Szeretet a felebarát iránt

A felebaráti szeretet cselekedetét, amelyet a felebarát felé végzünk, Jézus Krisztus úgy fogadja el, mintha azt önmagával szemben cselekedtük volna. Bizony mondom nektek – mondja a Megváltó -, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek  – (Mt 25, 40). Genovai Szent Katalin azt szokta mondani, hogy Isten iránti szeretetünket felebarátaink iránti szeretetünkkel kell mérni.

Istent szeretni anélkül, hogy ugyanakkor felebarátunkat is szeressük, lehetetlen.

Ugyanaz a parancsolat, amely az Isten iránti szeretetet előírja, a testvéri szeretet szigorú kötelezettségét írja elő. Ezt a parancsolatot pedig Istentől kaptuk, hogy aki Istent szereti, szeresse testvérét is – (1Jn 4,21). Ezért tanítja Szent Tamás, hogy az Isten iránti szeretet és a felebaráti szeretet egyaránt a Szeretetből fakad. A Szeretet ugyanis arra késztet, hogy szeressük Istent és felebarátunkat, mert ez Isten akarata. Ilyen volt Szent János evangélista tanítása is. Szent Jeromos elbeszéli, hogy amikor tanítványai megkérdezték tőle, miért ajánlja gyakran a testvéri szeretetet, e szent apostol így válaszolt: “Mert ez az Úr parancsa, és egyedül ennek teljesítése elegendő”.

Genovai Szent Katalin egyszer így szólt az Úrhoz: “Istenem, Te parancsolod nekem, hogy szeressem felebarátomat, és én senkit sem tudok szeretni, csak Téged.” “Gyermekem” – felelte Jézus -, “aki engem szeret, az azt szereti, amit én is szeretek.” Valóban, amikor szeretünk valakit, akkor szeretjük őt, rokonait, szolgáit, hasonmását, sőt még a ruháját is, mert tudjuk, hogy szereti őket. És miért szeretjük felebarátainkat? Azért, mert Isten szereti őket. Ezért mondja Szent János, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, és gyűlöli testvérét, az hazug – (1Jn 4, 20). De mivel a felebarátaink iránti gyűlölet összeegyeztethetetlen Isten szeretetével, ezért a felebaráti szeretet irántuk végzett cselekedetét Jézus Krisztus úgy fogadja el, mintha azt önmagáért tette volna. Ámen, mondom nektek – mondja a Megváltó -, ameddig ezt tettétek az én legkisebb testvéreim közül egynek, addig nekem tettétek – (Mt. 25, 40). Genovai Szent Katalin azt szokta mondani, hogy Isten iránti szeretetünket felebarátaink iránti szeretetünkkel kell mérni.

Ó, Megváltóm, mennyire nem hasonlítok Hozzád! Te csupa szeretet voltál üldözőid iránt, én pedig csupa harag és gyűlölet vagyok felebarátom iránt. Te annyi szeretettel imádkoztál azokért, akik keresztre feszítettek Téged, én pedig azonnal bosszút állok azokon, akik megbántottak. Ó, szeretet Istene, add meg nekem a Te szeretetedet.

Létrehozva 2024. április 10.