Aszkézis – gyakorlati edzés nagyböjtben

Március 4-én kezdődik a nagyböjt. Papp Miklós [görögkatolikus] atya a böjt idejére hetente lelki edzéstervet készít. A rendszeres ima- és böjtgyakorlás segít a hit elmélyítésében, a gyakorlatok izmosíthatják lelki életünket.  

1. hét: Tanuld meg a Boldogságmondásokat, és egy héten át minden délben, lehetőleg a harangszó környékén imádkozd/énekeld el!

A Boldogságmondásokban Krisztus arca rejtőzik. Amikor elimádkozod a Boldogságmondásokat, olyan, mintha egy fátyol mögül elősejlene Krisztus arca. Megdöbbenve fogod tapasztalni, hogy a Boldogságmondások hangulata, imája megidézi Krisztus arculatát – ami egyben a mi arculatunk is kell, hogy legyen. Benedek pápa szerint az egész Hegyi beszéd és a Boldogságmondások Krisztus arcát, személyét mutatják. Olyan, mint a sok-sok megfestett Krisztus-ikon, melyek mindegyike fátyol az igazi, az élő Krisztus-arc előtt.

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

Boldogok a lelki szegények, / mert övék mennyeknek országa.

Boldogok a szelídek, / mert ők bírják a földet.

Boldogok, akik sírnak, / mert ők megvigasztaltatnak.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, / mert ők megelégíttetnek.

Boldogok az irgalmasok, / mert ők irgalmasságot nyernek.

Boldogok a tisztaszívűek, / mert ők meglátják az Istent.

Boldogok a békességesek, / mert Isten fiainak hivatnak.

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, / mert övék mennyeknek országa.

Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, / és hazudván minden rosszat mondanak ellenetek énérettem.

Örüljetek és vigadjatok, / mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

A Boldogságmondásokban egy más életstílus van, mint a világé: nem törtetés, pletyka, harácsolás, agresszió, kéjvágy, hatalom. A Boldogságmondások valódi megtérésre hívnak! De jó lenne lelki szegénynek lenni, alázatosnak, s nem gőgösnek, okoskodónak. De jó lenne a szelídség minden családban, munkahelyen, a politikában. De jó lenne az Isten előtt sírni, aki valódi vigaszt tudni, s nem depressziósnak lenni. De jó lenne éhezni az igazságot: olvasni, fejlődni, magasabb színvonal felé szárnyalni! De jó lenne érezni Isten irgalmát, s semmilyen bűnben nem megrekedni. De jó lenne tiszta szívvel meglátni Istent: annyi képet, eseményt, hírt látok minden nap, de Istent is akarom látni! De jó lenne békességszerzőnek lenni, s nem viszálykeltőnek. De jó lenne Istenben bízva elviselni minden bántást! A Boldogságmondásokban egy más világ, más magatartás sejlik fel. Benedek pápa szerint egy ösvény nyílik meg, amikor elimádkozod: Krisztus követésének nem a széles és könnyű, hanem a szelíd és nehéz ösvénye.

Görögkatolikus egyházunk imádságban fontosak a Boldogságmondások: bizonyos vasárnapi Liturgiákon is énekeljük, s része a mindennapi déli imának. Nekünk ez a déli imánk. Benne van a teljes evangélium, Krisztus arculata és a mi életünk, sőt, a beteljesedésünk is. Szeretnénk fogni az életünk idejét, ezért szúrjuk le cövekként az imádság idejét: ilyen cövek heti bontásban a vasárnap, s napi bontásban pl. a déli ima. A nap felén, délben imádkozunk: eltelt a nap egy része, még előttünk a következő része, s nem akarjuk, hogy csak úgy elszaladjon. Azt sem akarjuk, hogy az életünkből évek, évtizedek csak úgy elszaladjanak. Az imádság az életidőt Isten elé állítja.

Görögkatolikus szertartásunkban elimádkozzák majd mindegyikőnk temetésén is a Boldogságmondásokat, mert most teljesülnek be az abban megfogalmazott ígértek. De hogyan teljesül be, ha nem is ismerem, nem is imádkozom? Jó lenne, ha a temetésünkkor úgy hangzana el: ez az ember valóban egész életét a Boldogságmondások szellemében élte!

Tanuld meg, vagy kinyomtatva tedd a telefonod hátuljára, tedd ki az asztalodra. E héten minden délben, harangszóra, ebéd előtt imádkozd el, dúdold el a Boldogságmondásokat. Nem szoktunk elfejteni ebédelni, ezt sem kellene feledni. Ha bármi miatt elmaradt, este pótold, de minden nap állj a fátyol elé, hogy meglásd Krisztus felsejlő élő arcát, s benne a te legigazibb arcodat. Hátha megszokod, s böjt után is maradandóan kíséri az életed a halálig, s azután is.

 Forrás

Létrehozva 2019. március 5.