keczely

Életige, 2019. április

Tematizálás  – .  Kedves Nővéreim és Testvéreim! Eljutottunk  Eljutottunk odáig, hogy Urunk Jézus igazi jó batárunk, aki   ismerve az élet belső harcait, és a mi belső harcunkat is, baráti szeretettel figyelmeztet minket néhány fontos, megszívlelendő dologra.  Például arra, hogy a rosszat  mi nem téphetjük ki a földből, mint konkolyt anélkül, hogy ne  okoznánk kárt a búzának is. Tehát aggódó szeretete együtt érez sorsunk minden apró részletével.

Ez azért lehetséges, mert életünket nyomon kíséri. Tehát jelen van  minden ember életében, az események forgatagában. Legtöbbünk ebben nem is igen hisz,  akik pedig  hinnének ebben,  nem ismerik fel  Urunkat az életünket kísérő események színfala mögött. Ő a Mindenható Atya jelenlétében  a Szentlélek által betölti a mennyet és a földet. Jelenléte viszont nem csak isteni, hanem emberi is, így tud emberi módon érezni és ezáltal együtt érezni velünk kísértéseinkben, harcainkban. Közelünkben, szinte itt áll előttünk, de mi, akár a vakon szülött, nem nagyon ismerjük fel.  – A vakon szülött már látott, amikor Jézus előtt  állt, de  lelki szemét Urunknak mégis apránkint, úgy kellett nyitogatnia. Hiszel-e az Emberfiában  – kérdezte tőle.  Isten olykor ránk kérdez, s nekünk választ  kell adni.  –A vak  kérdéssel válaszolt: Ki az Uram, hogy higgyek benne? ?  – Jézus döbbenetes válasza: Látod őt, aki most beszél veled, ő az!  Ez nem csak a vaknak szól, de nekünk is,

Az április Életige letölthető itt.

Létrehozva 2019. július 2.