Az Apostoli Szentszék dekrétuma a kommunizmusról

XII. Piusz pápa ma is érvényben lévő, 1949. július 1-jén kelt határozata (DH 3865), amelyet XXIII. János pápa megerősített (DH 3930).

Azok a hívő keresztények, akik a kommunisták materialista vagy keresztényellenes tanítását vallják, főleg, ha védelmezik és propagálják, ezen tény alapján a katolikus hit aposztatáinak minősülnek, az Apostoli Szentszék hatályába tartozó kiközösités alá esnek, és nem járulhatnak a szentségekhez (DH 3865).

Amikor a nép képviselőit választják, katolikus polgároknak NEM MEGENGEDETT olyan pártokra vagy jelöltekre adni a szavazatukat, akik még ha nem is hangoztatnak a katolikus tanítással ellentétes elveket, (…), de mégis társulnak a kommunistákkal és támogatják őket cselekedeteikkel (DH 3930). Az eredeti szöveg itt olvasható latinul és franciául.

Forrás: Mindszenty bíborosnak felajánlott honlap


A szerkesztő megjegyzése

“Az 1983. évi Codex Iuris Canonici 1324. kánon 1. §-ának 9. pontja és e kánon 3. §-a alapján: nem sújtják az önmaguktól beálló büntetések azokat, akik hibájukon kívül nem tudtak a törvényhez vagy a parancshoz fűzött büntetésről (vö. uo. 1364. kánon 1. §).”

2014. május

 

Létrehozva 2022. február 23.