A Szentlélek keresztség a karizmatikus megújulás központi kegyelme

I. BEVEZETÉS

Mi a karizmatikus megújulás lényege?

Mások is énekelnek gitáros énekeket, mások is összegyűlnek kisközösségekben, mások is imádkoznak együtt, mások is evangelizálnak (a maguk módján).

Az elmúlt években ez a világ karizmatikus vezetőit is foglalkoztatta ez: több konferencia és mély előtanulmányok után ezért publikálta az ICCRS teológiai bizottsága a „Baptism int he Holy Spirit” című kiadványt, ami világossá teszi: a Szentlélek-keresztség a karizmatikus megújulás központi kegyelme! (Szerzője két nagyszerű teológus, akiket személyesen is ismerek: Dr. Peter Hocken és Dr. Mary Healey.)

Ezt erősítette meg Ferenc pápa 2014. június 1-jén a Római Olimpiai Stadionban tartott nemzetközi karizmatikus-találkozón:

„Azt várom mindannyiótoktól, hogy osszátok meg a Szentlélekben való keresztség kegyelmét mindenkivel az Egyházban. Ezt a kifejezést használja az ApCsel 1,5.”

A gondolat már korábban is: Ralph Martin tanítássorozata: Miért kell minden katolikusnak megkeresztelkednie a Szentlélekben?

Vajon miért?

A Szentlélek-keresztség jelensége, hatásai

Mert „a Szentlélek-keresztség az Atya Isten szívünkbe árasztott szeretetének egész életünket átalakító megtapasztalása, amelyet Jézus Krisztus uralmának elfogadása által nyerünk el. Élővé teszi a keresztség és a bérmálás szentségének kegyelmét, elmélyíti az Istennel és a többi kereszténnyel való egységet, felgerjeszti az evangelizáció iránti szenvedélyt és karizmákban részesíti a hívőt szolgálata és a missziója betöltésére.” (BHS 12.)

Később a dokumentum tovább fejtegeti és sorolja a hatásokat:

> Új meggyőződés Szentháromságos Isten létéről és jelenlétéről

> A megszentelődéshez szükséges erő befogadása

> Dicsőítés és magasztalás

> Az imádság, a Szentírás és a szentségek újrafelfedezése

> Új szeretet az Egyház, a szentek közössége és Mária iránt

> A karizmák megjelenése

> Gyógyulások és szabadulások

> A laikusok aktivizálódása

> Evangelizáció

> A szociális igazságosság szolgálata

> Ökumenikus nyitottság

> Új közösségek alakulása (BHS 15-28.)

Az elnevezés problémája

Ilyen csodálatos valóság – a kifejezés ennek ellenére sokáig szinte tiltólistán volt.

Helyette leginkább: Szentlélekkel való betöltekezés (ami szintén biblikus kifejezés, és ugyanarra a jelenségre utal: vö. ApCsel 2,4; Ef 5,18; 3,19).

A kifejezés hagyományosan nem volt használatos a katolikus teológia szótárában. A protestáns pünkösdi felekezeteken keresztül szivárog vissza. Félreérthetően: mintha egy második, valóban hatékony vízzel való keresztséget jelölne, amit az Egyház természetesen nem fogadhatott el. (Lásd Credo: „hiszek az egy keresztségben…”)

A fogalom azonban bibliai alapú, erre utal Ferenc pápa idézett megjegyzése is. Ha ott van, hát ott van. Nézzük meg, mit jelent!

A tanulmány letölthető itt.

 


 

Benedict M. Heron OSB tanítását a Szentlélek keresztségről megtalálod itt.

Létrehozva 2015. október 20.