Scupoli Lőrinc – Lelki harc (részlet)

Scupoli Lőrinc – Lelki harc (részlet)

XL. FEJEZET

Ne kívánjunk megszabadulni a bajoktól, melyeket türelemmel kellene elviselnünk. Miképpen szabályozzuk kívánságainkat?

Ha nehéz helyzetben vagy és azt türelemmel szenveded el, vigyázz, hogy az ellenség, vagy önszereteted a szabadulás vágyát ne öntse beléd. Mert ebből két nagy hátrány származhatnék számodra.

Az első az, hogy ha nem is venné el mindjárt türelmedet, lassankint mégis türelmetlenségre hangolna.

A második pedig, hogy türelmed hiányos volna, s Isten csak a szenvedés idejét számítaná be érdemedül. Viszont, ha nem kívánod a szenvedéstől való szabadulásodat, hanem teljesen átengeded magadat az isteni Jóság határozatának, akkor ha csak egy óráig, vagy még rövidebb ideig szenvedtél is, Isten ezt hosszú szolgálatnak tekinti és aszerint is jutalmazza.

Ezért általában minden dologban szabálynak tekintsd kívánságaidnak olyan teljes távoltartását minden egyébtől, hogy azok egyedül és kizárólag csak Isten akaratára, valódi és egyetlen céljukra irányuljanak. Így lesznek kívánságaid helyesek és igazságosak, s csak így élhetsz a bajok és szenvedések közepette is nemcsak nyugodtan, de megelégedetten.

Mert semmi sem történik a Legfölségesebb akarata nélkül. Ha tehát azt akarod, amit Ő akar, akkor mindened meglesz, amit akarsz és csak az történik, amit kívánsz.

Az elmondottak természetesen nem vonatkozhatnak sem a magad, sem a mások bűneire, mert azokat Isten nem
akarja. De vonatkoznak minden egyéb bajra és szenvedésre, bárhonnan jöjjenek is, még ha olyan rettenetesen
hatalmasak volnának is, hogy egészen szíved mélyéig hatolnának, sőt talán életedet is veszélyeztetnék. Mert Istennek néha úgy tetszik, hogy ilyen keresztekkel tüntesse ki legkedvesebb barátait.

Ha megkíséreltél fájdalmaidra enyhülést keresni és felhasználtál minden megengedett eszközt megszüntetésére, de az változatlanul, vagy legalább részben megmaradt továbbra is, akkor még nagyobb megadással és türelemmel viseld, mert Isten akarja, hogy szenvedj.

De Isten akaratához kell igazodnod ezeknek az eszközöknek a felhasználásában is, mert Ő akarja, hogy az általa rendelt eszközöket igénybe vegyük. Ne önmagad iránti rendetlen ragaszkodásból használd azokat, hanem azért, hogy Isten akaratát teljesítsd, s csak annyiban kívánj megszabadulni kínos szenvedésedtől, amennyiben az Istennek tetszik és az Ö
dicsőségére szolgál.

Forrás

Létrehozva 2024. július 5.