Pápai enciklikák

Magyarul is elérhető enciklikák és körlevelek egyik gyűjteménye

(Korábbi forrás: Szent István Társulat)
Az enciklikák túlnyomó többsége átkerült egy fizetős oldalra.
Frissítve: 2024 április. A szerk.

Az összes pápai enciklika (pápa neve szerint, betűrendes bontásban, díjmentesen) elérhető angol nyelven egy magánszemély által készített és frissített weboldalon itt.

 
XVI. Gergely – MIRARI VOS ARBITRAMUR (1832)
Enciklika a liberalizmusról és a vallási indifferentizmusról
altIX. Pius – Syllabus (Qanta cura) – 1864
Elítélt tévtanok jegyzéke
 alt
XII. Kelemen – In Eminenti – 1738
Pápai Bulla a szabadkőművességről
altVI. Piusz – Auctorem fidei -1794
Apostoli körlevél a katolikus szövegek kétértelműségéről
alt

XIII. Leó – Quod apostolici muneris -1878
A szocialisták, kommunisták és nihilisták  modern eretnekségéről

Inscrutabili Dei Consilio – 1878
A társadalmi bajokról és azok okairól

XIII. Leó – Aeterni patris – 1879
Körlevél Szent Tamásról és a skolasztikáról

XIII. Leó – Arcanum divinae sapientiae -1880
A házasság fölbonthatatlanságáról

XIII. Leó – Humanum genus – 1884
Apostoli körlevél a szabadkőművességről

XIII. Leó – Spectata fides -1885
Levél az angol püspökökhöz a keresztény iskolákról

XIII. Leó – Immortale Dei – 1888
A keresztény államrendről (ford. Prohászka O. , nem teljes)

XIII. Leó -Libertas praestantissimum naturae bonum – 1888
Apostoli körlevél az emberi szabadságról

XIII. Leó – Rerum Novarum – 1891 

XIII. Leó– Orientalium dignitas -1894
A keletiek fegyelmének megtartásáról és védelméről

Insignes – 1896
A magyar honfoglalás ezer éves évfordulóján

XIII. Leó– Satis cognitum – 1896
AZ Egyház egységéről

alt

XI. Piusz  – Ubi arcano Dei consilio -1922
Krisztus békéjéről Krisztus Országában

XI. Piusz  – Quas Primas – 1925
Krisztus-Király ünnepét elrendelő apostoli körlevél

XI. Piusz  – Miserentissimus Redemptor – 1928
Jézus szentséges Szívének engeszteléséről

XI. Piusz  – Mortalium animos -1928
Az igazi vallásegységről

XI. Piusz – Divini illius Magistri – 1929
A keresztény nevelésről

XI. Piusz – Mystici corporis Christi – 1929
A LELKIGYAKORLATOK VÉGZÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL

XI. Piusz – Casti conniubii -enciklika- 1930

XI. Piusz  – Nova impedent -1931

XI. Piusz – Quadragesimo anno (1931)
A társadalmi rend megújításáról és evangéliumi szellemű tökéletesítéséről

XI. Piusz – Caritate Christi (1932)
Enciklika a Szent Szívről

XI. Piusz – Ad catholici sacerdotii (1935)
A katolikus papságról

XI. Piusz – Vigilante cura – 1936

XI. Piusz  – Nos es muy conocida -1937

XI. Piusz – Divini Redemptoris – 1937 

XI. Piusz  – Ingravescentibus malis – 1937

XI. Piusz  – Égő gonddal… (Mit brennender Sorge…) – 1937

XI. Piusz –  Mediator Dei – 1947
Apostoli körlevél a Szent Liturgiáról

XI. Piusz – Mortalium Animos
Az igazi vallásegység elősegítéséről

X. PiuszX. Piusz – Motu Proprio  -1903
Az egyházi zene és ének ügyében

X. Piusz – Lamentabili sane exitu – 1907
A Szent Officium dekrétuma a modernista tételek elítéléséről

X. Piusz – Pascendi Dominici Gregis – 1907
Enciklika a modernisták tanításáról

XII. Piusz – Mystici corporis Christi – 1943
JÉZUS KRISZTUS MISZTIKUS TESTÉRŐL

XII. Piusz – Luctuosissimi eventus – enciklika – 1956. október 28.

XII. Piusz – Laetamur admodum – enciklika – 1956. november 2.

XII. Piusz – Datis nuperrimis – enciklika 1956. november 5.

XII. PIusz – Humani Generis – 1950
Néhány hamis véleménnyel kapcsolatban, melyek azzal fenyegetnek, hogy aláássák a katolikus tanítás alapjait

 altXXIII. János  – Pacem in terris- enciklika- 1963 
VI. Pál – Humanae vitae – enciklika -1968

VI. Pál – Indulgentiarum doctrina – apostoli konstitúció – 1968

VI. Pál – Evangelii nuntiandi – apostoli buzdítás – 1975

alt

II. János Pál  levele a családokhoz a Család Évében-1994

II. János Pál – Férfi és nő – Elmélkedések – 1979. szeptember 5. – 1980. április 2. 

II. János Pál – Redemptor hominis – enciklika – 1979

II. János Pál – Catechesi tradendae – apostoli buzdítás – 1979

 II. János Pál – Dives in misericordia – enciklika – 1980

 II. János Pál – Familiaris consortio – apostoli buzdítás – 1980

 II. János Pál – Aprite Portas Redemptori – apostoli bulla – 1983.

II. János Pál – Redemptionis donum – apostoli buzdítás  – 1984.

II. János Pál – Reconciliatio et paeintentia – enciklika – 1984.

II. János Pál – Slavorum apostoli – enciklika- 1985.

II. János Pál – Dominium et vivificantem – enciklika – 1986.

II. János Pál – Euntes in mundum – enciklika – 1988.

II. János Pál – Redemptoris missio -enciklika –  1990.

II. János Pál – Centesimus annus – enciklika – 1991.

II. János Pál – Veritatis splendor – enciklika – 1993

Létrehozva 2024. április 20.