Liguori Szent Alfonz a szentgyónásról (4)

IV. — A KIEGÉSZÍTÉS CÉLJA: HATÁROZOTT, EGYETEMES, HATÉKONY

Harmadszor, a jó gyónáshoz szükség van arra a szándékra, hogy ne vétkezzünk többé; és ennek a szándéknak szilárdnak, egyetemesnek és hathatósnak kell lennie.

Először is, szilárdnak kell lennie. Egyesek azt mondják: Azt kívánom, hogy soha többé ne kövessem el ezt a bűnt: Soha többé nem kívánom megbántani Istent. Sajnos, ez a kifejezés, hogy szeretném; azt jelzi, hogy a szándék nem szilárd. Ahhoz, hogy határozott szándékod legyen, határozott akarattal kell kimondanod: Soha többé nem követem el ezt a bűnt: Soha többé nem fogom szándékosan megbántani Istent.

Másodszor, egyetemesnek kell lennie. A bűnbánónak el kell határoznia, hogy kivétel nélkül minden bűnt, azaz minden halálos bűnt elkerül. Ami a bocsánatos bűnöket illeti, a szentség érvényességéhez elegendő, ha egy fajtájuk miatt bánatot érez, és határozott szándéka van, hogy elkerülje azt. A lelki lelkeknek el kell határozniuk, hogy minden szándékos bocsánatos bűnt elkerüljenek; a szándéktalan bocsánatos bűnök tekintetében pedig elég, ha elhatározzák, hogy legjobb tudásuk szerint óvakodnak tőlük; mert lehetetlen minden szándéktalan bűnt elkerülni.

Harmadszor, a bűnök elkerülésének céljának hatékonynak kell lennie; vagyis rá kell vennie a bűnbánót, hogy olyan eszközöket fogadjon el, amelyekkel nem esik vissza az általa megvallott bűnökbe, és el kell kerülnie a visszaesés közeli okait.

Közeli alkalomnak nevezzük azt az alkalmat, amikor valaki gyakran esett súlyos bűnbe, vagy amikor jogos ok nélkül másoknak bűnre adott alkalmat.

Nem elég, ha a bűnbánónak csupán az a szándéka, hogy lemondjon a bűnről: el kell határoznia azt is, hogy megszünteti annak okát; különben minden gyónása, még ha ezer feloldozást is kapna, érvénytelen lesz: mert a halálos bűn közeli okának meg nem szüntetése önmagában halálos bűn. És amint már megmutattam Erkölcsteológiámban (Lib. 6, n. 454), aki a halálos bűn közeli okának megszüntetésére irányuló szilárd szándék nélkül kap feloldozást, az új halálos bűnt követ el, és szentségtörésben bűnös.

Valaki azonban azt mondhatja: Ha elválok egy ilyen személytől, ha felhagyok egy ilyen bizalmaskodással, botrány lesz a következménye, és ez beszédre ad alkalmat. Én erre azt válaszolom: “Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem! Tévedsz; éppen ellenkezőleg, botrányt fogsz okozni azzal, hogy nem szünteted meg az alkalmat, azok számára, akik tudnak a barátságról; és légy biztos benne, hogy bár nem beszélhetnek a jelenlétedben, mégis szemrehányást érdemlőnek tartják a magatartásodat. De te azt fogod mondani: Az ilyen embertől elválni udvariatlanság, sőt hálátlanság lenne, hiszen az ilyen segít, szolgál engem, és megkönnyíti a dolgomat. Igen, az ilyen segít eltávolítani téged Istentől, és boldogtalan életet élni itt, és még boldogtalanabbat a túlvilágon. Vajon udvariatlanság vagy hálátlanság-e elkerülni egy ilyen embert?

Az udvariasság és a hála elsősorban Jézus Krisztusnak jár, aki végtelen felségű uralkodó, és akitől mérhetetlen előnyöket kaptunk.

Nem látjátok tehát, hogy a szenvedély az, ami miatt így beszéltek, és ami miatt ürügyeket kerestek, hogy az örök kárhozatra juttassátok magatokat? Ah! Ne okozzatok több fájdalmat Jézus Krisztus Szívének! Szent Ludgardnak, miközben nyomorúságosan belegabalyodott egy veszélyes barátságba, megjelent Jézus, és megmutatta neki súlyosan megsebzett Szívét. A szent sírni kezdett hibája miatt, és elbúcsúzott barátjától, mondván, hogy nem tud mást szeretni, mint Jézus Krisztust, akinek eljegyezte magát. Ettől kezdve teljesen megszentelte magát a Házastársa szeretetének, és szentté lett.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. április 5.