Húsvét nyolcada – szombat

A jeruzsálemi főtanács, amelynek sikerült elérnie Jézus fizikai megsemmisítését, most még tovább megy: szellemileg is el akarja pusztítani. Ehhez azonban már kevésnek bizonyulnak eszközei: a fenyegetés, a fenyítés, a gyilkosság. A főpapoknak csalódniuk kell, ha azt hiszik, el tudják feledtetni, el tudják fojtani azt a szeretetet, melyet az emberiség az Istenemberben megtapasztalt, azt az önmagát igazoló, fönséges, tiszta világot, amelyet az evangéliumban megismert, és azt a jövőt, amelyet Jézus feltámadásában megpillantott.

Legyen bármilyen erős az emberi hatalom, kémhálózata, erőszakszervezetei és fegyveres arzenálja révén félelmetes dolgokra képes, mégis eleve kudarcra van ítélve, mert tehetetlen a feltámadás erejével szemben. A keresztényüldözések Nérótól kezdve a fasiszta és kommunista diktatúrák egyházellenes törekvéseiig mind a krisztusi hit megerősödését és a kereszténység megújulását eredményezték.

Ahol erőszakkal akarják elfeledtetni Jézus Krisztus nevét, ott ragyog fel csak igazán, mert az üldöztetés idején valóban a lényegre figyelünk: Jézus nevére, vagyis az ő személyére, s minden másnak csak annyiban tulajdonítunk jelentőséget, amennyiben vele összefügg. Ilyenkor nem saját ügyességünkbe, módszereinkbe, intézményeinkbe vetjük bizalmunkat, hanem egyedül Jézus Krisztusba.

Akkor hát kívánjuk magunknak az üldöztetést? Ne örüljünk annak, hogy szabad nyíltan megvallani hitünket, templomba járni, a keresztény értékrend szerint élni és nevelni gyermekeinket, az egyházi óvodákban, iskolákban, egyetemeken?

Nem erről van szó. A kereszténység minősége nem politikai rezsimek függvénye, hanem a belső hozzáállásé. Belülről kell megindítanunk most önmagunk ellen egyfajta üldözést: kemény önmegtagadásnak alávetnünk vágyainkat, érzéseinket, hajlamainkat, lemondanunk hatalomról, gazdagságról, kényelemről. Akár vallásszabadságban élünk, akár üldözésben van részünk, kereszténységünk annyiban krisztusi, amennyiben a vele való személyes kapcsolat élteti. Ez pedig lehetetlen anélkül, hogy ki-ki le ne mondana még saját magáról is érette! Csak ez az a kereszténység, amelyen nem vesznek erőt földi hatalmak, de még a pokol kapui sem.

Forrás

Létrehozva 2012. április 14.