Életige, 2013. december

Életige, 2013. december

Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten imádása csak a teljes szolgaságra, szolgálatra és alázatra vetett testtel valósulhat meg érdemben. Mivel a bűnös testben élő ember ezzel nem rendelkezik, ezért nem képes megadni Istennek azt, ami neki jár, az imádás adóját. Így viszont nem tud üdvösségre jutni,, s egész élete veszendőbe megy.

Csak egy módja van annak, hogy megmenthesse lelkét az örökkévalóságnak, s ez abban áll, hogy Krisztusba kell öltözködnie. Aki Krisztusba öltözködik, az benne fog élni, s Jézus őbenne. Ez a kölcsönös egymásban való lakás a mi életünk megmentésének egyetlen lehetősége.

Ő magára vette a mi bűnös emberi testünket, hogy mi pedig magunkra ölthessük majd dicsőségének köntösét. Az Ő teste alapvetően ártatlan, a végtelenül szent Isten okán szeplőtelen és ezért tiszta anyai testből felöltött test. Hiszen csak így lehetett érvényes és hatékony megváltói műve. De erre az ártatlan alap-öltönyre vette bűnös ruhánkat. Küllemében, úgymond ’ruházatában’ ezért olyan lett, mint egy közülünk. Sőt, még   „a gonosztevők közé is sorolták, noha sokak vétkeit hordozta…” (Iz.53,12.)

Amíg Ő magára vette a bűn által megsebzett emberi testünket (természetünket), tette ezt azért, hogy mi pedig majd beleöltözködhessünk az Ő ártatlanságába, Bárány-mivoltjába. Ő úgy állt a földi ítélőszék elé, mint bűnös, hogy mi majd úgy állhassunk a Mennyei Bíró elé, – belé öltözötten –  mint ártatlanok. Tehát semmire nem megyünk merő emberi erőlködéssel, hogy Isten előtti kegyvesztettségünkből kikeveredjünk. Nekünk már egy szavunk sem lehet Istennél –Jézus Krisztus nélkül. De az Üdvözítő Úr csinált egy ruhacserét. Amint ezt Jákob tette Ézsaual. Mi – ezzel a ruhával, amelyet tőle kaptunk már úgy állhatunk mennyei Atyánk elé, mint az Ő szeretett Fia, akiben igen nagy kedve telik. Istenünk tetszését elnyertük, s így meghallgatást nyerünk.

Ezért igen nagy felismerésig értünk el, amikor az Úrnak ezt az igéjét kézbe vettük: „Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, s a testi fegyelmet”. ( Róm.13,14.)

A decemberi Életige letölthető itt.

 

Létrehozva 2013. december 27.