A vezető aki megmossa munkatársai lábát

Képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy felsővezető egy megbeszélés alkalmával megjelenik egy mosdótállal és törülközővel, és megmossa a beosztottai lábát. Egy ilyen jelenetet a vállalatnál a legjobb esetben is nagyon furcsának, hacsak nem hihetetlennek tartanánk. Mindazonáltal, ahogy a Bibliában Jézus Krisztus életéről szóló beszámolókat olvassuk, Ő pontosan ezt tette. És ez akkor is ugyanolyan megdöbbentő volt, mint amilyen ma lenne.

Jézus három évig vezette a 12 tanítványát. Akkor még nem tudták, de földi munkája a végéhez közeledett. Elhatározta, hogy egy nagyon világos, bár megdöbbentő leckét ad nekik. Fogott egy tálat, egy törölközőt és vizet, és elkezdte megmosni követői lábát, ahogyan azt a János evangéliuma 13, 4-17-ben leírták. Abban az időben gyakori volt a lábmosás, hiszen az utak porosak vagy sárosak voltak, de ezt a feladatot mindig alantas szolgák végezték, nem pedig egy vállalkozás vezetője.

El tudjuk képzelni a jelenetet? Kínos csend tölti be a helyiséget, és Jézus tanítványai ijedt és gyanakodó pillantásokat vetnek egymás felé. Végül egyikük, Péter, aki heves vérmérsékletéről volt ismert, megdöbbenését alázatos, de dacos szavakba önti: „Az én lábamat nem mosod meg soha.” „Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.” (János evangélium 13, 8) Jézus célja az volt, hogy felejthetetlen példát mutasson arra, hogyan kell az igazi vezetőknek szolgálniuk azokat, akiket vezetnek.

A mai üzleti világban gyakran megfigyelhetünk egy ijesztő átváltozást, ahogy az emberek felkapaszkodnak a vállalati ranglétrán. Az egykor jóindulatú, figyelmes és rugalmas emberek radikális átalakuláson mennek keresztül, ahogy a hierarchiában feljebb lépnek. Gorombák, arrogánsak és megközelíthetetlenek lesznek, megfeledkezve a hátrahagyott munkatársakról. Csak azt kezdik látni, amit és akit akarnak.

A felemelkedés melyik pontján következik be ez a „metamorfózis”? A hegymászókat gyakran sújtja a „magassági betegség”, amelynek hatásai pusztítóak. A ritka levegőben a kevés oxigén súlyos, néha visszafordíthatatlan mentális problémákat okozhat. Lehet, hogy a vállalati ranglétrán is van ehhez hasonló?

A felemelkedő vezetőknél tapasztalható ilyen radikális változások okai a vezetőket sújtó három leggyakoribb gyengeség egyikére vezethetők vissza: HATALOM. A másik két gyengeség a PÉNZ és a SZEX, de ezek egy másik írás témái lennének. Egyelőre vizsgáljuk meg a ’hatalmat’, amelyet úgy írunk le, mint az önkényesség szándékos gyakorlására való képességet.

A rendelkezésükre álló hatalomtól megrészegült vezetők a „parancsolni és engedelmeskedni” megközelítést alkalmazzák, nem adnak lehetőséget a vitára. Legrosszabb esetben ezek a vezetők engednek a kísértésnek, amely a Biblia első könyvének, a Teremtés könyvében leírt Édenkertig nyúlik vissza. „Olyanok lesztek, mint Isten” – mondta a kísértő az első emberpárnak (Mózes első könyve 3, 5).

Uralkodók, politikusok, bürokraták, elnökök, vezérigazgatók, menedzserek – bárkit elcsábíthat ez az örökös hatalomvágy. Ezért van az, hogy a názáreti Jézus egyik utolsó cselekedete árulása és keresztre feszítése előtt az volt, hogy megmosta azok lábát, akiket vezetett, még Júdásét is, aki nem sokkal később elárulta őt.

El tudunk képzelni egy ilyen jelenetet? Akár a saját munkahelyünkön? Vagy ha mi magunk vagyunk vezetői pozícióban, képesek lennénk hasonlóra? A Biblia erre egy olyan szempontot ad, amit érdemes megfontolni: „Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.” (A példabeszédek könyve 22, 4) Őszinte alázat és készség arra, hogy szolgáljuk azokat, akiket vezetünk – az az erő, amely kiválóságra ösztönöz egy csapatot!

Forrás: keve.org, Monday Manna

Létrehozva 2023. november 3.