keczely

Életige, 2015 május

Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Ha az önátadott élet gondolatkörét tovább göngyölítjük, – mert ennél a témánál táboroztunk egy hónapig, – akkor ezt képileg úgy ábrázolhatnánk, mintha meggyötört homlokunkat Jézus két tenyerébe hajtanánk, s benne azt megnyugtatnánk.

Ez a megnyugvás a továbbiakban egyre sürgetőbben szólít fel szívünkben – mintegy magunknak parancsolva: Ne mozdulj, maradj így ! Maga Jézus is ezt suttogja felénk, mintegy igazolva rejtett gondolatunkat, vágyunkat és érzéseinket : „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok.!” (Jn. 15,4.) Íme, a nyugodt élet titka! Jézus tenyerébe hajtott fővel mindenestül elengedni a szorongást. Pszichiátriai kezelés ez, garanciális terápiával. ! Nyugtalan idegeink elsimulnak, s megnyugszanak, s a gyógyulás mértéke   – hitünk mértékével egyenesen lesz arányos: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni.” ( Mt. 7, 2 ). Jézus szívén, tenyerén megpihenni jó !

Szent János apostol – bár érezte a szorongatottságot azon az emlékezetes utolsó vacsorán – az Úr keblére hajtva fejét, mégis erőt, megnyugvást és a szeretetben való megmaradást merítette ebből a szent elpihenésből. Ott is volt a kereszt alatt, mint a szeretett tanítvány! Az Istenre való hagyatkozás erénye : Egy nagy kincs ! Az ilyen lélek nem saját magában bízik, hanem abban, akinek átadta életét, s így – akire rábízta sorsát.

Ebben a megmaradásban van egy nagy adag bizalom, állhatatosság, lelki erősség és várakozó türelemmel párosult béke. – A nehéz időkben is maradj nyugodt: Ne mocorogj! Ha műtéten vagy, ne mocorogj! Az is egy nehéz idő, de a nyugalom átsegít rajta. Kössed le magad, vagy engedd, hogy Jézus lekössön a szeretet erős kötelékeivel! A megmenekülés titka bele van foglalva a megmaradás titkába. A bizalmatlan, az izgága, aki letépi az infúziót, netán a vérátömlesztés vezetékeit, az nem éli túl a nehéz időket. Aki viszont benne marad az éltető vérkeringésben, azzal nem tud elbánni az „ellenoldal”. Jézus ezt egy gyönyörű irodalmi képben festi le: „Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.” ( Jn.15, 4 ). „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok” ( Jn.15,4 ) Ebben két erény is jelen van:A bizalom és az állhatatosság erénye.

Elég sokan elindulnak Jézus követésének útján, de kevesen tartanak ki mellette mindvégig. Soknak jár a szája, s abból látszólag sok szép beszéd árad – méghozzá az evangéliumra hivatkozva – de imájuk, s benne az elmélyült istenies élet mélysége alig-alig található. Pongyola, laza demagógia szócsövei az ilyenek, igaz akarat és lélek nélküli szószátyárok, az evangélium lejáratásának nagymesterei. Kétségtelen, ezek álapostolok, s áltanítványokat hoznak létre. Szt.Pál, már a kezdetkor   is találkozott az ilyenekkel, s el is vesződött velük szegény. Hiányzik ezeknél az elmélyülés, valamit hallottak, de nem járta át őket egy mélységesen megragadó őszinteség. Mert itt átáztatott lélekre van szükség, benne kell lenni és ázni a pácban, vagy a füstön tartósan benn lenni, hogy felvegye annak illatát, aromáját, ízét, zamatját, kenetét.

Ezért hangzik az igei biztatás: Legyetek az evangélium jó illata! Kijelentő módban ez így szól: „Mert Krisztus jó illata vagyunk mi az Istennek, azok közt, akik elkárhoznak.” ( II.Kor.2,15. )   Tehát e nélkül a kenet nélkül csak a halál hullaszaga árad belőlünk, s nem az élet üdítő lehelete tölti el környezetünket. Még a hitetlenek és keresők is inkább ezen felüdítő illat után mennek, mintsem az üres szó után. Mondhatnám: A szag hitelesíti a szót. Érdemes tehát nem figyelmen kívül hagyni ezt a szempontot. Krisztus rajtunk megállapodott jó illata, viszont a „megmaradás titkára” vezethető vissza! Aki teljesíti ezt a jézusi paramétert:„Maradjatok bennem”!   – az ilyen átitatódik Isten Szentlelkével. Ez a szellem pedig az engedelmes, csendes hűség szelleme, aki megcselekszi Isten akaratát. A hőbőlgők mondják ugyan: Uram,Uram! – de csak a szájuk jár; viszont aki megteszi Isten akaratát és mindvégig kitart Urunk szeretetében, az nagy lesz a mennyek országában. Ennek a hiteles odaadottságnak titka: A Benne (Úrban) való élet.

Az Életige letölthető itt

Létrehozva 2015. június 20.