Szent József, a meg nem született gyermekek védőszentje

A Szent József  barlang az abortusz utáni gyógyulást és békességet kínálja

SANTA CRUZ, Kalifornia (LifeSiteNews) – A Santa Cruz-i tengerpart szikláira néző Szent József, a Megváltó őrzőjének szentélye, melyet a kaliforniai Szent József oblátusok működtetnek, a gyógyulás, az ima és a megbékélés különleges helyét kínálja azoknak az anyáknak és apáknak, akik úgy döntöttek, hogy elvetetik gyermeküket, de most Istenhez fordulnak a megbocsátásért. 

Az 1952-ben Szent József tiszteletére felszentelt kegyhelyen, melynek ünnepnapját március 19-én tartják, egy 2001-ben felállított szabadtéri barlang található, melyben egy kétméteres szobor Szent Józsefet, a meg nem született gyermekek védőszentjét ábrázolja, kezében egy hathónapos magzatot tartva. A barlang célja hasonló a „Ráhel-projekt” céljához: az abortusz utáni gyógyulás. A művész, Thomas Marsh szándéka szerint Szent József arca „Isten szeretetét, a helyzet súlyosságát, a gyászt, a megbocsátást, a védelmező erőt, a gyengédséget és vigasztalást a baba számára, valamint a békét tükrözi.” A barlangot körülvevő falakon táblák lógnak azoknak az abortált vagy elvetélt csecsemők nevével, akiket a gyógyulást kereső anyák és apák Szent József által bíztak Istenre.

Szent Józsefről, mint az apák példaképéről és a meg nem született gyermekek védelmezőjéről beszélve az oblátus papok kifejtik: „Józseftől megtanuljuk, hogy az apaság sokkal több, mint egyszerű fizikai létrehozás. Valójában József, aki egyáltalán nem hoz világra gyermeket, a legjobb apa, és minden apa számára példakép. Elfogadja az életet az anyaméhben azzal, hogy becsületből feleségül veszi Máriát. Elutazik vele Betlehembe, hogy bejegyeztesse a gyermeket az emberiség névsorába. A gyermeket Dávid nemzetségéből származó névvel ruházza fel. Megvédi a gyermeket Heródes kegyetlen támadásától.”

A papok így folytatják: „József volt az, akit a Mária méhében megtestesült Isten Fiának apai szerepére választottak ki, és ő ezt a szerepet oly hűségesen betöltötte. Egyetemes védnökségén belül, napjainkban minden bizonnyal helyénvaló, hogy új címet kapjon, mint a „Meg nem született gyermekek védőszentje.” Senki sem lehet jobb védelmezője az ártatlan, gyámoltalan életnek az anyaméhben. Senki sem lehet jobb példaképe a születés előtt álló gyermekek szüleinek. Senki sem segítheti méltóbban a gyógyulás és a megbékélés folyamatát azok számára, akik gyászolnak és gyötrődnek az abortusz bűne miatt. Senki sem jelent jobb képet azoknak a nőknek, akiket olyan férfiak bántottak meg, akik nem voltak hajlandók elfogadni az apaságot az általuk nemzett gyermek iránt.”

A kegyhelyen az abortusz utáni gyógyulás folyamata első lépéseként az anyát vagy apát arra bátorítják, hogy adjon nevet meg nem született gyermekének. Az oblátusok szerint: „Egy anya (vagy apa), aki elvetette gyermekét, a legfájdalmasabban ébred tudatára, hogy megtagadta Isten szeretetének ajándékát, és megpróbálta megfosztani utódját saját identitásától. Gyakran „segítettek” neki tagadni azt, hogy a gyermek emberi lény, és elhinni, hogy ha születése előtt abortálják, akkor a gyermeknek soha nem lesz szüksége arra, hogy neve legyen. A lelki gyógyulás folyamata magában foglalja a tagadásból való kilépést és saját gyermeke embersége valóságával való szembenézést. Ahhoz, hogy kibéküljön Istennel és önmagával, ki kell békülnie saját gyermekével. Amennyire csak képes rá, gyakorolnia kell azt a szülői szerepet, melyet megtagadott, és amelyért anyai szíve fáj. Nevet választ gyermekének, és ezután mindig a nevén szólítja gyermekét.”

A szülőket gyermekük elnevezésekor arra bátorítjuk, hogy Szent Józsefhez forduljanak, akire Isten az angyal által, Jézus születése után az apai szerepet, Jézus elnevezését bízta: „Nevezd el Jézusnak, mert ő fogja megmenteni népét a bűneiktől.” Miután elnevezték gyermeküket, a szülők ezt a nevet felírathatják a barlang falára.

Ezután a következő imát gyógyulásért és békéért ajánlják fel, amelyben a gyermeket Szent Józsefre bízzák.

Ó, Szent József, legszentebb hitvesed, Boldogasszony Anyánk után te voltál az első, aki karjaidba és szívedbe fogadtad a kis Jézust. Attól a pillantástól kezdve, hogy először megpillantottad és magadhoz ölelted, szíved és lelked örökre összekapcsolódott vele. Atyai szeretettel és ragaszkodással simogattad a Szent Gyermeket és elkötelezted magad, hogy mindig szeretni, óvni és gondoskodni fogsz erről a Fiúról.

Nézz most hasonló szeretettel és ragaszkodással e gyermekemre, aki eltávozott e világból. Gyermekemet, valamint bánatomat és bűntudatomat karjaid örök ölelésébe helyezem. Tartsd és simogasd gyermekemet helyettem karjaid szeretetével, és csókold meg gyermekemet édesen, szívem minden gyengéd szeretetével.

Ahogyan Isten, az Atya, legdrágább Fiának gondozását a te legkedvesebb és legbizalmasabb kezeidre bízta, úgy bízom én is atyai gondoskodásodra az én gyermekemet. Kérlek, add őt a mi Urunk irgalmas kezébe, hogy egy napon, amikor én is elhagyom ezt a világot, gyermekem üdvözülhessen az örök életben. Ámen.

Ahogy az oblátusok elmagyarázzák: „A gyermekkel való megbékélés és a gyermek Istenre bízásának egész folyamata erőteljes segítség az Istennel való megbékéléshez.”

A kegyhely a gyónás általi szentségi gyógyulást is kínálja, mint az egyik „elsődleges napi szolgálatot.” „Miután az anya elfogadja gyermeke feletti anyaságát” – magyarázzák a papok-, „miután megbocsátást kért ezért, és az Isteni Gondviselésre bízta, most már képes Előtte bűnbánatot tartani, és elfogadni az Ő szentség általi megbocsátását. Azzal, hogy valóban hisz az Ő megbocsátásában, a nő megbocsáthat saját magának és a lezárásra törekszik.”

A Szent József-barlangban emléket állítani egy csecsemőnek nevének felíratásával a Szent József-kegyhelyen akkor lehet, ha kapcsolatba lépsz a Szent József-kegyhellyel.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. március 29.