Antigenderista eskü

Frissítve (2018. ápr. 17.)

Barsi Balázs atya fontos betoldással bővítette az általa készített Antigenderista eskü magyar szövegét. Tolmácsolva Balázs atya szándékát, arra kérünk mindenkit, hogy lehetőleg ezt a változatot terjessze. A szerk. 

Szent X. Piusz pápa 1910. szeptember 1-én tette közzé Sacrorum antistitum kezdetű motu proprio levelét. A levél az ún. “antimodernista eskü” szövegét tartalmazta, amelyet 1967-es felfüggesztéséig minden felszentelt papnak kötelező volt letennie.

Piusz pápa az esküvel a kora legnagyobb hit- és igazságbeli kihívásaira válaszolt. Az idők változtak, és vele ezek a kihívások is. A modernizmus továbbra is jelen van az Egyházban és a világban, belőle kinőve azonban a hangsúlyok a család, a házasság, és az emberi szexualitás erkölcsi kérdései köré koncentrálódtak.

Antigenderista eskü

Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.

Imádva borulok le előtted Teremtő, Megváltó és Megszentelő Istenem! Elismerem, hogy minden, ami létezik, a Te teremtményed, aki a nem-létezés sötétségéből puszta akaratoddal, végtelen ingyenes szeretettel hoztad elő a létezőket, az embert pedig saját képedre (személynek) és hasonlatosságodra (megtestesült Szent Fiadban) teremtetted. Férfinak és nőnek teremtetted és megáldottad őket (ld. Ter 1,27–28).

Ígérem és elfogadom szent esküvéssel elkötelezem magamat, ó Emberszerető, hogy teljes meggyőződéssel, a Te dicsőségedre és az emberek megmentésére minden erőmmel, minden pillanatban megvetem, elítélem a gender ideológia minden tételét, és életem árán is harcolok ellene.

  1. Elítélem az ember leépítésének azt az átkos ideológiáját, miszerint az ember biológiai nemétől függetlenül választhat más nemet pszichéjének és társadalmi vonatkozásainak területén, hogy aztán ahhoz biológiailag is átalakítsa saját magát.
  2. Elítélem ennek a sátáni romlottságnak, ennek a beteges eszmének mindenféle terjesztését: a politikai életben, a nevelésben, a gyógyászatban, a médiában, a szóhasználatban, az öltözködésben, a viselkedésben és mindenféle megnyilatkozásban.
  3. Nem szavazok azokra a politikai pártokra, nem állok azon civil szervezetek mellé, nem támogatom sem lelkileg, sem anyagilag azokat az egyesületeket, vállalkozásokat, amelyekben a leghalványabban is megjelenik ennek az egészségtelen tanításnak a csírája.
  4. Semmiféle „másságot”, mely eltér az ember egészséges életfelfogásától, Isten törvényeitől, nem tisztelek, de a felebarátomat szeretem. Semmiféle rossz hajlammal rendelkező embertársam személyét meg nem vetem, sőt tiszta szeretettel szeretem, és igyekszem szolgálatára lenni gyógyulásában, de ha gyógyulni nem akar, akkor is Krisztus szeretetével szeretem.
  5. Keresztény testvéreimnek, akik önazonosságuk megzavarodottsága miatt szenvednek, nemcsak a gyógyulás útját igyekszem megmutatni, elvezetve őket egészséges gondolkodású orvosokhoz és lélekgyógyászokhoz, hanem Krisztus fönséges ismeretében a szüzesség útját, mint gyöngeségeik felmagasztalását mutatom be nekik a Szentegyház tanítása alapján, de nem szerzetesi közösségben élve és nem a papságot választva (ha férfiak), hanem a világban másokért élő elkötelezettségben.
  6. A gender ideológia irányába tett mindenféle „érzékenyítésre” azonnal reagálok. Társaságban, a rokonságon belül, a társadalmi élet minden szintjén, főleg az Egyházban, bátran képviselem a Teremtő Isten akaratát, Jézus Krisztus és egyháza tanítását, és az irgalom Szentlelkének kiáradását minden bűneitől szabadulni akaró testvérem előtt.
  7. Mindent, ami rejtetten ezzel az embert leépíteni akaró és diktatórikusan fellépő gender ideológiával kapcsolatos a mi napjainkban, és ami kapcsolatba kerül vele a jövőben, gyűlölöm, megvetem, elítélem az emberi élet nevében, a Teremtő Isten dicsőségére.

A házasság átértelmezésére irányuló minden kísérletet elítélek. Isten akaratával és az ember természetével összhangban csak egy férfi és egy nő életre szóló, monogám, gyermekek iránt nyitott kapcsolatát ismerem el házasságnak. A homoszexuálisok, bi-, transz- stb. szexuálisok kapcsolatát semmilyen körülmények között nem ismerem el házasságnak. Ezzel semmiféle diszkriminációt nem valósítok meg velük szemben, csak védem azt az intézményt, amely mind az egyén, mind a társadalom életének alapja, és amely nélkül mind az egyén, mind a társadalom elzüllik és tönkremegy.

Elítélem, hogy ún. azonos nemű élettársak gyermekeket nevelhessenek, mert nem az embernek van joga gyermekhez, hanem a gyermeknek van joga szülőkhöz: apához és anyához. Az árva vagy elhagyott gyermek befogadása szentségi, felbonthatatlan házasságban élő férfi és nő által olyan cselekedet, amellyel magát Jézust fogadják be családjukba. A befogadott gyermek nem „mostoha” gyermek, bár nem biológiai szempontból gyermekük a szülőknek, de sokkal mélyebben, a biológiai szint előtt, fölött, mögött létező Teremtő Isten akarata szerint és az ő beleegyezésük által valódi apjává és anyjává lettek a befogadott gyermeknek, akinek joga van saját nemiségének kiteljesedését megtapasztalni szüleinek életében (ld. Lk 9,48).

Az ilyen szülők, még ha nem is lehetett biológiai szempontból gyermekük, gyermektelenségüket Jézus Krisztusban nem csonkaságnak élik meg, hanem kiteljesedésnek abban a mértékben, ahogy egyre mélyebben megismerik Jézus Krisztus végtelen teljességét, és szemlélik a Szent Család életét.

Uram Istenem, segíts meg engem bűnös és szintén sok-sok rossz hajlammal küzdő gyermekedet, hogy amikor egy a Sátán és csatlósai által fölkarolt és terjesztett rossz hajlamot rossznak ítélek, ugyanúgy rossznak ítéljem a pletykálkodásra, a rágalmazásra, a hazugságra, a gőgre és hiúságra vivő rossz hajlamokat másokban és önmagamban.

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

Megfogalmazva 2017. augusztus 21-én, Szent X. Piusz pápa napján

Dr. Barsi Balázs OFM

Ha vannak angol anyanyelvű barátaid, számukra el tudod küldeni az eskü (OATH AGAINST GENDERISM) angol nyelvű szövegét. A szerk.

Létrehozva 2022. április 19.