Stratégiák a szellemi hadviseléshez

Beszélnem kellett Tommal a lelki hadviselés iránti szenvedélyéről. Buzgósága megkérdőjelezhetetlen volt, és csodálatra méltó volt a vágya, hogy a jó harcot megvívja. Harcos rózsafüzére, imakönyve, szentelt vize és skapuláréi mind a helyén voltak. Készen állt arra, hogy felvegye a fegyvereit, és teljes erejéből harcoljon a világ, a test és az ördög ellen.

Tom problémája az volt, hogy nem rendelkezett megfelelő stratégiákkal a lelki hadviseléshez. Azonosította a társadalomban lévő néhány rosszat, és biztos volt benne, hogy azonosította a gonosz emberek egy részét, de aggódtam, hogy Tom értékelése az ellenségről nem volt teljesen pontos.

Tom szenvedélyes katolikus hitét ugyanolyan szenvedélyes jobboldali politikával ötvözte. Bizonyára azonosított néhány gonoszt a társadalomban és az egyházban, de a vallása és a politika kezdett összekeveredni.

Volt egy másik aggodalmam is. Tom szenvedélyes imádságában a világ, a test és az ördög ellen a harag mellékáramlatát éreztem. Lehetséges, hogy Tom a benne lévő zavaros vágyak, frusztrációk és düh egy részét kivetítette más, gonosznak vélt emberekre, gonosz politikusokra, sőt más vallások és faji csoportok tagjaira? Az ördöggel birkózni olyan, mint egy olajban úszó polippal birkózni. Ez csúszós dolog. Az ördög a hazugság atyja, és nincs is semmi, amit jobban szeret, mint becsapni minket, és a legravaszabb lelki csapdákba csalni.

Tomot az a veszély fenyegette, hogy a „lelki harcban” nem tesz mást, mint a saját képzeletének gonoszságaival birkózik.

Van még más is. Tom nem rendelkezett megfelelő stratégiával a szellemi hadviseléshez, mert eleve nem volt fejlett a tudása a gonosz természetéről. A gonosz nem eredeti. Hanem származékos. A Sátán nem tud semmi jót létrehozni. Csak kiforgatni és megrontani tudja azt, ami jó. Ezt teszi: hazudik. Féligazságokat mond. Elferdíti az igazságot. Megrontja, ami tiszta, kiforgatja, ami egyenes, bemocskolja, ami tiszta, és megrongálja, ami szép. A gonosz ellen közvetlenül harcolni tehát azt jelenti, hogy megpróbálunk valami olyasmi ellen harcolni, ami alapvetően negatív. A gonosz olyan a jóhoz képest, mint a sötétség a fényhez, és mint a hideg a meleghez képest. A sötétség és a hideg a fény és a hő hiánya. A gonosz tehát hiány, torzulás és romlás.

A lelki harcban való részvétel legjobb módja ezért nem az, hogy közvetlenül a gonosz ellen imádkozunk, hanem hogy azért imádkozunk, ami pozitív.

A legjobb módja mindazzal szemben, ami csúnya, gonosz és hamis, az, hogy támogatjuk mindazt, ami szép, jó és igaz. Íme egy példa: mondjuk, hogy az abortusz bűne ellen akarunk imádkozni. Nemcsak azért imádkozunk, hogy az abortuszgyár bezárjon, hanem aktívan imádkozunk a törvényhozókért és a bírókért, hogy életpárti törvényeket hozzanak. Aktívan imádkozunk az életpárti munkásokért és szemtanúkért. Aktívan imádkozunk mindazokért, akik segítenek a válságterhességben lévő nőknek. Aktívan imádkozunk a családokért, gyermekekért, férjekért és apákért, nőkért és anyákért.

A lelki harc stratégiája tehát szenvedélyes, proaktív és pozitív. Szenvedélyes, mert a szív lángol a szeretettől mindaz iránt, ami szép, jó és igaz. Proaktív, mert bizalommal és hittel lép ki a gonosz ellen. Pozitív, mert támogatja mindazt, ami jó és erős, ahelyett, hogy egyszerűen imádkozna a sötétség és a gonosz ellen.

Ez a pozitív, szenvedélyes és proaktív stratégia segít nekünk abban is, hogy elkerüljük a szellemi háború buktatóit. Ha túlságosan belegabalyodunk a gonoszba, magunkat is belesodorhatjuk abba. Ha túlságosan a sötétségre összpontosítunk, a paranoia gödrébe kerülhetünk – a büntetés, a bosszú, a harag és a pusztítás szellemével próbálunk visszavágni a gonosznak. Ezek a hajlamok néha saját személyiségünk sötét oldalára vezethetnek minket, és a legjobb helyett a legrosszabbat hozhatják ki belőlünk. Amikor szenvedélyes, proaktív és pozitív imádságra összpontosítunk, akkor a világosság gyermekeiként harcolunk, nem pedig a sötétség fiaiként.

Egyszer megkérdeztem egy idős papot, hogy hányan vesznek részt a kora reggeli miséjén. Csillogó szemekkel mosolygott, és azt mondta: „Ezrek voltak… de én csak hármat láttam.” Bölcs szavai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a lelki harc végső stratégiája az, hogy ne feledjük, nem egyedül harcolunk. Egy hadsereg része vagyunk – nemcsak az evilági, hanem a túlvilági testvéreinké is. Az összes szenttel és angyallal együtt harcolunk, akik velünk együtt harcolnak mindazért, ami szép, jó és igaz.

Amikor elmagyaráztam Tomnak ezeket a spirituális stratégiákat, mérhetetlenül felbátorodott. Képes volt meglátni a lelki harcra való hivatását annak, ami: ahelyett, hogy sötét éjszaka egyedül birkózott volna a megnevezhetetlen és félelmetes gonoszokkal, alázatos és ragyogó harcosnak látta magát a Fény Urának seregeiben.

Újranyomtatva a Those Catholic Men engedélyével. Nézzen meg még több ehhez hasonló cikket a Sword&Spade című lapban.


Fr. Dwight Longenecker egy amerikai, aki élete nagy részét Angliában élve és dolgozva töltötte.

Fr. Longenecker egy pennsylvaniai evangélikus otthonban nevelkedett. Miután a fundamentalista Bob Jones Egyetemen szerzett diplomát szónoklás és angol szakon, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát. Végül anglikán pappá szentelték, majd kurátorként, iskolalelkészként szolgált Cambridge-ben és vidéki plébánosként a Wight-szigeten.

Felismerve, hogy ő és az anglikán egyház útjai eltérnek, 1995-ben Dwight atyát és családját befogadták a katolikus egyházba. Fr. Dwight a következő tíz évben szabadúszó katolikus íróként dolgozott, több mint huszonöt magazinnak, újságnak és folyóiratnak írt Nagy-Britanniában, Írországban és az Egyesült Államokban. Emellett tizenhat könyvet írt a katolikus spiritualitásról, apologetikáról és kultúráról, és ő vezeti Amerika egyik legjobb értékelésű vallási blogját – Standing on My Head.

2006-ban Dwight családjával visszatért az Egyesült Államokba, és katolikus pappá szentelték a Pastoral Provision (pasztorális rendelkezés) keretében – ez egy olyan rendszer, melynek révén házas volt protestáns lelkészek felmentést kaphatnak a cölibátusi fogadalom alól, hogy katolikus pappá szentelhessék őket. A dél-karolinai Greenville-ben található Rózsafüzér Miasszonyunk templom plébánosa. Látogasson el honlapjára, és böngésszen könyvei között a dwightlongenecker.com címen.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. május 12.