keczely

Életige, 2013. július

Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Eljutottunk odáig, hogy szívünk szeretetét, vagyis a szeretet isteni erényét, táplálni kell. Mivel Isten maga a Szeretet, ezért Isten maga táplál minket önmagával.

De mivel Isten Szellem, anyagtalan és tér/idő felett áll, ezért   érdekünkben azt teszi, hogy belép a mi körülményeink közé és magára ölti az anyag, a tér és az idő ruháját, kategóriáját. „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk” – kiált fel az apostol, Szent János.( I.Jn.3,1.) Isten – mondhatnám – a legnagyobb humanista: szinte nekünk él.

Ez az Ő – irántunk való szeretete. Viszont cserébe azt kéri, hogy mi pedig éljünk Őneki: Életünk Neki szóljon és ne önmagunknak! Akár hiszed, kedves olvasóm, akár nem, a nélküle való élet, üres, sivár és szánalomra méltó. Viszont, ha megérint minket Isten szeretete, akkor ezzel már el tudunk indulni egy – egész emberi méltóságunkat betöltő – és egy gazdag reménységtől kiteljesedő életpályára.

Isten szeretetétől támogatva már képesek leszünk, a magas ívelésű életcélunk felé vezető útvonalat, nemcsak átgondolni, hanem – ami ennél fontosabb: Át is élni. – S mivel Jézus Krisztusban jelent meg számunkra látható módon Isten szeretete, ezért lett ez, az Istennek tetsző élet alap-kartája : A Krisztus követése. S ez nemcsak átgondolásból és tervezésből áll – az is szükséges,   – hanem annak végrehajtásából. Nemcsak elmélet, hanem gyakorlat is. Nemcsak fejtágító tanfolyam a hit világa, hanem egy textil,   egy egész életet átszövő, minden részletet átható gyakorlat.

Az Életige letölthető itt.

 

Létrehozva 2013. július 26.