Mit tegyünk, ha gyermekünk elhagyja az egyházat

 

Te, aki ott álltál a kereszt tövében a Fájdalmak Anyjaként, könnyítsd meg terheinket, és töröld le a könnyet azok szeméről, akik családi nehézségekkel küzdenek.” —Szent II. János Pál pápa imája

A gyakorló katolikus szülők számára szívszorító fájdalom, amikor gyermekeik elhagyják az egyházat. Még azokban a családokban is, ahol megpróbálnak mindent jól csinálni, az eredmények gyakran vegyesek. Mivel Krisztusban egy család vagyunk, ez egy olyan helyzet, amely mindannyiunkat érint. Azoknak a családoknak, akiknek ez a szívfájdalmuk, betekintést nyújtunk egy hasonló helyzetben lévő író és diakónus hathatós tanácsaiba és Szent II. János Pál pápa imájába.

A tékozló gyermekek valósága arra ösztönzött egy édesanyát, hogy megírja a Szent Mónika klub: Hogyan remélj, várakozz és imádkozz eltévelyedett szeretteidért c. írását Szent Mónika példáján, aki maga is 17 évig imádkozott fia, Szent Ágoston megtéréséért. Senki sem szeretne ennek a klubnak a tagja lenni, mégis mindenki rokonlélek itt, aki gyermekeiért imádkozik. A könyv egy buzdító beszélgetés, egy ölelés és a hitbéli együttérzés kifejezése, amely reményt nyújt a tékozló gyermekek szüleinek.

A szerző egy nagycsaládos édesanya, akinek a családjában néhányan gyakorolják a katolikus hitet, néhányan viszont már nem. Maggie Green írói álnéven írt. „Nem szégyellem, hogy vannak olyan gyermekeim, akik küszködnek Istennel” – vallotta be egy interjúban. „Azért használtam azt az álnevet, mert az ő küzdelmükről van szó, és nem akartam kitárni ország-világ előtt.” Azt sem akarta, hogy csak a saját családjáról szóljon, hanem hogy minden család számára releváns legyen.

Green elmagyarázta, hogy miután egyik gyermeke eltévelyedett, rájött arra, hogy a leghathatósabb fegyver az ima, a feltétel nélküli szeretet és a példamutatóan megélt katolikus hit.

„Szent Ágoston tisztában volt azzal, miben hitt az édesanyja, így senki sem mondhatja azt, hogy nem részesült alapos hitismeretekben, ennek ellenére mégis eltávolodott Istentől” – mondta Green. „Szent Mónika kapcsolatban volt vele, egyszerűen csak azért, hogy szeresse, nem pedig, hogy kioktassa. Olyan embereket állított elébe, akiket nagyra tisztelt, de elsődleges módszere az imádság és a kapcsolattartás volt.”

Ez egy olyan alázatra indító időszak, amelyet a szülők megpróbálhatnak megakadályozni alapos katekézissel, ám végül Green szerint mindent nem tudnak ellenőrizni. „A hit evangelizációja nem redukálható egy matematikai egyenletre” – mondta. „Visszás lenne – a jólét evangéliumához hasonlóan -, ha az emberek azt gondolják, hogy ha mindent helyesen tesznek, akkor garantált eredményeket érnek el. Isten felnőttnek teremtette Ádámot és Évát, és ők elestek.”

Amikor Green felfedez gyermekeiben olyan isteni tulajdonságokat, mint például az igazság utáni szomjúságot vagy a szemlélődés és a szépség szeretetét, akkor hálás azért, hogy ők továbbra is megérintik Istent, és hogy a hit parazsa fűti őket. Véleménye szerint végső soron minden a szeretetről szól.

„Nem vásárolhatunk meg senkit, hogy szerelmes legyen, és nem is győzhetjük meg őket erről intellektuális módon. Végső soron a hit azt jelenti, hogy beleszeretünk Krisztusba.”

Hogyan adjuk át Istennek

Mike McKeown diakónus nemrégiben a Dél-Dakotai Marvin-hegyi apátságban egy lelkigyakorlatos napon „Hogyan imádkozzuk be szeretteinket Isten országába” címmel előadást tartott, amelyben inspirációt nyújtott a tékozló gyermekek szüleinek. Bár az ő hat felnőtt gyermeke mind gyakorló katolikus, saját szülői házából sokan elhagyták az egyházat. Elismerte, hogy sokat számít, mit tesznek a szülők, de azt is elmondta, hogy mindent nem lehet ellenőrizni, és a szorongás, vagy ha ostorozzuk magunkat a hibák miatt sem segít. „Jézust nem korlátozzák kudarcaink” – mondta.

„Hiszek Isten jóságában és irgalmasságában, Ő jobban törődik a szeretteimmel, mint én” – magyarázta McKeown. Ahelyett, hogy határidőt vagy elvárásokat állítanánk Istennek, azt tanácsolta, hagynunk kell, hogy Isten Isten legyen. – Ismételjék utánam – mondta a közönségnek. „Jézus, Te vagy a Megváltó. Nem én.”

Íme, néhány javaslat:

  • Lehet, hogy túlságosan erőltetjük. Engedjük, hogy Jézus cselekedjen. A mi feladatunk a közbenjárás.
  • Imádkozzunk Jézus Szent Vére érdemeivel, ez egy hathatós közbenjárási mód. Imádkozhatjuk a Jézus Drága Vére litániát is.
  • Imádkozzunk a haldoklókért, ahogy azt a Tiszteletreméltó Mary Potter nővér Áhítat a haldoklóhoz c. könyvében olvashatjuk. „Imádkozzunk a haldoklókért és amikor szeretteink haldokolnak, minden kegyelmet megkapnak a mi áhitatunk következtében.”
  • Bármilyen gondatlanságunk vagy hibánk is legyen, adjuk át Jézusnak. „Az aggodalom nem az imádság egyik formája, hanem az Istenbe vetett bizalom hiányának jele.
  • Legyünk készek áldozathozatalra és ajánljuk fel szenvedéseinket.
  • „Imádkozzatok sokat és vállaljatok áldozathozatalt a bűnösökért.” kérte Fatimai Miasszonyunk a három pásztorgyerektől.
  • „a szenvedésnek a mások bűneiért való engesztelés értelme is lehet. ” -tanítja a Katekizmus (KEK 1502).
  • „Egyesítsd imáidat, böjtölésedet, önmegtagadásaidat, munkádat és minden szenvedésedet az én kínszenvedésemmel, akkor azoknak hathatós erejük lesz Atyám előtt,” mondta Jézus Szent Fausztina nővérnek (Napló 531).
  • Imádkozzuk az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.
  • Imádkozzunk a szentekhez. „Isten megengedi, hogy részesítsenek minket az általuk szerzett kegyelmekben, ha azt imádságban kérjük tőlük.”

McKeown a következő imát ajánlotta a szülőknek: „Ha teher nyomja szíveteket szeretteitek miatt, tekintsétek azt Jézustól meghívásnak arra, hogy közbenjárjatok értük. Ő már megfizette megváltásuk árát és arra hív Benneteket, hogy bízzátok rá aggodalmaitokat és csatlakozzatok az Ő közbenjárásához. Ezért Úr Jézus Krisztus, most Eléd borulunk a Te végtelen irgalmadban bízó lélekkel. Hálát adunk, ahogy Te a szívünkben és családjaink életében munkálkodsz még akkor is, amikor azt nem is látjuk. A Boldogságos Szűzanya közbenjárására teljes bizalommal a Te irgalmas szívedbe bízzuk minden szerettünket és értük való aggodalmainkat. Jézusom, bízom Benned!”

Szent II. János Pál pápa imája a családokért

Szent II. János Pál pápát egész életében mély áhítat kötötte a Boldogságos Szűzanyához, rá bízta életét, pápaságát, az Egyházat és a világot. Számos imádságot írt hozzá. Íme, ezek közül az egyik, amelyben a családokért könyörög:

Legyen a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja, a családi egyház édesanyja is.
Az ő édesanyai közbenjárására minden keresztény család váljék egy olyan kisegyházzá, amely tükrözi és megeleveníti Jézus Krisztus Egyházának misztériumát.
Te, az Úr szolgálóleánya, légy számunkra az isteni akarat alázatos és nagylelkű elfogadásának mintája! 
Te, aki ott álltál a kereszt tövében a Fájdalmak Anyjaként, könnyítsd meg terheinket, és töröld le a könnyet azok szeméről, akik családi nehézségekkel küzdenek.
Legyen jelen az Úr Jézus Krisztus, a Világ Ura, a Családok Királya minden keresztény otthonban, ahogy Kánában is, hogy az ő világosságát, örömét, derűjét és erejét közvetítse számunkra.
Minden család nagylelkűen munkálkodjon az Ő országának eljöveteléért a földön.
Krisztusra, és Boldogságos Szűz Mária, Rád bízzuk családjainkat.
Ámen.

A cikk forrása angol nyelven

E. Cs. fordítása

Létrehozva 2020. június 22.