A gonosz lélek

“Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani. Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie.

Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát előtte, és hangosan kiabált: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Mert ráparancsolt: „Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!”

Meg is kérdezte: „Mi a neved?” „Légiónak hívnak – válaszolta -, mert sokan vagyunk.” Egyúttal nagyon kérte, ne zavarja el őket erről a vidékről. Ott legelészett a hegyoldalon egy nagy sertéskonda. „Küldj a sertésekbe – kérték -, hadd szálljuk meg azokat.” Megengedte nekik. Erre a tisztátalan lelkek kimentek (az emberből), és megszállták a sertéseket. Erre a mintegy kétezer sertésből álló konda a meredekről a tóba rohant, s vízbe fulladt.

A kanászok elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában. Erre megijedtek. A szemtanúk elbeszélték nekik, mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Arra kérték, hagyja el határukat.

Amikor beszállt a bárkába, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Nem engedte meg neki. „Menj haza a tieidhez – mondta neki -, s beszéld el, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, hogyan könyörült meg rajtad.” (Mk 5,1-20)

Nyugodtan mondhatjuk, hogy soha a kereszténység történetében nem volt aktívabb és hatékonyabb az ördög, mint napjainkban.

Három dologra emlékezzünk röviden: van ördög; a második, hogy az ördög megkísérti és folyamatosan csábítja az embereket, harmadszor, tudnunk kell, vagy még inkább meg kell tanulnunk, hogyan kell megbirkózni a gonosz lélekkel.

Van ördög, mint tudjuk hitünk alapján, az ördög jó angyalból lett gonosszá a saját szabad akaratából. Nem volt hajlandó Isten által teremtett angyalként szolgálni az Istent. Ha valaki megtagadja az Isten szolgálatát, az azt jelenti, hogy az angyal esetében ördög lesz, vagy emberként az ördög ügynöke lesz.

Másodszor: hogyan működik az ördög? Csalással működik. Az ördög hazug a kezdettől fogva, ahogy Krisztus mondja nekünk. Hogyan működik az ördög? Elcsábítja az embereket az igazságtól. Ha Krisztus tanításáról gondolkodunk, aki az Igazság, teljesen bizonyosak vagyunk abban, hogy Krisztusnak vannak tanítványai, és az ördögnek is vannak tanítványai. Negyven éves papságom alatt folyamatosan azt mondom az embereknek, hogy mindenki, aki halálos bűnben él, az ördög ügynökévé válik. Hadd ismételjem meg: mindenki, aki halálos bűnben él, az ördög ügynökévé válik.

Végül, hogyan birkózzunk meg vele: először is tudnunk kell, mikor kísért meg a sátán bennünket. Szent Ignác lelkigyakorlataiban vannak részletes irányelvek, hogyan lehet felismerni a gonosz lelkeket. Két osztályba sorolja az embereket: az egyikben vannak azok, akik nem Istent szolgálják, akik bűnben élnek. Az ördög módszere az, hogy ezeket az embereket megtartja a bűnben: nem zavarja, nem aggasztja, nem idegesíti őket. Nyilvánvaló az a cél, hogy megtartsa őket a bűnben.

Hogyan működik Isten azon emberek számára, akik bűnben vannak? Nagyon egyszerű. Ő küldi a problémákat: nehézségeket, megpróbáltatásokat, szenvedést, fájdalmat, tragédiát, hogy felébressze őket. Egyik oldal, másik oldal.

Hogyan működik az ördög azoknál, akik Isten szolgálatában állnak, és őszintén próbálják megtenni Isten akaratát? Mi itt általában meg akarjuk tenni Isten akaratát. Hogyan működik az ördög? Jegyezzék meg ezt egy életre.

Azoknál, akik szeretnék megtenni Isten akaratát, az ördög aggódást, szorongást okoz, zavarja őket, feszültté teszi őket, megzavarja az elméjüket. Fogadd ezt a lelki élet törvényeként, feltéve, ha őszintén akarod megtenni Isten akaratát: tekints minden szorongást, minden gondot, minden zavart, minden pusztulást kísértésként.

Ó, az ördög hogy tud becsapni minket. Megismétlem. Ha megpróbáljuk megtenni Isten akaratát, akkor az ördög zavart, szorongást, aggódást kelt. Mit mondunk az ördögnek? Menjen a pokolba!

Hogyan cselekszik a Szentlélek azok esetében, akik őszintén próbálják megtenni Isten akaratát, nálunk, akik gyengék vagyunk, elbukunk, de a szívünk mélyén meg akarjuk tenni Isten akaratát.

Hogyan cselekszik a Szentlélek azok esetében, akik őszintén próbálják megtenni Isten akaratát? Elküldi a békét, a lélek nyugalmát, a csendet, bizalmat, bátorságot. Az ilyesmi a Szentlélek hangja. Ő így cselekszik.

Úr Jézus, te megengeded, hogy a sátán megkísértsen bennünket. Könyörgünk, engedd meg, hogy felismerjük minden gondban, minden szorongásban, minden zavarban és lelki nyugtalanságban az ördög kísértését. És hogy felismerjük, mi hozza nekünk a békét, a bizalmat. Bízni akarunk jóságodban és szeretetedben, lehet, hogy ez nem könnyű, de ez hozza nekünk a békét, ami Tőled jön. Úr Jézus, isteni ördögűző, védj meg minket a gonosz lélektől. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

(1993)

Létrehozva 2018. augusztus 28.