keczely

Életige, 2015. március

Tematizálás.  Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Az élet küzdelem és harc: Könnyű erre rábólintani, mert valamennyien küzködünk, s ezt úgy rendesen át is éljük. De küzködéseinknek nem sok az eredménye, s ez az észrevételünk elviszi lelki harcaink kedvét, s így egyre bágyadtabb és eredménytelenebb helyzetben találjuk magunkat. Ennek oka talán az, hogy lelki harcaink átláthatatlanok és nagyon bonyolultak. Megérett így az a felismerés, hogy minden erővel keresni kell minden vonatkozásban az egyszerűséget és átláthatóságot.

A világ szellemi sodrása az elmélet bonyolultsága felé sodorja a közgondolkodást. Azt az illúziót akarja kelteni, mintha a differenciált és bonyolult gondolkodásmód magában hordozná a megoldást minden kérdésben. Pedig ez csapda. Igaz, hogy az élet bonyolult, de nem kell gyártani mindig dömping a törvényeket, inkább az egyszerűsítés irányába kell terelgetni gondolkodásunkat. A gonoszság melegágya a hazugság és a bonyolultság. Az igazság melegágya pedig az egyszerűség és minden bonyodalom leegyszerűsítése. Milyen tőről metszett igazság: Tedd a jót, kerüld a rosszat! – Mintha csak azt mondaná: Ne bonyolíts, hanem egyszerűsíts!

A hazug ember lesz bonyolulttá, s a bonyolult ember lesz hazuggá. Az igaz ember az igazság útján egyenesen halad, s a tekintete is egyenes, s egyszerű. Hazugságvizsgáló gépre sincs szükség, csak bele kell nézni az ember tekintetébe. Ha sajátunkról van szó:A tükörbe. Ki kell egyenesíteni lépteinket, útjainkat, tekintetünket, s nagy bátorsággal, nyugalommal és biztonsággal kell haladnunk – elhagyva a görbe utakat. Egyenesen és előre. —

Tégy jót! És légy jó! A krisztusi harc is a jóért folyik. Feladatunk az életben tenni a jót, s csak a jót. Tenni és lenni – ez a kettő összefügg. S „amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!” ( Mt. 19,6) – mondhatnánk erre is. Nem lehetek rossz, ha jót teszek. S nem lehetek jó, ha rosszat teszek. „Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.” ( Mt. 7,16-18 ). Olyan banálisan egyszerű meglátások és kijelentések ezek, s lám az Úr mégis kiejti a száján. De van még itt egy adalék.

Vajon valójában az jó-e, amit én jónak látok? Nem bandzsa, kancsal-e a szemem? Jobbra nézek, s balra látok. Vizet prédikálok és bort iszok. Látom a jót és a rosszat teszem. Másokat üdvösségre oktatok, magam meg elkárhozom. Pál apostol szavaival élve: „Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.” (I.Kor.9, 26-27). Itt is egyszerűsítésre van szükség. Nem kell a levegőt verdesni. Viszont ami egyszerű, az át van világítva, átlátszó, s egységes. Ami a szívemen – az a számon.   Az egyszerűség adja az alapvető őszinteséget, nyíltságot, bátorságot, nyugalmat és erőt az egyenes élet megvalósításához, végrehajtásához.

–Figyeld csak az emberek szemét, tekintetét Szájuk beszédje , okoskodóan pontoskodó és fontoskodó; de ha figyeled szemük állását, rájöhetsz rövidesen, hogy csak tetszelegni akarnak beszédjükkel, tüntetőlegesen, hogy milyen szakszerűen és színárnyaltan képesek egy adott esetet, vagy témát előtted felvázolni. Hogy essél hasra és hatódj meg okos beszédjükön, s ismerd el dübörgő tudásukat és magas szintű szakértelmüket. – Ennek valóság-alapja közben alig több a semminél. Azzal, hogy agyonbeszélünk egy dolgot, még nem tettünk semmit. Az ige azt mondja: „ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni…. ”Sokszor éppen akkor és azzal tesszük a rosszat, amikor sokat beszélünk.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2015. április 5.