Tanítás (atyák, tanító testvérek)

“Az asszony engedelmeskedjék férjének”

Hogyan kell értelmeznünk Pál apostol ezen sorát?

„Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak” – olvassuk Pál apostol Efezusiaknak írt levelében. A Biblia talán egyik legvitatottabb sora ez, amely sok nőben rossz érzéseket vált ki. Mire is gondolt itt Szent Pál, hogyan kell értelmeznünk ezeket a sorokat? Nem máshoz, mint II. János Pál pápa magyarázatához fogunk nyúlni.

7 Minute
Családvédelem

A női géniusz

A következőkben három rövid írás a nők zsenialitása előtt tiszteleg. Az alapvetően a XXI. század pápáinak – II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc – írásaira, megnyilatkozásaira támaszkodó elmélkedések arra bátorítják a nőket, hogy a női hivatásukat ajándékként éljék meg: a posztmodern társadalmak nem nélkülözhetik a női géniuszt, sőt, nélküle az emberiség egyre inkább nyilvánvaló hanyatlása lassan megállíthatatlanná válik. Ma jobban, mint bármikor korábban, arra van szükség, hogy a nők az egyházakban és a társadalmakban előbbre lépjenek, és a korábbiaknál erőteljesebben érvényesítsék sajátos adottságaikat.

1 Minute