A püspök, aki egyesítheti a klánokat

Ebben a zűrzavaros korban mind az államban, mind az egyházban nem csak nehéz megkülönböztetni a fentet a lenttől, de gyakran nehéz olyan gyűjtőpontokat találni, ahol közös ügyet találhatunk jóakaratú emberekkel.

A politikában a „konzervatívok” mellé állunk, hogy például rájöjjünk, hogy a mozgalom legbefolyásosabb alakjai közül néhányan meleg „házasságot” kötnek és az in vitro béranyaságot támogatják.

Az egyházban egy tradicionalista és egy konzervatív katolikus akár vállvetve is állhat egymás mellett, és imádkozhatja a rózsafüzért egy abortuszklinika előtt. Aztán jönnek a világosság titkai vagy egy beszélgetés Marcel Lefebvre-ről… és mielőtt észrevesszük, a Káin és Ábel újrajátszásának előjátékát látjuk.

A lényeg az, hogy vannak valódi különbségek, melyeket nagyon nehéz feldolgozni a hívő katolikusok között, és bármennyire is jelentéktelennek tartanak egyesek bizonyos különbségeket, azok mérhetetlenül fontosak azok számára, akik ezeket a nézeteket vallják.

Semmiképpen sem állítom, hogy tudom a megoldást, vagy hogy egyáltalán érdekel, hogy belemerüljek a katolikus liturgikus és dogmatikai nézeteltérések zavaros vizébe. Azonban úgy gondolom, hogy van egy szerethető személyiség, aki körül a „tradicionalisták” és a „konzervatívok” egyesülhetnek – nevezetesen Fulton Sheen püspök.

Persze biztos vagyok benne, hogy van, akinek problémája lesz valamivel, amit Sheen mondott. De nem lehet mindenkinek megfelelni.

Azért hiszem, hogy Fulton Sheen egyesíti a jóakaratú katolikusokat, mert egyszerre modern és mégis hagyományos; olyan ember, aki rendelkezik egy II. vatikáni zsinat előtti tudós teológiai és filozófiai éleslátásával, de olyan előadásmóddal és pedigrével, ami az Új Evangelizáció tömegeinek tetszik.

Mivel prelátusi életének nagy része a 60-as és 70-es években felerősödő szakadás előtt zajlott, nehéz azzal vádolni, hogy „zsinat utáni” prelátus, tele kétes teológiai hajlamokkal. Másrészt, mivel történelmi értelemben inkább hasonlít egy kortárs amerikai katolikus hősre, mint egy középkori szentre, műveiben és előadásaiban van valami ízléses a konzervatív katolikusok számára, akik kissé finnyásak az egyház egy olyan korszakának túlhangsúlyozása miatt, amit a „lefebvreisták” annyira szeretnek.

Az a különleges hely, amit Fulton Sheen a katolikusok szívében elfoglal, még nyilvánvalóbbá vált számomra az idei húsvét előtti időszakban. Nagyböjt idején – különösen a Nagyhéten – a katolikusok gyakran keresnek olyan irodalmat, amely segíti a Krisztus szenvedéséről való elmélkedést. Az angol nyelvű világban talán nincs is olyan prelátus a közelmúlt történelmében, aki ennyi időt töltött volna a keresztre feszítés fontosságának kifejtésével. Az biztos, hogy minden jó katolikus teológus bőséges figyelmet szentel a passiónak. Úgy tűnik azonban, hogy Sheen különös odaadással viseltetett iránta.

Ez egész munkásságában megjelenik, és úgy tűnik, hogy kiemelt helyet foglal el. Amikor összehasonlította a nyugati világot a szovjet világgal, gyakran megjegyezte, hogy a kommunisták Krisztus nélkül akarták a keresztet, a Nyugat pedig Krisztust az Ő keresztje nélkül. Vagyis a szovjetek minden megszorítást és áldozatot akartak megváltás vagy üdvösség nélkül, a Nyugat pedig megváltást akart anélkül, hogy áldozatot kellett volna hoznia.

Sheen számára a Kereszt és Krisztus bizonyos értelemben elválaszthatatlan volt, és a modern világ bajai annak tulajdoníthatók, hogy a kereszténység maradványai elutasították a Passiót. Ezért egész nyilvános prelátusi életét Krisztus hét utolsó szavának prédikálásával töltötte. Több tízezer szót írt a témáról, és számtalan órányi hangfelvételt készített, a keresztúti beszéd jelentőségét magyarázva.

Lehet, hogy ez csak az én felfogásom, de azt hiszem, hogy katolikus körökben – tradicionalista és nem tradicionalista körökben egyaránt – fellendülést láttam Sheen Krisztus utolsó pillanatairól szóló elmélkedéseinek megosztásában. A közösségi média fórumokon és a YouTube-on Sheen elmélkedéseit ezekről az utolsó szavakról katolikusok és katolikus tartalomkészítők is megosztották.

Úgy tűnik, hogy valami a közelmúlt történelmének ezen időszakában, mindaz, amin az elmúlt két évben keresztülmentünk, arra ösztönzi a katolikusokat, hogy fokozott áhítattal elmélkedjenek a keresztre feszítésről. A keresztre feszítés iránti odaadás gyakorlatilag minden szent életének középpontjában áll.

Egy másik dolog, amit Sheen ma egyházunknak nyújtani tud, ami egyesítheti a jóakaratú, vitatkozó katolikusokat, hogy elismerte, hogy az Egyház válságban van, és már egy ideje válságban van.

Ma, amikor az Egyház válságáról kiáltó katolikus hangokra gondolunk, a „radikális tradicionalistákkal” szembeni szkeptikusok könnyen lesöpörhetik őket: „ez és ez csak egy laikus, akinek van egy podcastja”, „ez és ez kétkedik Ferenc pápa megválasztásában”, vagy „ez a püspök csak el van keseredve, hogy már nem ő  a nagyágyú Rómában”.

Üdvözlendő néhány nem tradicionalista hang, mint például Ralph Martin, aki a válságról fog beszélni. Véleményem szerint azonban az olyan művekben, mint ami az övé, rózsaszínű szemüvegre van szükség, hogy elkerüljük például II. János Pál pápaságának néhány csúnyább részletét. Ezt nem úgy kell érteni, mint Martin kritikáját, vagy bármelyik tradicionalista hangét, amelyik olyan dolgokat mond, amit Martin nem mondana.

Arra akarok kilyukadni, hogy a válság olyan mély, és annyi minden történt az elmúlt 50 évben, hogy szinte lehetetlen úgy megközelíteni a témát, hogy ne pikkeljünk valakire.

Ugyanakkor az olyan személyiségek népszerűsége, mint Taylor Marshall és Ralph Martin az ortodox katolikus megosztottság mindkét oldalán azt látjuk, hogy az egyház iránti szeretetből van egy vágy, hogy megértsük a kérdés gyökerét.

Illesszük ide Fulton Sheent.

Élete vége felé Sheen nyíltan beszélt a kereszténység végéről és egy olyan Egyházról, amely hitbéli válságon megy keresztül, az Antikrisztus árnyalatainak fenyegetésével. A „templom majmáról” vagy egy „anti-Egyházról” beszélt a nagy nyomorúság idején.

Az az előnye annak, ha Sheen szavaira tekintünk ebben a témában, nem pedig egy korunkból származó kommentátorra, hogy az ő szavai inkább prófétai, mint véleményformáló jellegűek voltak. Bizonyára megnézte a dolgok állását, és nyilatkozott arról, hogy mi jöhet, de az ő megközelítése inkább spirituális volt, mint kortárs történelmi vagy egyháztani kritika.

Sheen szerint a társadalomnak le kellett bomlania, az egyháznak pedig egyfajta passión kellett átmennie, hogy a világ ne keverje össze a modern államot az egyházzal. Úgy vélte, hogy a végső megoldás a hit reneszánsza lesz, a széteső egyház és kultúra közepette. Igaza volt.

Minden tiszteletem az összes laikusé, aki ma véleményt nyilvánít a témáról, de jobban kellene hinnünk egy nagy püspök szavainak, akinek munkássága kiállta az idők próbáját.

Sheen kommentárja ráadásul azzal az előnnyel kecsegtet, hogy kimondottan megrendítő és éleslátó anélkül, hogy vitatható állításokat tenne az egyházon belüli és kívüli kortárs politizálásról.

Hiszem, hogy minden jóakaratú katolikus csatlakozhat Fulton Sheen bölcsességéhez. Ránézhetünk Sheenre és megszívlelhetjük szavait, ahogyan ő is tette ezt oly sok éven át, amikor a keresztre nézett és megszívlelte Krisztus szavait.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. május 14.