Margaritha nővér lelkigyakorlata Füzérradványban (4)

Margaritha nővér lelkigyakorlata Füzérradványban (4)

Ha látjuk, hogy valaki megátkoz valakit vagy valamit, azonnal kérjünk áldást és áldjuk meg magunkban az a tárgyat vagy embert, a Szűzanya palástjának védelme alatt.

Margaritha nővér elmondta, hogy Máriának nincsenek mostoha gyermekei, mindenki édes gyermeke. Nagyon fontos, hogy a gyermekeknek már otthon átadják a Szűzanya szeretetét és tiszteletét. Az, hogy mi lesz egy gyermekből, nem az iskola és nem Isten dönti e, hanem a szülő. A méhben a gyerek szíve egy üres lap. Mielőtt gyermek születne, imádkozz egy kilencedet Jézushoz védelemért.

A férfi kilenc hónapig nem szidhatja meg feleségét, amíg várandós. Ha megszidja, ezt a magzat megérzi és szomorú lesz. Legyen minden nap ajándék és szeretet, adjon a férfi igazat feleségének ebben az időszakban és imádkozzon feleségéért. Ez a férj keresztje. Nem vagyunk tökéletesek, de sokat tudunk segíteni várandós feleségünknek. Fontos, hogy az anya sokat szoptassa gyermekét.

A múltunk sokszor nem hagy nyugodtan bennünket, nem tudunk túllépni bizonyos dolgokon. A belső sebzettséget mindig meglátjuk a másik emberen: „A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet” (Péld 15,13). Az arckifejezés sok mindent elárul, különösen, ha nincs mosolya. A szomorú, sebzett emberek a saját akaratukat akarják megvalósítani, gyakran élnek haragban, nem bocsátanak meg másoknak. A sebzett emberek sokszor nem tehetnek erről, de ezeknek a reakcióknak ki vannak szolgáltatva (depresszió, öngyilkossági hajlam, könnyen megsebződnek).

Jó, ha esküvő előtt egy belső gyógyító lelkigyakorlaton vesz részt a menyasszony és a vőlegény, mivel az esküvő után kezdődik a „háború”.

A belső sebzettség gyógyítása

A lelki sebeket orvos nem, csak Isten gyógyítja meg. Három kérdést kell feltenni önvizsgálat során, hogy megtudjuk, kaptunk-e belső sebet születésünk idején:

  • Édesanyád akart-e várandós lenni?
  • Téged akart-e vagy valaki mást (inkább fiút vagy lányt)?
  • Mi volt édesanyád első reakciója, amikor meglátott?

Ha egy anya nem fogadja el gyermekét, akkor az megbetegedhet. Amint elfogadja őt, az meggyógyulhat. Szülőnek adtak olyan tanácsot, hogy legyen náluk egy üveg „gyógyszer” (sima víz is megfelel), arra az esetre, ha veszekednek. Ekkor vegyen a szájába a gyógyszerből és tartsa benne addig, amíg a társa veszekszik. Ha a gyógyszer elfogyott, töltse fel újra vízzel és használja rendszeresen.

Ha testünket kis seb éri, azt azonnal fertőtleníteni kell. Ha megkarmoljuk egymás lelkét, azt is azonnal fertőtleníteni kell – szeretettel, öleléssel gyógyítunk. Ne feledjük, hogy megbocsátás és teljes önátadás nélkül nincs gyógyulás.

A megbocsátásról

A nővér kérte, hogy két indiai szenthez is imádkozzunk szükség idején: Szent Alfonzához és Szent Eufráziához.

A Miatyánk ima igen fontos része, hogy „bocsásd meg vétkeinket, MIKÉPPEN mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Azonnal meg kell bocsátanunk mindenkinek, különben ajtót nyitunk a gonosznak életünkben.

Az erőszakban, alkoholmámorban megfogant gyermekek nem tudnak megbocsátani szüleiknek, ez csak Isten irgalma által lehetséges.

A nővér gyermekkorában a családi közös, esti ima után mindenki odament a másikhoz, „dicsértessék a Jézus Krisztus” – „Mindörökké, ámen” köszöntéssel búcsúztak el egymástól és a naptól. Soha ne vigyünk át másik napra a nem megbocsátását, nem tudhatjuk, hogy lesz-e újabb napunk. Minden háború a szívünkben kezdődik.

A fejfájás, ingerlékenység, stb. származhat meg nem bocsátásból, emlékezzünk a Kol 3,13 igére: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.

Fontos a rendetlen kívánságok megzabolázása: „Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak csatáznak tagjaitokban?” (Jak 4,1)

A kiengesztelődés fajtái

  1. Nem tudok/nem vagyok kész megbocsátani másoknak – ez békétlenséget, nyugtalanságot okoz. Gyógyszer nincs, csak Jézus gyógyít ilyenkor.
  2. Mások ne tudnak/nem készek nekünk megbocsátani – imádkozzunk értük.
  3. Nem tudok önmagamnak megbocsátani – egy gyermek elvesztése, pszichés betegség, stb. A saját gyermekei által elhanyagolt anya öngyilkos lehet, ha nem kap elég szeretetet.
  4. Istent hibáztatom – Ő mindig jót akar, de időnként megenged megtörténni dolgokat, saját érdekünkben.
  5. Az ősök bűnei/hibái, melyekről nincs tudomásunk – misét kell mondani az ősökért.

Létrehozva 2018. július 2.