Törődsz a magad dolgával?

Amikor azt mondjuk valakinek, hogy „törődjön a maga dolgával”, általában azt értjük ezalatt, hogy ne avatkozzon bele mások dolgába. Üzleti és szakmai téren az élet azonban gyakran magányos, elszigetelt egyéni küzdelmekből áll. Ez különösen igaz a vállalkozókra és a felsővezetőkre, de – függetlenül a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyünktől – vonatkozhat akár mindannyiunkra is.

Amikor magabiztosak vagyunk, könnyű azt választani, hogy csak a magunk dolgaival foglalkozunk, anélkül, hogy másokat is bevonnánk a döntéshozatalba vagy a probléma megoldásába. „Egyedül is meg tudom oldani”. „A magam erejéből végzem el, nem kell mások segítsége”.

Lehet, hogy néha így érzünk és gondolkodunk, de érdemes fontolóra vennünk az intést: Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.” (Példabeszédek 16:18). Ezzel szemben ezt is olvassuk: Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos.(Példabeszédek 18:12).

Megszámlálhatatlan alkalommal vettem úgy részt egy újság vagy magazin kiadásában, hogy szembesültem annak a közmondásnak az igazságával, hogy „az egész több mint a részek összessége”. Több oka is van annak, hogy az üzleti világban nem igazán bölcs dolog megpróbálni egyedül, a magunk erejéből boldogulni. Íme ezek közül néhány a
Bibliából:

Egyikünk sem olyan bölcs, mint valamennyien együttesen. A közös cél érdekében végzett munka lehetőséget nyújt a tudás és a tapasztalat megosztására, a különböző nézőpontok és meglátások összevetésére. „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” (Példabeszédek könyve 11,14). „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó” (Példabeszédek könyve 15,22). „Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat” (Példabeszédek könyve 27,17).

A jobb időkben bátorításra, a nehezebb, kísértéssel teli időkben pedig változásra van szükségünk. Támogatásra még a sikeres időkben is szükségünk van. A gondoskodva bátorítók jelezni fogják, ha úgy vélik, hogy letérünk a helyes útról. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; ...” (Zsidókhoz írt levél 10,24-25). „Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, … hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától(Zsidókhoz írt levél 3,12-13).

Mindenki hozzá tud tenni valamit. Különböző adottságainkkal, képességeinkkel és tehetségünkkel mindannyian hozzájárulhatunk a kitűzött célok eléréséhez, a küldetéseink teljesítéséhez. Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. … Ha az egyiket  megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.(Prédikátor könyve 4,9-12)

Szükség esetén másoktól is kaphatunk lelki iránymutatást. Az üzleti és szakmai világban sokaknak van támogatójuk vagy mentoruk, akire számíthatnak, amikor tanácsra, imára vagy intésre van szükségük. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (Timóteushoz írt 2. levél 3,16-17)

A KEVE Társaság a CBMC International és az Europartners társszervezete

(forrás: keve.org, Monday Manna)

Létrehozva 2020. november 16.