Mária társmegváltó

Mária “co-redemptrix”, azaz társmegváltó. Mit jelent ez? Az eddigi legjobb összefoglalóját egy mindössze tíz perces angol nyelvű homíliában hallottuk a Sensus Fidelium nevű katolikus videócsatornán. Ezt a videót magyar fordítás híján sajnos csak angolul tudó olvasóinknak ajánlhatjuk.

Több Facebook bejegyzésünkben mi is hitet tettünk Mária társmegváltóságának katolikus tanítása mellett. Az e bejegyzéseink alatti hozzászólásokban értékes eszmecsere indult olvasóink között a kérdésben – ezt minden lelkes hozzászólónak ezúton is köszönjük.

Az alábbiakban a számunkra legtanulságosabbaknak tartott hozzászólásokat idézzük, az olvashatóság kedvéért helyenként szerkesztett formában.

A Szűzanya társmegváltóságáról Isten ígérete tanúskodik abban, hogyan történik a megváltás: egy asszonyon keresztül, aki fiút szül. Egy asszonyon keresztül, aki a Sátán ellensége lesz, a Teremtés könyve és a Jelenések Könyve szerint is.

Vagyis a Szűzanyának maga Isten nagyobb szerepet szánt a megváltás művében annál, hogy a megváltó társa legyen. Társmegváltói szerepet. Nem csupán társ a Megváltó mellett, hanem társ magában a megváltás művében.

Ember embert nem válthat meg, a Szűzanya pedig ember. A megváltás cselekedetét tehát a Fiúisten és a Szűzanya nem együtt végezték.

A megváltás cselekedete azonban a megváltás művének része. A megváltás műve az, AHOGY a megváltás megtörtént. Ehhez hozzátartozik mindaz, amit Isten a megváltás hogyanjaként megígért: egy asszony anyasága, Isten őrajta keresztüli megtestesülése, a Megtestesült Isten szenvedése és halála, de az asszony szintén megígért és leírt önkéntes együttszenvedése is a Megváltó Fiával.

A megváltás megtörténhetett volna mindezek nélkül is, másként. De így történt, és nem történeti esetlegességből, hanem mert a megváltás, mint mű (mint megvalósulás), Isten által előre eldöntve ezt jelentette és ezt jelenti. Vagyis a Szűzanya társmegváltó, mert Isten már akkor társsá emelte őt a műben, amikor még csak megígérte a megváltást a Teremtés könyvében.

És, mint remélem már láthatóan, nem csupán a “fiút szül” miatt társ, hanem a megváltás részeként szintén megígért saját szenvedése és életáldozata miatt is, és az erre ugyanúgy önként mondott IGEN-je miatt is, ahogy Krisztus Megváltó cselekedének lényegi pontja az önként mondott IGEN-je.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2019. december 22.