Antonia Acutis beszélget Montse Alvaradóval az "EWTN News In Depth" című műsor interjúja során 2023. október 13-án. (fotó: EWTN News / EWTN)

Carlo Acutis „mindenki által követhető lelkiséget” kínál

‘Már Carlo temetésének napján csodákat kezdtünk látni…’

Carlo Acutis hamarosan szent lesz.

Antonia Salzano Acutis, Boldog Carlo Acutis édesanyja május 29-én adott interjút a Register számára azzal hírrel kapcsolatban, hogy fia hamarosan az ezredévesek első szentje lesz. A kétrészes sorozatban Carlo édesanyja a tinédzsernek tulajdonított második csodáról, tanúságtételéről és népszerűségéről, valamint az Eucharisztia iránti mélységes odaadásáról beszél.

Miért olyan népszerű a fia?

Ezek Carlo Acutis fiam titkai! [nevet]

Az emberek bizonyára azért érdeklődnek nagyon Carlo iránt, mert korunk fiatal ezredévese volt. A mai fiatalok problémáit mindenki mélyen átérzi: hívők és nem hívők egyaránt.

De Carlo olyan figura, aki bizonyos értelemben kiváltja az érdeklődést. A nagy érdeklődés másik oka, hogy az emberek Carlo-t az „internet védőszentjének” nevezik.

Mi a helyzet Carlo „Eucharisztikus csodák” című kiállításával? Segített ez Carlo hírnevének elterjedésében?

Carlo kiállítása több ezer plébániára jutott el az egész világon: Kínában, Japánban, Indiában, Afrikában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Európában. Ez valami egészen rendkívüli dolog. Carlo munkája valóban teret hódított, és láttuk a gyümölcsét. Láttunk megtéréseket, és hihetetlen módon még gyógyulásokat is az „Eucharisztikus csodák” kiállításon – gyógyulást daganatokból: hihetetlen! Valójában, amikor az Eucharisztiáról beszélünk, akkor Istenről beszélünk, aki közöttünk van. És a mi Urunk dicsőséget kap ebből, mert szereti, hogy az Eucharisztiáról beszélünk. Talán azért adta nekünk ezeket a jeleket, hogy egy kicsit felébredjünk.

Beszéljünk Carlo szentté avatásáról. Tudni már, hogy hol lesz és mikor?

Rómában lesz. Az időpontot június folyamán közlik majd velünk. Lehet, hogy idén, vagy a 2025-ös jubileumi év során. Van néhány „forró” dátum, ami lehet az ifjúsági jubileum alatt, ez 2025 áprilisában lesz, vagy a fiatal felnőttek jubileuma alatt, ami 2025 júliusában lesz. Ezt még nem tudom.

Beszélne nekem arról a folyamatról, amely Carlo szentté avatásához vezetett? Tudjuk, hogy a második csoda, amelyet Carlo közbenjárásának tulajdonítanak, egy Valeria nevű Costa Rica-i nőé volt, aki 2022-ben Firenzében, egy kerékpáros baleset után meggyógyult traumás agysérüléséből.

Erről a csodáról már tudtam, mert a szentté avatási folyamatnak különböző fázisai vannak. Az orvosi bizottság vizsgálata során, ami a legnehezebb fázis, körülbelül 15 orvos vizsgálódik. Különböző lépések vannak. A patológiától függően (az adott betegséghez vagy sérüléshez, amelyből gyógyulnak), szakorvosokat kell találniuk az adott ágazatban. És nem csak egy orvost, hanem különböző szakembereket ugyanazon a területen. Ezután szavazniuk kell. Néhány orvos a következtetés ellen szavazhat (hogy ez egy csoda volt). Carlo esetében a szavazatok egyöntetűen azt mondták, hogy csoda történt.

Aztán ott van a teológiai bizottság. Ezután következik a bíborosi bizottság. És aztán ott van a pápa. Nyilvánvalóan ő az, aki mindenről dönt, mert a pápa is dönthet úgy, hogy “Nem. Ez nem megy tovább”. Ezért mindig nagy a lelkesedés, amikor a pápa aláírja. Minden addig fel van függesztve, amíg ő alá nem írja.

Meséljen nekem Carlo más csodáiról is? Hogyan hallott ezekről?

Minden nap kapunk híreket a lehetséges csodákról Carlo közbenjárására. A világ minden tájáról hallunk gyógyulásokról orvosi dokumentációval. Hallunk kérésekről, megtérésekről, kegyelmekről. Az Egyház kiválaszt egy csodát a boldoggá avatáshoz és egyet a szentté avatáshoz. De sok-sok más is történt. Véleményem szerint némelyik valóban csodálatos volt. Nem tudok mindegyikről beszélni. Hallunk olyan esetekről, amikor a leukémia azonnal, kemoterápia nélkül meggyógyult. Az első csodák Carlo temetésén történtek. Volt egy nő, akinek mellrákja volt. Már elvégezték a szövettani vizsgálatot, és azt mondták neki, hogy hamarosan el kell kezdenie a kemoterápiát. A gyászmiséje napján imádkozott Carlóhoz, és a daganat azonnal eltűnt.

Tehát már Carlo temetésének napján elkezdtünk csodákat látni.

Milyen most a kapcsolata Carlóval? Imádkozik-e a családja minden nap az ő közbenjárásáért?

Úgy imádkozom, mint mindenki más, egy kilenced imakártyával. Beszélek hozzá. Érzem a jelenlétét az otthonunkban. Érezzük a segítségét és támogatását a testvérei számára. Folyamatosan hallok híreket Carlo jelenéseiről más embereknek, gyógyulásokról, kegyelmekről, megtérésekről. Isten cselekedeteit Carlo által aktív dolognak látjuk.

Különleges képességem van arra, hogy megérezzem a közbenjárását. Érzem a mi Urunk és Szűz Mária tevékenységét is. Ezek olyan belső érzések, amelyeket nem tudok megmagyarázni. Nem vagyok misztikus, de … minden nap misére járok. Naponta részt veszek az eucharisztikus szentségimádáson, és időt töltök imádsággal. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem kell sokat aludnom, körülbelül öt órát éjszakánként. Így amikor hajnali 4-kor felébredek, ezt az időt imádságra használom fel. Ez segít abban, hogy érzékenyebb legyek Isten jelenlétére. Minél többet imádkozunk, annál inkább érezzük Isten jelenlétét és cselekvését az életünkben. Aztán az ember tanul. Minél többet imádkozik az ember, annál többet tanul. Minél kevesebbet imádkozol, annál kevésbé érzed Isten jelenlétét.

Miért volt olyan fontos Carlo számára az Eucharisztia mindennapi vétele? Milyen hatással van az Eucharisztia a lelkünkre?

Carlo 7 éves volt, amikor először áldozott. Aznap ezt írta a füzetébe: „Mindig egyesülve Jézussal. Ez az én élettervem.” Attól a naptól kezdve kezdett minden nap szentmisére járni, minden nap elment az eucharisztikus szentségimádásra, akár a mise előtt, akár utána.

Milyen hatásai vannak az Eucharisztiának? Az Eucharisztia az Isten közöttünk, az Ő Testével és Vérével, Lelkével és Istenségével. Az Eucharisztia Krisztus élő jelenléte. Amikor az Eucharisztiát veszem, a végtelen találkozik a végessel. Kapcsolatba kerülök a mennyországgal.

Ez a kapcsolat kivált belőlem valamit. Valójában ez független a pap és az áldozó személy szentségétől. Jézus mindig cselekszik. De világos, hogy minél inkább megfelelek Isten bennem való befogadása kegyelmének, annál inkább betölt kegyelemmel. Isten mindig képes rendkívüli dolgokat tenni, de az is számít, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk lelki életünkért. Olyan ez, mint egy váza. Ha friss vízért megyek, és van egy kis vázám, akkor egy kis vizet veszek. Ha nagyobb vázám van, akkor sok vizet fogok hozni. Ugyanez történik akkor is, amikor szentáldozást végzünk.

Hogyan segít az Eucharisztia az erények megélésében?

Amikor az Egyház valakit szentté nyilvánít, az azért van, mert megélte a keresztény erényeket. Több mint 200 erény van, de a hét legfontosabb: a bölcsesség, az igazságosság, a hit, a remény, a szeretet, a bátorság, a mértékletesség.

Az erények az akarat szilárd hozzáállását jelentik a jóhoz. Az erényekhez az akarat erejére van szükség. Ha nincs meg bennem az akaraterő, akkor például soha nem leszek képes egyetemi vizsgákat tenni. Nem leszek képes tanulni. Néha látjuk, hogy valaki, akinek kisebb az intelligenciája, jobban teljesít a vizsgákon, mint valaki, aki okosabb, mert megvan benne az akaraterő.

Erényeinket meg kell erősíteni, és az Eucharisztián keresztül Jézus segít megerősíteni akaratunkat és harcolni a kísértésekkel szemben. Az Eucharisztia valóban gyógyszer a lelkünk számára. Meggyógyít bennünket sebeinkből, amelyeket az eredendő bűn maradványaként hordozunk.

Amikor az Eucharisztiát veszem, a szeretet forrásából eszem, és Jézus segít nekem, hogy növeljem képességemet Isten és felebarátom szeretetére.

Carlo azt szokta mondani, hogy az Eucharisztia az ő “mennybe vezető országútja”. Mit értett ez alatt?

A Bibliában, János evangéliuma 6. fejezetének 56. versében olvassuk: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.

Ez azt jelenti, hogy Jézus különleges egyesülést ígért az Eucharisztia által.

Sok olyan embert ismerek, akik súlyos depressziós problémákkal küzdenek, és akik elkezdtek minden nap misére járni. A legjobb pszichológusokhoz és pszichiáterekhez jártak, és semmi sem oldódott meg az életükben. Folyton ugyanazokkal a problémákkal küszködtek. Miután elkezdtek minden nap misére járni, meggyógyultak ezekből a problémákból. Mintha újjászülettek volna.

Az Eucharisztiával átlényegülünk. Nincs más természetfelettibb dolog ezen a földön, mint az Eucharisztia: Ez Jézus közöttünk. Jézus valóban jelen van. Carlo szokta mondani, amikor katekizmust tanított: „Ha tűz van a templomban, ki vigyázna arra, hogy a tabernákulumból kimentse Jézust – aki él? Nekünk kell ezt megtennünk, mert ő az Élő Jelenlét. Ő él közöttünk.” Carlo nagy híve volt az eucharisztikus szentségimádásnak. Azt szokta mondani: „Amikor a nap felé nézünk, lebarnulunk… de amikor Jézus előtt állunk az Eucharisztiában, szentekké válunk.”

Emlékezzünk arra, hogy amikor Mózes a Sínai-hegyen imádkozott Istenhez (2Móz 34), arca világítóvá változott. Ez velünk is megtörténik. Nem vesszük észre, de Isten fénye beborít bennünket. Átalakít és megtisztít bennünket.

Meséljen az eucharisztikus csodákról: mit kell tudniuk a katolikusoknak erről?

Az évszázadok során Jézus sok országban rendkívüli eucharisztikus csodákat adott nekünk, hogy megmutassa valóságos jelenlétét. A múltban nem állt módunkban tanulmányozni ezeket, de ma már a tudomány a szövetségesünk.

Jézus jeleket küld nekünk. Mint például a híres csodát az olaszországi Lancianóban [Kr. u. 750-ből), melyet az Egészségügyi Világszervezet tanulmányozott. Az ottani eucharisztikus szentostya hússá változott, amelyről kiderült, hogy a szívizom, a szív egy része.

1996-ban Buenos Airesben történt egy eucharisztikus csoda, amelyet Ferenc pápa, aki akkor ott érsek volt, kivizsgált.

2006-ban a mexikói Tixlában történt csoda, majd 2008-ban a lengyelországi Szokolkában.

2013-ban a lengyelországi Legnicában egy eucharisztikus szentostya változott hússá. Kiderült, hogy ugyanaz a szívizom volt – ismét. AB vércsoportú, ami megegyezik a torinói lepel vércsoportjával. Ép fehérvérsejtek is voltak benne.

Mit jelentenek ezek a csodák, hogy az Eucharisztikus szentostya szívszövetté alakult át?

A „szív” szó ezer alkalommal fordul elő a Bibliában.

Jézus elküldi nekünk a szívét – a szívizomzatát, ami a szívnek az a része, amely a szív pulzálását okozza. Tudjuk, hogy az Eucharisztia az Egyház szíve, mert ez Isten személyesen, közöttünk.

Mindezekben a csodákban Jézus megmutatja nekünk a szívét. Őszintén szólva, annyira megindító látni Isten irántunk való szeretetét – a szívét küldi nekünk [ezeken a rendkívüli eucharisztikus csodákon keresztül].

Ez egy nehéz pillanat kulturális szempontból. Talán ezért ad Carlo példája sok reményt.

2006-ban még nem volt Facebook vagy Twitter. De Carlo mondásai mégis egyfajta tweetek voltak:

„Nem önszeretet, hanem Isten dicsősége.”

„A boldogság nem az, hogy magadra nézel, hanem hogy Isten felé nézel.”

„Mindenki eredetinek születik, de a legtöbben másolatként halnak meg.”

Ez volt az ő katekézise, ami nagyon is aktuális.

Ezek a mondások jobban megragadják az embereket, mint a misztikusok értekezései. Az ilyen típusú értekezéseket már senki sem olvassa. Ma olyan katekézisre van szükségünk, amely dinamikusabb és lényegesebb. Isten rendkívül egyszerű.

Minél bonyolultabbak vagyunk, annál távolabb kerülünk Istentől. Minél egyszerűbbek vagyunk, annál közelebb kerülünk Istenhez.

Bizonyára Carlo rendkívül egyszerű volt lelkiségében. Olyan lelkiség volt, amelyet mindenki követhet: a szentségek, a Szűzanya, a rózsafüzér, az imádság, a Szentírás olvasása, a szeretet cselekedetei.

TUDJ MEG TÖBBET CARLO-RÓL

MiracoliEucaristici.org

CarloAcutis-en.org

 

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. június 10.