Jézus szenvedése

Gyermekkorunk elmosódó emlékei gyermek-istentiszteletekről és vallásoktatásról ma már hatásnélküliek életünkben – vagy Jézus a Fájdalmak Férfia megújító, bilincseket széttörő hatalom-e az életünkben?

Nagyon sok, minden a mi életünkben Jézus szenvedéseihez való viszonyulásunktól függ.

Jézus arca, a Szenvedő Férfiúé nem megszokott kép. Mögötte ott van a valóság. Itt az az egyetlen szenvedett, aki a szenvedést és a bűnt legyőzte és azon teljes győzelmet aratott. Minden ember számára a legszebb kép áll előttünk, akiből – kimondhatatlan szenvedés, megaláztatás, csalódás és szégyen között is sugárzik a nemes szeretet. Az Ő szeretete a legerősebb és leggyőzelmesebb hatalom, amely tud és akar is segíteni rajtunk minden szükségünkben – és ez gyújt bennünket szeretetre Isten és emberek iránt egyaránt.

A nagyhét, amit Jézussal a Fájdalmak Férfiával, Isten és Emberfiával élünk át, megújítja a mi életünket.

1. JÉZUS A GETSEMÁNÉ KERTJÉBEN

Jézus megkísértésekor könyörög és halálfélelmében tusakodik az utolsó csepp véréig – és győz. Kísértéseidben téged is győzelemre visz és a diadalra utat mutat.

Az első jelszó: harcolj kísértéseid ellen, mert azok mögött mindig az ellenség szándéka áll, hogy téged kétségbeesésbe vigyen, azért kísértéseidben mindig Jézusra nézz, a győztesre.

Nézz rá, fohászkodj hozzá: Jézus, Te vagy a győztes! … minden ellenség a mélységbe rohan.

A második jelszó: Mondj egy „Igen Atyám”-ot arra, ami neked elviselhetetlennek látszik és nehéznek tűnik. Isten akaratára „Igen Atyám”-ot mondani azt jelenti, hogy a szenvedésnek nincs hatalma feletted, te megvigasztalt vagy és erősen kerülsz ki a szenvedésből és a kísértésből.

2. JÉZUS ELFOGATÁSA

Jézust megkötözött kézzel, mint egy áldozati bárányt hajtják bírái elé – mint fogoly áll előttünk. Ő ma hív téged magához:

Gyere ide hozzám, a fogoly Jézushoz, ha szíved a bánattól megszakad és nincs békességed, ha kétség fog el, – mint tanítványaimat elfogatásom után –, mert Isten akaratát és vezetését nem tudod megérteni. Meg akarod tapasztalni az én erőmet, – amely továbbvisz –, békességemet, dicsőségemet, akkor engedd odakötözni magadat, akaratodat, kívánságodat Isten akaratához, az ő útjához – ott, ahol a legjobban szorít. Hagyd magad ahhoz a helyhez kötözni, amelyiktől talán menekülsz, – azokhoz az emberekhez, akiket a legszívesebben otthagynál, – házassághoz, amely már már összeroppant és elviselhetetlennek látszik, – a munkához, amelyik olyan ellenszenves, – az élethez, amely vágyaidnak olyan kevés teret enged. Közben pedig ismételd mindig: „Isten akarata szeretet, szíve jóság, csak jó úton vezet”. Akkor egy leszel velem, a fogoly Jézussal, mert az én utamon jársz, közel vagy hozzám. A szíved megtelik békével és vigasztalással.

3. JÉZUS BÍRÁI ELŐTT

Jézust megkötözött kézzel négy bíró elé vezetik. Újabbnál újabb hamis váddal, rágalmazással és szidalommal halmozzák el. Viszont nem szidalmazott, holott őt szidták, hanem mint bárány hallgat csendesen bírái előtt.

Jézus, aki ma is él, tudja, ismeri, hol kellett neked szemrehányást elviselni, igazságtalanságot szenvedni, talán meg is rágalmaznak, ő így szól hozzád:

Gyere hozzám a bírák elé, ahol engem vádoltak és sok hazugságot fogtak rám. Itt találsz meg engem. Ne tégy úgy, mint az én tanítványaim, akik megszöktek a bírák elől. Nézz szembe a váddal, rágalmazással, szidalommal, ne vágj vissza, ne feleselj, ne alkudozz velük. Ha hozzád nem lehet beszélni, mindig visszavágsz, akkor közelségemet és szeretetemet elveszted. Aki mást vádol, bírál, ítélkezik, az a gonosz oldalán áll, aki maga is vádló. Az már átél valamit itt is a békétlenség és a keserűség országából.

Aki bárányként tűri a hazug rágalmazást, vádaskodást, gonosz beszédet, az az enyém, a mennyei békének és örömnek egy darabját már itt a földön élvezheti.

4. JÉZUS A GYÖTRELEM ÚTJÁN

A megkötözött Jézus, akit vérszomjas hóhérok kegyetlenül vernek, akinek a vére számtalan sebből folyik, hív téged, hogy lásd meg bűneidet. Nézz rám, a megkínzottra, ahogyan egész testem össze van törve, nincs egyetlen ép hely sem rajtam, a bélpokloshoz lettem hasonló. A kő is meglágyulna szenvedéseim láttán. Ilyen kegyetlen szenvedésre volt szükség, hogy az embereket a testi tisztátalanságaiktól meg lehessen váltani.

Szenvedésem látványa benned is rémületet és undort vált-e ki, tested kívánságai, vágyai és minden más bűnei miatt? Sebeimben szabadulás van mindenki számára, aki testi bűnöktől szabadulni akar és őszintén megtér. Meg akarsz te is szabadulni? Ettől függ, hogy majd az örökkévalóságban szégyen és gyalázat, vagy dicsőség testét kapod.

5. JÉZUS TÖVISKORONÁJA

Jézus szenvedésének a szívreható szépségében néz rád a töviskorona alól. Szeméből irgalmas szeretetének egy sugara rád is esik. Szól hozzád: gyere hozzám, ha magadat megalázva, megtiporva, becsapva és megvetve érzed. Most hozzám tartozol. Add magad oda velem együtt a megaláztatásra és megvettetésre és akkor te is sugározni fogsz. Igen, Jézus, az Isten Fia a szégyen és gyalázat mintaképéhez odaalázkodva kérdve néz rád és kérdezi tőled: Akarsz itt velem lenni, mikor az emberek bántanak téged és gyötörnek? Megbocsátó szeretettel válaszolj nekik, mint én neked. Akkor igazi tanítványként áldott és boldog leszel.

6. JÉZUS A FÁJDALOM ÚTJÁN

Milyen kép, – Jézus az Isten Fia bűneink miatt legyengülve és összetörve viszi keresztjét, – a nehéz teher alatt ismételten összeroskad, – viszi a keresztet Jeruzsálem utcáin keresztül a Golgotha hegyére. Hívja azokat, akik a tanítványai akarnak lenni:

Gyere, vedd fel a keresztedet és kövess engem! Az erő, a győzelem, az eredmény, a dicsőség a keresztben van elrejtve. Ezért csókold meg a keresztedet, az az én kezemből jön, isteni áldások kincseivel van tömve, amit te is hordozhatsz, ha keresztedet engedelmesen válladra veszed.

Hidd el, ez ajándék tőlem, ami téged velem eggyé tesz, hozzám hasonlóvá tesz, boldoggá tesz a tökéletes szeretetben.

Ha kereszted nehéz, akkor a benne lévő áldás is nagy.

7. JÉZUS A GOLGOTHA HEGYÉN

Jézus kimondhatatlan kínok között függ a keresztfán. Mitől van Jézus szenvedésének ez a szépsége, amiről kegyetlensége ellenére is, olyan sokan énekeltek, – bár ott minden hangnak el kellene némulnia. A szeretet. Ez volt az, ami ezt a mérhetetlen szenvedést olyan csodálatosan dicsőítette. A Golgotha minden testi és lelki szenvedésnek az összesűrítése, egybefogása, Jézus szeretetének a leghatalmasabb megnyilvánulása, még akkor is, mikor a gyűlölet minden ereje itt összpontosította erejét. Szeretet a válasz a bosszúra, haragra, meggyalázásra, megszégyenítésre. Engedte magát testileg – lelkileg összetörni, életét kész volt halálra adni anélkül, hogy a bosszúnak, a visszavágásnak a legkisebb szikráját is kiváltotta volna belőle. A szeretet győzött a szenvedésben, a gyűlölet meghalt a szeretetben. Jézus elmondhatta: Elvégeztetett!

Most Jézus hív téged: akarod, hogy ezt elvégezzem benned is? Azért váltottalak meg, hogy szeretetem tükre légy, azé a szereteté, amely nagyobb mint a gyűlölet, mert legyőzte azt.

Hidd el, hogy én Megváltó vagyok!

Senki sem szeretett bennünket úgy mint Ő, mert senki sem szenvedett annyit értünk, mint Ő, Jézus Krisztus.

Azért kell szeretned őt, mert soha ember még úgy nem szeretett mint Ő.

Ezen a földön még soha sem volt egyetlen szív sem úgy megszomorítva, mint az övé!

Te Jézus vagy az én Megváltóm, királyom, vőlegényem.

Tied legyen egyedül minden szeretetem.

M. Basilea Schlink magyar kiadója és a kiadványok listája

Létrehozva 2018. január 2.