Keskeny út a Lélek tüzén keresztül

Testvérem az Úr itt van, és át akar ölelni. Szeret téged! Nyissad meg előtte szívedet, és hívjad őt lelkedbe, hogy életed mestere, vezetője, éltetője legyen. Igazi barátod akar lenni életednek minden napján. Adj hálát neki az isteni szeretetéért.

 Uram, Jézus! Köszönöm isteni szereteted csodáját. Köszönöm a Te hűségedet. Kérlek, bocsássad meg bűneimet, töröld el álnokságomat, nyissad meg szívemet isteni szereteted előtt. Töltsd be lelkemet jelenléteddel, a Te örömöddel, a Lélek gyümölcsével. Állítsd helyre bennem a teremtés rendjét, isteni képmásod nagyszerűségét. Formálj engem hiteles tanúddá, a Lélek eszközévé, áldó szereteted továbbadójává. Tárd fel előttem akaratodat életemre, szolgálatomra vonatkozólag, hogy egyszerű szívvel követhesselek Téged – akármerre jársz! Add, hogy mindig ragaszkodjak hozzád, és soha el ne szakadjak tőled!

„Én Istenem, engedd meg,
hogy békédet hirdessem!
Ott, amerre harag dúl,
szívem meleg lángját gyújtsd!

Ahol szívet kétely mar,
homályt onnét oszlassak!
Merre többé nincs kiút,
szavamon át reményt gyújts!

Ott, hol sajog bánat s jaj,
boldogságod árasszam!
Sötétség ahol honol,
világosság legyek ott!

Én Istenem, engedd meg,
hogy hirdessem békédet!”

(Assisi Szent Ferenctől)

2009-05-18

“Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 2,2)

„Mert a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki sem rakhat.”

(1Kor 3,11).


[1]  („Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rosszakarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, és mindig rosszat gondolnak a másikról, pletykálnak és vádolják a másikat, Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel.”Ef)

[2] („Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek. Tudjátok meg hogy, aki szexuális bűnben él, tisztátalan, vagy pénzimádó (mert az ilyen valójában bálványt* imád), az egy sem kaphat helyet a Krisztus és Isten Királyságában*.”Ef)

[3] („Vagy talán nem tudjátok, hogy a gonosz és igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten Királyságában*? Ne csapjátok be magatokat! Sem a szexuális bűnökben* élők, sem akik bálványokat* imádnak, sem akik házasságtörők *, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vehetnek részt Isten Királyságában. .Ef”)

[4] („…paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök*, bálványimádás*, varázslás*, ellenségeskedés, civakodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vad mulatozás és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem öröklik Isten Királyságát*” Ef)

[5] („Ezért öljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását: a szexuális bűnöket*, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre.* Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühöngjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, se ne káromkodjatok! Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a „régi ember” szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak szokásait. 0Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt.”)


Létrehozva 2011. május 20.