A hamis tanítás nyolc tünete

J. C. Ryle püspök tanítása 100 éve íródott – forrása itt található angolul. A szerk.

1. Tagadhatatlan buzgalom van néhány hamis tanítóban – “szívrehatásuk” miatt sok ember úgy gondolja, hogy bizonyára igazuk van.

2. A tanulás és a teológiai tudás nagy dolognak mutatkozik – sokan azt gondolják, hogy bizonyára biztonságos az ilyen okos és intellektuális férfiakra hallgatni.

3. Ma általános a tendencia a teljesen szabad és független gondolkodásra – sokan szeretnék bebizonyítani döntéshozói függetlenségüket azáltal, hogy hisznek a legújabb ideákban, de ez nem más, csak újdonság.

4. Széles körben elterjedt a vágy, hogy kedvesnek, szeretetteljesnek és nyitottnak tűnjünk – sokan szégyellik azt kimondani, hogy bárki tévedhet vagy lehet hamis tanító.

5. Mindig van egy adag féligazság abban, amit a modern hamis tanítók tanítanak – mindig bibliai szavakat és kifejezéseket használnak, de Szentírás nélküli jelentéssel.

6. Nyilvános vágy van egy érzékelhetőbb és szórakoztatóbb imádat iránt – az emberek türelmetlenek Isten legbelső és láthatatlan munkájával szemben, amit az emberek szívében végez.

7. Mindenfelé felületes készségesség van arra, hogy bárkinek higgyünk, aki ügyesen, szeretettel és komolyan beszél, megfeledkezve arról, hogy a Sátán gyakran álcázza magát a világosság angyalaként (2Kor 11,14).

8. Széles körben elterjedt tudatlanság a gyakorló keresztények között, hogy bizton hisznek minden eretneknek, aki jól beszél, és bárki, aki kétségbevonja őt, azt nevezik szűk látókörűnek és szeretetlennek.

Mindezek különösen a mi korunk jellemző tünetei. Arra hívok minden őszinte és figyelmes embert, hogy tagadja meg ezeket. Ez teszi a hamis tanok támadásait ma különösen veszélyessé, és fontossá azt, hogy kimondjuk hangosan: “Ne térítsenek el az idegen tanítások!”

Létrehozva 2022. december 28.