Számít-e a tévében nézett mise?

Kérdés: 87 éves vagyok, nyugdíjas házban élek, és már nem tudok autót vezetni. Havonta egyszer részt veszek az itteni szentmisén, és szentáldozásban részesülök hetente, amikor jönnek az áldoztatók.

 A misét nézem a tévében. Valaki azt mondta nekem, hogy a televízión nézett misével nem teljesítem azt a kötelezettséget, hogy szentmisén veszek részt. Azt mondják, hogy ez nem számít annak. Igaz ez?

Válasz: Figyelembe véve az életkorát és a mobilitással kapcsolatos állapotát, Önre az általános normák és szabályok nem vonatkoznak. Nézzük át az általános normákat, és nézzük meg az Ön helyzetét.

Ha azt mondjuk, hogy a mise „számít”, ez azt jelenti, hogy valaki teljesít kötelezettségét azzal, hogy részt vesz rajta. A katolikusok általános szabályként kötelesek minden vasárnap a misén részt venni. Ez a második parancsolat teljesítéséhez tartozik. A misét nézni a tévében egyszerűen nem teljesíti ezt a kötelezettséget. A katolikusnak, aki ezt ésszerűen megteheti, plébániatemplomban vagy egy kápolnában kell szentmisén részt vennie.

Ezek az általános normák azonban nem mindig alkalmazhatók.

Például a szélsőséges időjárás csökkentheti vagy akár el is törölheti a templomi szentmisén való részvétel kötelezettségét. Hasonlóképpen, a gyenge egészség állapot, betegek gondozása, vagy más hirtelen és súlyos kötelezettség mentesíthet a szentmisén való részvétel alól.

Az Ön esetében, tekintettel az életkora által okozott nehézségekre, nehéz azt állítani, hogy lenne bármilyen kötelezettsége a misén való részvételre. Inkább az Egyháznak vannak kötelességei Önnel kapcsolatban annak biztosítására, hogy rendszeresen járulhasson a szentségekhez.

Ami a tévés szentmisét illeti, ösztönözzük erre. Hallgatja az imákat és az olvasmányokat, és valószínűleg egy rövid prédikációt is. Mindez akkor is jó, ha nem egyenlő a szentmisén való részvétellel. Ennek nem kell „számítania”, mivel Önnek nem kötelező a személyes részvétel.

Ezért bátorítjuk erre. Köszönjük, hogy a tévé mise által az imádságban egyesülünk, és szentáldozáshoz járul, amikor azt a közösségében biztosítják.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2020. február 24.