keczely

Életige, 2016. március

Tematizálás.- Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban! Igazi fordulat a javából: a megtört szív. Ez az a fordulat, melyet mindegyikünknek személyesen kell végrehajtani. Az a szív, amelyik nem töretik össze s az abban vele született gőg – mondjuk a sors csapásaitól, (mert minden ember gőgösnek, kevélynek születik), akkor ez a gőg uralomra jut, s vele a sátán is, e világ fejedelme.

Nekünk nem kell a csapásokról gondoskodni, a mi szerető Atyánknak lesz rá gondja, hogy különböző csapásokkal meglátogasson.

Ne értsd Őt félre: Jót tesz veled, amikor fenyít, sőt akkor is, ha össszetör. Csak az összetört szívvel képes az Úr együtt munkálkodni, az ember pedig csak így képes tiszteletteljesen gondolkodni, érezni és együttérezni. Hibáink meglátásához csak így nyílik ki a szemünk. Gyatraságunkat különben nem tudnánk belátni és sem bocsánatot kérni nem tudnánk, sem pedig megbocsátani. Isten a töredelmes és alázatos szívet ugyanis nem veti meg.

Ahogy a Zsoltáros és a zsoltár mondja : « Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg » (51,19). Az alázatot meg kell tanulni. Erre a tanítómester az összetöretés angyala. Velünk született szemtelenségünkre a fenyítő pálca, a nevelő eszköz.

Kissé fájdalmas, mint a körülmetélés az ószövetségi népnél, de figyelmeztet minket arra, hogy a jegenyefák nem nőnek az égig – vagyis az ember vegye észre magát, hogy nem Ő az Isten, s a valóságtól elrugaszkodott képzelt nagysága ne részegítse meg úgy, hogy belezuhanjon vesztébe, a kárhozatba. Isten jósága ezért óv meg, s rásegít minket egy szelíd, szerény, kedves, őszinte, tanulékony, jóindulatú és alázatos szív kiformálására, kialakítására.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2016. április 6.