Szent József, a férfiasság modellje

Szent József egy átlagos ember volt, akire Isten nagy dolgokat bízott.  Pontosan azt tette, amit az Úr akart tőle, minden egyes eseményen, a mindennapi életben. (St. Josemaria Escriva)

Az utóbbi időben egyre inkább rajongok Szent Józsefért, Mária férjéért és Jézus nevelőapjáért. Szent József a modell minden férfi számára.

De mondhatnánk, olyan keveset tudunk róla! Hogy utánozhatnánk egy embert, akit alig ismerünk? Valójában többet tudunk Szent Józsefről, mint gondolnánk. Íme, öt tulajdonsága Szent Józsefnek, amit utánozhatunk.

1. Szent József igaz ember volt – a Szentírás Józsefre „igaz” emberként utal (Mt 1,19). Más szóval, ő egy szent és jámbor zsidó volt, aki teljesítette a két legnagyobb parancsolatot— teljes szívével és erejével szerette az Urat, és úgy szerette felebarátját, mint önmagát. Az imádság embere is volt, aki kívülről-belülről ismerte a zsoltárokat és a mózesi törvényeket, és mint minden hívő zsidó, naponta legalább háromszor imádkozott. Teljesítette mindazt, amit szükséges volt tennie, az áhitat alázatos szívével, nem a törvény által. A farizeusokkal ellentétben értette a lelket, de a törvény betűjét is.

Katolikusként utánozhatjuk Szent Józsefet úgy, hogy Istennek adjuk az első helyet az életünkben, és önzetlenül szeretjük felebarátunkat. Teljesíthetjük az Anyaszentegyház parancsolatait panaszkodás és morgás nélkül. Végtére is, az egyházi törvényeket hihetetlenül könnyű teljesíteni, különösen ha összehasonlítjuk a mózesi törvénnyel. Imádságos embereknek kell lennünk, akik olvassák a Szentírást és megszentelnek imával minden napot.

2. Szent József szerette Jézust – Józsefet bízták meg Jézus, Isten Fia gondozásával. Bár ez egy döbbenetes gondolat, találkozásai Jézussal olyanok voltak, mint egy normális apáé. Szeretettel tartotta Jézust Betlehemben, az istállóban. Megtanította járni. Amikor Jézus megütötte magát (mint minden kisfiú), vigasztalta Őt. Együtt imádkoztak, beszélgettek, hosszú órákat töltöttek a műhelyben, kétkezi munkát végezve.

Röviden, Szent József apaként mélyen szerette Jézust. Ha valaha voltak gyerekeid, tudod, milyen szeretetről beszélek. És tudod mit? Jézus szerette Szent Józsefet, és szeret téged és engem az Isteni Szeretet tüzes erejével. Szent Józsefet utánozhatjuk azzal, hogy buzgón szeretjük Jézust, és életünket adjuk neki.

3. Szent József szerette Máriát – Képzeld el, hogy tökéletes nő a feleséged. Mondhatnád, hogy „a feleségem a mindenség királynője”. Bizonyos értelemben ez lehetett a legnagyobb alázatot kívánó munka, amit férfi valaha kapott. Más értelemben azonban József rajongva szerette Máriát, mint a feleségét, mert pontosan ez volt ő. Meghalt volna azért, hogy megvédje a becsületét. Amikor zaklatott volt, vigasztalta őt. Amikor fáradt volt, támaszkodott rá. Türelmesen hallgatott Máriára, és késő estig dolgozott, hogy gondoskodjon róla. Ő volt a legjobb férje a valaha élt legnagyszerűbb nőnek.

Minden férfi legyen odaadó Máriához. Ő anyánk és királynőnk. Szeressük őt, védjük becsületét, és adjuk át magunkat neki, ahogy Szent József megtette.

4. Szent József a munka embere volt – úgy ismerik, mint „a munkás”. Olyan keményen dolgozott, hogy a munkát örökre az ő nevével azonosították. Nem volt lusta halogató, nem bálványozta a kényelmet és a nyugalmat, mint ahogy mi gyakran megtesszük azt. A keze munkájával gondoskodott feleségéről és fiáról, és semilyen feladat sem volt túl jelentéktelen számára. Testét és lelkét a napi feladataiba fektette, és ez a munka az imádat és ima megnyilvánulása volt.

Férfiként olyan elhívást kaptunk a munkára, mint Szent József, bármilyen hétköznapi legyen is az. Lehetünk üzleti szakértők, katonák, mesteremberek, kézművesek, grafikusok, professzorok, írók, vagy bármi más, dicsőíteni tudjuk Istent elménk és testünk munkába fogásával.

5. Szent József tette Isten akaratát – miért választotta Isten Szent Józsefet? A több ezer zsidó ember közül, akik sokan kétségtelenül igazak voltak, miért egy szerény ácsot választottak arra a feladatra, hogy a Szabadító földi atyja legyen? A válasz egyszerű: Isten tudta, hogy Szent József azonnal megtenne mindent, amit kérnek tőle, nem számít, milyen nehéz.

A szentek egyetértenek abban, hogy a szentség egyik legbiztosabb útja az Isten akaratának való megfelelés az azonnali engedelmesség révén. Szent József példázta ezt az erényt, tökéletes példa erre a menekülés Egyiptomba. Az Úr angyala megjelent álmában Szent Józsefnek, figyelmeztetve őt a közelgő veszélyre. A Szentírás azt mondja, hogy „erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment” (Mt 2,21). Fölfogtad ezt? Amint felébredt, engedelmeskedett. Nem hagyta, hogy a bizonytalanságtól való félelem megbénítsa, nem töltött heteket tervezéssel, és nem spórolt előbb egy kis pénzt erre. Fogta Jézust és Máriát, és Egyiptomba ment, a családját Isten gondviselésére bízva. Ez az azonnali engedelmesség, és ezért bízták Szent Józsefre a legnagyobb felelősséget, amit ember valaha is kapott.

Következtetés

Szent József rendkívüli ember volt, a Szent Család szent feje. Míg Jézus és Mária bűntelen volt, mindketten engedelmeskedtek Szent Józsefnek. Neki volt a legkeményebb munkája a földön, és kiválóan teljesítette. Különleges helye van a mennyben, és különleges helye Jézus és Mária szívében.

Ő az Egyetemes Egyház pártfogója, valamint a szentek közül az egyik legerősebb közbenjáró. Szent André Bessette, a nemrégiben szentté avatott kanadai testvér, több ezer ember gyógyulása fűződik a nevéhez. Mi a titka? Imádkozni Szent Józsefhez. Ha bajban vagy, ha kísértésbe esel, ha bármire szükséged van, fordulj Szent Józsefhez segítségért.

Tudj meg többet Szent Józsefről. Egy nagyszerű kiindulópont XIII Leo enciklikája a Szent József iránti tiszteletről, melynek címe Quamquam Pluries. [Lásd még Szent II. János Pál REDEMPTORIS CUSTOS enciklikáját Szent Józsefről, melyet XIII Leo enciklikája megjelenésének 100. évfordulóján adtak közre. A szerk.] Elmélkedj az életéről, a Jézussal és Máriával való kapcsolatáról. Kérd az ő közbenjárását. Ettől jobb ember leszel.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. március 19.