Isten vakcinája

 

Ne féljetek” hangzik fel az Úr szájából a biztatás („felszólítás”?) a Biblia lapjain sokszor. Mondja ezt az Úr többek közt a népnek, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Mózesnek, Józsuénak, Gedeonnak, számos prófétának, mondja Jézus maga is hallgatóinak, vagy Pál apostol levelei olvasóinak.

A 2021. év kezdetén ez a felszólítás különösen időszerű. Mindannyian szembesülünk a korona vírustól való félelemmel, mely akár nagyon közel állókat is elragadott már mellőlünk (amint az én esetemben is). De nemcsak az életünket féltjük joggal, hanem az életmódunkat is: meddig tart még a bezártság? Meddig bírjuk még ezt a virtuális valóságot? Hogyan alakulnak kapcsolataink? És a gazdaság? Lesz munkánk pár hónap múlva is? És ha mindez nem lenne elég, a szomszédunkban, Horvátországban pusztító földrengés volt. És merre tart a világ általában? Fenntartható-e ennek a bolygónak, fizikai otthonunknak a jövője? És mi van értékeinkkel, a kultúránkkal, a hitünkkel? Nincsenek halálos veszedelemben?

És akkor ott vannak az egyéni sorsok, történetek… Személyes tragédiák, traumák. Azon dolgok sora, melyek – okkal vagy ok nélkül – félelemmel töltik meg szívünket, végtelennek tűnik. A félelem minden lelket meggyötör, minden életben nyomorúságot tud szülni. Még hatványozottabb a hatás vezetők életében, akiknek egyik legfontosabb feladata remény és jövőkép biztosítása a vezetettek számára.

Ne féljetek…”, hangzik a Bibliában. De nem üres tanács, megtarthatatlan parancs ez?

Hogyan parancsolhatnánk olyan érzelmünknek, mint a félelem, különösen, ha félelmünk saját szemünkben még megalapozottnak is tűnik? Nem olyan, mintha azt mondanánk egy a fagyban, egy szál ingben didergő embernek, hogy „Ne fázz…”? Akik értenek a lelkigondozáshoz, jól tudják, hogy önmagában a „ne félj” tanács mennyire üres és akár romboló is tud lenni. De nem Istené. Amikor Ő „rendelkezik” egyik legerősebb érzelmünk felől, vegyük észre, hogy mindig oda is adja saját kabátját!

Ahogy érzékelem, a 2020-as évet örömmel búcsúztattuk, mert elég szörnyűnek bizonyult: Covid, földrengés, gazdaság, értékek eróziója… Ugyanakkor mintha kis reménységgel, örömmel üdvözölnénk 2021-et, mert itt van a vakcina, mely (nagyrészt honfitársunk Karikó Katalin munkássága révén) talán eltörli félelmeink egyik legnagyobb forrását. Legyen így!

Azonban Istennek is van egy vakcinája: az Ő egyoldalú szövetsége velünk, melynek csúcsa megváltó Urunk, Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása. És az Ő vakcinája ugyanúgy működik, mint egy tökéletes oltószer: a félelem nem pusztíthat többé, mert a bennünk kialakuló életerő, valami erősebb mechanizmus le fog győzni minden félelemre való okot. Nem szűnik meg a félelem, de valami erősebb legyőzi. 100%-os hatékonysággal.

Isten ugyanazt üzeni nekünk 2021. hajnalán, mint szövetségének évezredei óta: „Ne félj – hanem félj engem!” Kétfajta félelem. Félni valamitől, vagy félni Istent. Ugyanaz az ige. De micsoda különbség! Az első reménytelenségben fogan és kétségbeesést szül. A második csodálatban és tiszteletben fogan és reménységet szül.

Rick Warren-nek van egy híres interjúja Piers Morgan-nel a CNN csatornáján (fellelhető a neten). Az interjú során, amikor a riporter azt firtatja, hogy nézete szerint Rick miért olyan vaskalapos, hangzik el Rick legendás állítása: „…mert jobban félek Isten neheztelésétől, mint az önétől vagy a társadalométól.” Micsoda különbség!

Oltassuk be magunkat Isten vakcinájával, még ma! Nem kell sehol regisztrálni, nem kell sorban állni, nem kell az eredetért aggódni. A vakcina hatékonyságáról – ha az eredeti „gyártónak”, Istennek nem is hinnénk – emberek milliói tudnak beszámolni. Az évezredek (is) letesztelték. A vakcina ingyen érhető el a Szentírás minden oldalán, ingyen mérik hűséges keresztény közösségekben is.

Vigyázat! Mellékhatások felléphetnek, sőt, garantáltan fellépnek. Az Isten vakcinájával (keresztény terminológiában: Isten Szentlelkével) beoltott embereknek csökken egojuk, saját képességeikben és fontosságukban vetett hitük, és megnövekszik hálaadó képességük, valamint érzékenységük mások megsegítésére. Komoly, néha „költséges” mellékhatások, de nem összemérhetők a vakcina áldásaival.És nem pont ezek azok a változások, melyeket olyannyira keresünk vezetőink életében? A saját életünkben?

Tessék magunkat beoltani, még ma!
Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is rátok árasztja.” (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,8)

Forrás: keve.org, Monday Manna

Létrehozva 2021. január 5.