Az idő megszentelése: a napok és hónapok katolikus jelentése

Mielőtt katolikus lettem, három jelentős napom volt egy héten: a hétfő, amikor a sok rettegett iskolai nap vagy a munka kezdődött; a szerda volt a reménykedő nap, amikorra a hét nagyobbik része véget ért; és a péntek volt a hét dicsőséges utolsó napja, ami bevezet bennünket a hétvégébe.

Mióta katolikus lettem, az idő szentségének új értéket adtam. A liturgikus ciklus formát és jelentést ad az évnek, és minden évszaknak új jelentősége van. A liturgikus év azonban csak a kezdet. Tudod-e, hogy az Anyaszentegyház is jelentést ad az év minden napjának és hónapjának? Ez valóban így van. Vizsgáljuk meg röviden az egyes napok és hónapok jelentőségét.

A katolikus idő

Szent Napok

Vasárnap: A Szentháromság – a vasárnapot a Szentháromságnak szenteljük. Ez teljesen jól illeszkedik, mivel a vasárnap a hét első napja és az a nap, amit Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek ajánlunk fel dicséretre, imádatra és hálaadásra.

Hétfő: Az angyalok – a hétfő az a nap, amikor emlékezünk az angyalokra. Az angyalok hatalmas oltalmazók, mindannyiunkat véd egy ilyen angyal. A szentek közül sokan nagy figyelmet fordítottak az angyalokra, különösen a saját őrangyalukra.

Kedd: Az apostolok – A Katolikus Egyház apostoli. Vagyis az apostolok felhatalmazásán és tanításán alapul, leginkább Szent Péterén, akinek Jézus adta királyságának kulcsait. Minden püspök az apostolok közvetlen utódja.

Szerda: Szent József – Szent József az Egyház hercege és fő patrónusa. Jézus földi apjaként különleges szerepet játszott Jézus védelmében, ellátásában és tanításában, földi élete alatt. Most, hogy Krisztus felemelkedett a mennybe, Szent József folytatja az atyai gondviselést Krisztus teste, az egyház fölött.

Csütörtök: A Szent Eucharisztia – Urunk a legszentebb Eucharisztiát csütörtökön alapította, így helyénvaló, hogy megemlékezzünk a legnagyobb szentségről ezen a napon. Az Eucharisztia Isten legnagyobb ajándéka az emberiségnek, mivel nem más, mint maga Jézus. Milyen ajándék lehetne ennél nagyobb?

Péntek: A passió – Jézust pénteken megostorozták, kigúnyolták és keresztre feszítették. Emiatt az Egyház mindig péntekre hagyta a bűnbánat és az áldozathozatal napját. Míg az Egyesült Államokban sajnos pénteken nem követelik meg a hústól való tartózkodást, a penitencia egy más formában még mindig szükséges. Ez a nap mindig a bűnbánat napja kell, hogy legyen, egy nap, amikor emlékezünk Krisztus teljes önfeláldozására, hogy megmentsen bennünket bűneinktől.

Szombat: Miasszonyunk – Számos teológiai oka van, miért a szombat a Szűzanyáé, talán a legjelentősebb az, hogy nagyszombaton, amikor mindenki más otthagyta Krisztust a sírban, ő hűséges volt Hozzá, magabiztosan várva a feltámadását a hét első napján.

Szent hónapok

Január: Jézus Szent neve – Nincs erősebb név, mint Jézus neve. A Katekizmus szépen összegzi e név hatalmát: „A ’Jézus’ név mindent tartalmaz: Isten és ember, valamint a teremtés és az üdvösség teljessége. ’Jézus’-t imádkozva esdekelünk és Őt hívjuk, aki bennünk lakik. Neve az egyetlen, mely jelzi az Ő jelenlétét. Jézus a Feltámadott, és bárki, aki Jézus nevét hívja, üdvözli Isten Fiát, aki szerette őt, és aki odaadta önmagát érte” (KEK 2666)

Február: A Szent Család – A Szent Család a Szentháromság földi tükröződése. A Szent Családról elmélkedve megtanulhatjuk a szeretet, az engedelmesség és az igazi apaság és anyaság jelentését. Emlékeztet bennünket egyben arra is, hogy a család a társadalom és az egyház alapegysége.

Március: Szent József – Szent József az Atyaisten szimbóluma: csendes, de aktív, és tökéletesen biztosítja mindenki szükségleteit. Az Egyház állandóan Szent József védelméért esdekel, és arra buzdít bennünket, hogy ite ad Joseph, menj Józsefhez.

Április: Az Oltáriszentség – az Anyaszentegyház a Szent Eucharisztia őrzője. Kétezer éve őrzi ezt a kincset, kiszolgáltatja a hívőknek, és kijelenti, hogy ez nem más, mint maga Jézus. Soha nem lehetünk túlságosan elkötelezettek a Legszentebb Oltáriszentség felé, vagy nem mutathatunk túlságosan nagy tiszteletet.

Május: A Boldogságos Szűz Mária – Miasszonyunkat már régóta összekapcsolják a virágok szépségével és a tavasz eljövetelével. Ez azért illő, mert ő gyönyörű és az Úr Jézus Krisztus anyja, aki a világ élete. Májusban az Egyház megemlékezik a dicsőséges hölgyről a tiszteletére tartott koronázásokkal és körmenetekkel.

Június: Jézus Szent Szíve – Jézus Szent Szíve Isten hatalmas szeretetének kinyilatkoztatása. Gyakran tüzes kemencében ábrázolják, áttörve és megtörve, de a szeretetben dobogva. A Szent Szív az Úr emberi mivoltának mély emléke, mert szíve nem pusztán szimbólum, hanem valódi fizikai valóság.

Július: A Drága Vér – Krisztus vére megment bennünket a bűntől. Krisztus vére adja nekünk a menny reményét. Szent Pál mondja nekünk, hogy [Jézus] „általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett” (Kol 1,20). Krisztus vérének oltalma nélkül mindannyian elvesznénk.

Augusztus: Mária Szeplőtelen Szíve – Mária szíve anyai szív, telve a gyermekei iránti szeretettel és irgalommal. Mária szíve az a csatorna egyben, melyen keresztül Isten minden kegyelme áramlik felénk. Ő az „életünk, édességünk és reménységünk”.

Szeptember: Hétfájdalmú Mária – Jézus mellett egyetlen ember sem szenvedett többet, mint a mi Áldott Szűzanyánk. Isten akaratának tökéletesen engedelmeskedve beleegyezett fiának kínzásába, megalázásába és brutális kivégzésébe a mi megmentésünkért. Ahogy bármelyik szülő tudja, a saját gyermek szenvedése a legnagyobb szenvedés. Még mindig viseli isteni fia szenvedéseit a szívében.

Október: A Szent Rózsafüzér – A rózsafüzér az egyik legerősebb fegyver, amit az Egyház birtokol. A szentek, a pápák, a mi Urunk és Miasszonyunk folyamatosan bátorítanak arra, hogy imádkozzuk ezt az egyszerű, mégis mély imát. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház egy egész hónapot szentel ennek az imának a népszerűsítésére.

November: A tisztítótűzben levő lelkek – A lelkek a tisztítótűzben sokat szenvednek, és nem tudnak imádkozni saját magukért. Ők testvéreink és nővéreink, és Krisztus testének tagjaként imádkoznunk kell, és áldozatot bemutatnunk azokért, akik előttünk távoztak és kérni, hogy nyugodjanak Isten jelenlétének fényében.

December: A Szeplőtelen Fogantatás – Mária szeplőtelen fogantatása mély misztérium. A szeplőtelen fogantatásban Mária az ő fogantatásának első pillanatától bűn nélkül volt. Ő tökéletesen egyesült örökre jegyesével, a Szentlélekkel. Gyümölcsöző szövetségük az ég és a föld frigyét hozta létre az Isten-emberben, Jézus Krisztusban. Ezen igazságokról az örökké fogunk elmélkedni.

Az idő ajándék

Az Egyház komolyan veszi a hívást, hogy minden dolgot megszenteljen, még az időt is. A napok és hónapok katolikus jelentősége mély emlékeztető arra, hogy életünk véges, és ezt az időt nem szabad eltékozolni. Ahogy a zsoltáros mondta, „Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére!” (Zsolt 90,12). Mindennél jobban emlékeztet bennünket arra, hogy az idő Isten ajándéka, Vele és Őáltala minden dolog szent, és semmi sem értelmetlen.

Cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2023. május 9.