keczely

Életige – 2012. április

Kedves Nővéreim és Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Urunk Jézus Krisztus ezt mondja: „ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn.12,24) A szeretet egyfajta tükrözés, visszhangozás, viszonzás, párbeszéd, visszajelzés, ajándékozás, de ez a sok kifejezés egyetlen valamit jelent.

Senki emberfia nem volt képes Istent úgy szeretni, ahogyan azt elvárta volna tőlünk:Egyedül Jézus Krisztus volt képes visszatükrözni, sugározni a földről Isten szeretetét. Ezért Jézus, Istennek, az Atyának teljes, tökéletes visszatükröződése, hálaadása, eukarisztiája! Ezt a Fiú az ő testének és vérének feláldozásában juttatta kifejezésre. Szeretetből halt meg Jézus: Kettős szeretetből: Szeretetből (ami engedelmesség erényébe lett foglalva) az Atya iránt, s szeretetből (ez a szolidaritás erénye) – irántunk. S mivel önátadása tökéletes volt, ezért az Atya elfogadta Fiának ezt a szeretetből fakadó életfelajánlását, hozzáértve a borzalmas gyötrelmeket is. Egészen elégő áldozat lett, teljes munka, tökéletes életmű, mely kihatott az egész emberiség sorsára. A visszajelzés is, az Atya részéről, méltó válasznak bizonyult:Megdicsőítette Fiát, feltámasztotta a szörnyű halálból és az egész teremtett létrend csúcsára, élére állította.

Az Életige elolvasható itt.

Létrehozva 2012. április 9.