékait is csatolni akarta, isteni tényeket ti., éspedig főleg csodákat és jövendöléseket, amelyek, mivel Isten mindenhatóságát és végtelen tudását világosan megmutatják, az isteni kinyilatkoztatás egészen világos és senki felfogóképességét meg nem haladó jelei, és alkalmasak arra, hogy mindenki megértse őket. (Katolikus Hitről szóló dogmatikus konstitúció: 3. fejezet, A hitről).

Krisztus a lancianói eucharisztikus csodát egy szegény papnak válaszul tette, aki a saját sötét éjszakájával küzdött. Azon tűnődött, vajon Krisztus valóban jelen van-e az Eucharisztiában, ahogyan azt Krisztus az Evangéliumban megígérte. Irgalmasságában a Jóisten úgy döntött, hogy e „kételkedő Tamás” kételyeire egy eucharisztikus csodával válaszol. Ez emlékeztet bennünket Szent Tamásnak  való megjelenésére a feltámadás után.

Amikor legközelebb szentmisén vagy eucharisztikus szentségimádáson veszel részt, csak emlékezz, hogy az Élő Isten valóban jelen van a szentostyában. Néhányan azért hisznek, mert látják. De boldogok azok, akik hisznek anélkül, hogy látnák. Aki anélkül hisz, hogy látná, nagy jutalomban részesül a mennyben.

2. Mária-jelenések – Mennyei emlékeztetők szerető Anyánktól az anyai jelenlétére

Nem katolikusok, beleértve a nem katolikus keresztényeket is, katolikusokká váltak a Fatimai Szűzanya nyilvános napcsodájának köszönhetően. 70 000 elképedt szemtanú látta, hogy a Nap megmozdult, és esőtől átázott ruháik gyorsan megszáradtak. Még a világi sajtó is beszámolt róla. Ezek a meghökkentő csodák nem a katolikus hiten kívül történnek. Ezek a természetfeletti erő nyilvánvaló bizonyítékai. Fatimát a „legnagyobb nyilvános csodának nevezik Jézus feltámadása óta”. Ez egy nagy kegyelem, amit Isten adott nekünk!

A kétkedőknek és szkeptikusoknak, akik megpróbálják magyarázni Fatimát, egy volt orosz ortodox keresztény így fogalmaz:

Ami kezdetben kiváltotta a katolicizmus felé való elmozdulásomat, az a Fatimai Szűzanya volt. Az egyik barátom mesélt nekem arról, hogy milyen gyümölcsöket hozott Fatima a saját életében. Elolvasta, amit a Theotokos mondott a gyermekeknek a szerénységről, és ez arra késztette, hogy szerényebben öltözködjön. Arról is mesélt, hogy az ő papja meglátogatta Fatimát, és amikor visszatért, tüzes prédikációt tartott a pokol valóságáról. Ortodox keresztény társaim azt mondták nekem, hogy Fatima a legjobb esetben is csak egy átverés, a legrosszabb esetben pedig démonikus, ezért úgy döntöttem, hogy magam fogok utánajárni Fatimának.

Az a nézet, hogy Fatima egyszerűen csak egy átverés, nem lehet igaz. Csoda kapcsolódik hozzá, amelynek több ezer ember volt tanúja, sokan közülük ateisták, akik kifejezetten azért jöttek el az eseményre, hogy megcáfolják, amit a gyerekek mondtak. A szkeptikusok azzal érveltek, hogy ez egyszerűen egy tömeges hallucináció volt, de a keresztényeknek szkeptikusnak kell lenniük ezzel az érveléssel szemben. Jézus feltámadásának szkeptikusai gyakran Fatimára hivatkozva válaszolnak arra a tényre, hogy 500 szemtanú volt ott. Ha Fatima tömeges hallucináció volt, akkor Jézus feltámadása is az lehetett. Más tömeges hallucinációt azonban soha nem jegyeztek fel. Fatima valójában a legtöbbek által látott nyilvános csoda volt a kivonulás óta, ami körülbelül 3500 évvel ezelőtt volt.

Fatima Isten irgalmassága, amely kinyilatkoztatásra került a fájdalmasan elbukott világnak.

Minden nap, amikor a Szűzanya rózsafüzérét imádkozzuk, köszönetet kell mondanunk Istennek azért a kegyelemért, hogy katolikusnak születtünk, vagy később azzá váltunk. Katolikus hitünk életünk legfelbecsülhetetlenebb kegyelme!

A Guadalupei Szűzanya csodás tilmája és 9 millió lélek csodálatos megtérése a katolikus hit újabb csodálatos bizonyítéka. A Szűzanya az egyik legsikeresebb evangelizátor! Azt mondják, hogy egy misszionárius, a genti flamand ferences Péter saját kezűleg keresztelt meg több mint egymillió mexikóit! „Ki ne ismerné fel Isten Lelkét, aki ilyen sok millió embert megindított, hogy belépjen Krisztus országába” – írta fr. Anticoli S.J., és ha figyelembe vesszük, hogy nem volt semmilyen előjel vagy más természetfeletti esemény a Szűzanya jelenésein kívül… amely ilyen tömegeket vonzott volna, akkor bizonyossággal állíthatjuk, hogy az Apostolok Királynőjének látomása volt az, amely az indiánokat a hitre hívta”.

alt

3. A torinói csodás lepel – a mi áldott Urunk dicsőséges feltámadásának erőteljes bizonyítéka

Nem feledkezhetünk meg Urunk saját feltámadásának csodás bizonyítékairól – ez olyasmi, aminek minden kételkedő keresztényt vigasztalnia és építenie kell. Urunk egyedülálló minden valaha létező ember közül. Mindenki más meghalt és halott is maradt. Egyedül Ő az, aki meghalt és feltámadt dicsőségesen. Amint a fenti idézetben említettük, több mint 500 szemtanúja volt ennek a történelmi ténynek. De a torinói lepel egy csodálatos ereklye, amely még látható bizonyítékot is ad erre. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint volt egy nagy energiakitörés, ami erősebb, mint bármely ma kapható lézer, ez hozhatta létre a Szent Arc képét a leplen.

„A [kép szimulálásához] szükséges ultraibolya fény meghaladja az összes ma kapható ultraibolya fényforrás által kibocsátott maximális teljesítményt” – mondja Di Lazzaro. Ehhez „olyan impulzusokra lenne szükség, amelyek időtartama rövidebb, mint a másodperc negyvenmilliárdomodik része, és intenzitásuk több milliárd wattos nagyságrendű”. Ha a XXI. században rendelkezésre álló legfejlettebb technológiákkal sem lehet a lepel képének másolatát előállítani – érvel -, akkor hogyan készíthette volna azt egy középkori hamisító?

4. Szentek és mártírok, akik 2,5 milliárd keresztényhez vezetnek

Úgy gondolja, hogy a kereszténység kipusztul, és véget ért? Nem így van. Talán itt az ideje, hogy kitágítsuk a látókörünket az egyetemes kereszténységre, a globális kereszténységre. 2021-ben több mint 2,5 milliárd hívő keresztény él a világon. Az iszlám a távoli második helyen áll, kevesebb mint 2 milliárddal. A kereszténység nem megy sehová. Még sokáig a világ legnépszerűbb vallása marad. A katolikus kereszténység vezeti az összes többi keresztény felekezetet együttvéve, nagyjából 1,3 milliárd fővel. Míg Európa-Amerika hanyatlik, addig a globális délen robbanásszerűen terjed a kereszténység, amit Philip Jenkins „a következő kereszténységnek” nevez.

Úgy gondolod, hogy nehéz időszakot élsz át a hited miatt? Nos, az Open Doors [szervezet] szerint tavaly mintegy 340 millió keresztény tapasztalta meg a nagyfokú üldöztetést Krisztusért. Nem feledkezhetünk meg testvéreinkről, akik Krisztusért szenvednek. Imádkoznunk kell és vigasztalnunk egymást, hogy mindannyian győzedelmeskedhessünk szenvedéseink közepette. A Kereszt által győzelmet aratunk. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele.” (1Kor 12,26).

Tisztelnünk kell minden szenvedő keresztényt, ahogyan tiszteljük a hazánkért meghaló katonákat. De még egyszer: a katolikus kereszténységnek egyedülálló szentjei-mártírjai vannak, mint amilyen Szent Pio atya.

Egy szent, aki Krisztussal megfeszítve élt, aki csodálatos módon és misztikusan viselte Krisztus sebeit, mint más szentek és misztikusok, visszamenőleg Sienai Szent Katalinig és Assisi Szent Ferencig, Szent Pio atya „fehér mártíromságot” szenvedett, mint Szent János apostol. Többet szenvedett, mint amennyi a vértanúsághoz szükséges, és a szenvedés önkéntes vállalásával nagy kegyelmeket szerzett az Egyháznak.

Szent Pál hasonló elvet említ a Kol 1,24-ben: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik.

Hol vannak a mai Szent Padre Piók? Itt a lehetőséged és a választásod, hogy Szent Pio lelki gyermeke legyél, és olyanná válj, mint ő.

5. A dicsőség koronája vár rád a mennyben

Ezt a Koronát azok kapják, akik kitartóak. „Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.”  (Jak 1:12).

Szent Pio atya arról volt ismert, hogy napközben 200-250 tized rózsafüzért imádkozott! 250 tizedet! Nem csoda, hogy szent lett. És ezt több mint 50 éven át kitartóan tette. Ha te is szentté akarsz válni, megteheted, ha úgy imádkozod a rózsafüzért, ahogy ő tette.

Montforti Grignon Szent Lajos:

Ezt azért kell tennünk, hogy mi magunk is három koronát kapjunk Jézustól és Máriától. Az első az érdemek koronája életünk során, a második a béke koronája halálunkkor, a harmadik pedig a dicsőség koronája a mennyben.

Ha halálodig hűségesen mondod a rózsafüzért, biztosítalak, hogy bűneid súlyossága ellenéreelnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.(1Pét 5,4) … „Ne vegye el senki a te koronádat”: vigyázz, hogy koronádat ne lopja el valaki, aki nálad hűségesebb volt a rózsafüzér mondásában. Ez a „te koronád” – a Mindenható Isten választotta ki neked, és te már félig elnyerted a jól elmondott rózsafüzérek által. Sajnos valaki más megelőzhet téged a versenyben – valaki, aki keményebben dolgozott és aki hűségesebb volt, esetleg elnyerheti a koronát, amely a tiéd kellene legyen, és rózsafüzérekkel és jó cselekedetekkel fizet érte. Mindez valóban megtörténhet, ha megállsz azon a gyönyörű úton, amelyen olyan jól futottál: „Jól futottál”. „Ki akadályozott meg téged?” Ki az, aki megakadályozott téged, hogy a rózsafüzér korona a tied legyen? Nem más, mint a Szent Rózsafüzér ellenségei, akik oly sokan vannak.

Urunk azt mondta: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját.” (Jel 2,10). Tarts igényt erre az ígéretre! Várj rá örömmel és várakozással! Ha hűségesek vagyunk mindhalálig, akkor a mi Urunk az Ő ígérete szerint megadja nekünk az Élet Koronáját!

Ez örömmel kell eltöltsön bennünket! Van valami dicsőséges dolog, amire várhatunk. Teljesítsük együtt az elsőpénteki nagykilencedet Jézus Szent Szívéhez, az öt elsőszombati ájtatosságot a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, a nagy kettős kilencedet a Két Szent Szívhez, imádkozzuk minden nap a rózsafüzért, hordjuk a skapulárét, és akkor tudhatjuk, hogy kegyelemben, az Egyház szentségeivel ellátva halunk meg, megkapjuk a végső kitartást és a mennybe jutunk. Áldott és boldog életet kellene élnünk, ezt várva!

És evangelizálnunk kellene? Természetesen! Jól mondják, és jámboran hiszik, hogy minden lélek, akit segítünk Jézushoz vezetni, olyan lesz, mint egy gyönyörű ékszer az örök koronánkon! Micsoda gondolat! Ez arra kell, hogy motiváljon bennünket, hogy életünk során sokakat próbáljunk meg Jézushoz vezetni. Minden jó cselekedet, amelyet Krisztusba vetett hittel végzünk, Isten kegyelméből örök jutalmat érdemel. Valóban, annyira áldottak vagyunk!

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. október 6.