keczely

Életige, 2017. július

Tematizálás. –  Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Aki az Úr jelenlétében él, az igyekszik megélni mindenben a tökéletességet. Teszi ezt azért, mert életével meg akar felelni Neki. Másrészt szüntelenül figyel Rá, vonzódik utána, s mint eszményképét – utánozni akarja Őt.

Mivel Isten maga a Tökéletesség, ezért belészáll egy vonzódás: Mindent tökéletesen végiggondolni, eldönteni, szavakban kimondani és tettekben végrehajtani. Barátja az Isten, baráti a kapcsolata Vele, „viselkedését” követi. Ha Isten szent – márpedig az, akkor Ő is törekszik a szentségre. Ha Isten jóságos és irgalmas – márpedig az, akkor ő is törekszik a jóságra és irgalomra.

Ha Isten tökéletes – már pedig az, akkor Őbenne is   felgyullad a vágyódás a tökéletességre. Nem hiába mondják: ’Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni.’ Átveszi a fészekszagot. Isten szellemi illata árad abból, aki Isten jelenlétében fürdőzik napról-napra. A mennyországban lévő ujjongó szeretet árad ki belőle és környezetére. – Isten ugyanis etalon: Ősminta. Platon azt mondta: „Idea innata” =azaz= születetlen eszménykép.

Bár nem vagyok platonista, de hajlok arra, hogy a teremtett világ egy intelligens Személynek gondolata, koncepciója, majd projektje, kivetítése. A Szentírás ezt egyszerűbben fejezi ki, hogy ’ Isten mindent az ő bölcsességéből hozott létre.’Jeremiás szavaival élve: „Az Úr hatalmával megalkotta a földet; bölcsességével megteremtette a világot, és okosságával kifeszítette az egeket.”(Jer10,12).

Az Úr bölcsességének teljessége: Maga a Tökéletesség. S mindaz, amit alkotott: szerfölött jó és tökéletes. Mi ezt nem írnánk alá, hogy minden nagyon jó (!)   Ezt az ige sugallja, s így ez nem a mi lázadozó és bukott állapotunk tapasztalatának kijelentése és üzenete. Ennek ellenére, mégis Isten az Ősminta, s mindaz, ami első kézből került ki az Ő alkotó műhelyéből. *

A háziszőttes példával élve: Ott is találunk előnyomtatott vásznat, vagy egyéb anyagot. Fél-műszakban otthon a népművész kitölti azt az alaprajzot, melyet belenyomtattak a vászonba, a művészi tervező irodában, központilag. Most otthon a népi iparművész szép színes fonalakkal megszövi, s lesz belőle szép népi szőttes, hímzés, gobelin, vagy valamilyen iparművészeti termék. –Ez példázza a tökéletességben eltöltendő életet. Nekünk, magunknak kell kitölteni azt a keretet, melyet Isten megrajzol nekünk: Előnyomtatásban „kezünkbe ad”.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2017. október 2.