Az UNICEF támogatja a gyermekek „szexuális autonómiáját”

NEW YORK, október 8. (C-Fam) Az UNICEF végrehajtó bizottsága jóváhagyta azt a stratégiai tervet, amely támogatja a gyermekek szexuális autonómiáját, valamint az abortuszhoz és fogamzásgátláshoz való hozzáférést az iskolákban.

Az új stratégiai terv, amely 2025-ig irányítja az ügynökséget, első alkalommal egészítette ki az ügynökség mandátumát a „szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal”, valamint a „szexuális irányultsággal és gender identitással”. A Biden-kormányzat támogatta az új tervet.

Az UNICEF már eddig is támogatta, hogy a serdülők önállóan dönthessenek saját szexualitásukról, és hogy az iskolákban legyenek szexuális oktatási és szexuál-egészségügyi szolgáltatások a gyermekek számára. De ez volt az első alkalom, hogy ezek az UNICEF belső stratégiai dokumentumaiban az ENSZ-tagállamok jóváhagyásával jelentek meg, ahogy arról a Friday Fax augusztusban beszámolt.

Az UNICEF végrehajtó tanácsában helyet foglaló harminchat nemzet jóváhagyta az új terv megvalósítását azzal a kikötéssel, hogy azt nem az ENSZ-tagállamok tárgyalták meg, és hogy „tartalmaz néhány olyan kifejezést, melyeket az ENSZ-rendszerben kormányközi szinten nem hagytak jóvá”. A döntés nem határozza meg, hogy a stratégiai tervben mely kifejezésekre vonatkozik a kizáró nyilatkozat.

A terv továbbá védi a tagállamokat azzal, hogy utasítja az ügynökséget, hogy a stratégiai tervet „a program országok nemzeti felelősségvállalásának elveivel összhangban, a nemzeti prioritások és szükségletek figyelembevételével, az eltérő kontextus és sajátos jellemzők elismerésével, a nemzetközi emberi jogi szerződések és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó humanitárius alapelvek által vezérelve” hajtsa végre.

A „szexuális és reproduktív egészség és jogok” egy olyan műszó, melyet egyes országok és csoportok találtak ki az abortusz, az LMBT jogok és a gyermekek szexuális autonómiájának elősegítésére. A Közgyűlés elutasította ezt a vitatott kifejezést, amikor 2013-ban először javasolták a fenntartható fejlődési célokról szóló tárgyalások során, és azóta minden évben többször is elutasították az ENSZ-tárgyalásokon. Számos ENSZ-tagállam továbbra is ellenzi a „szexuális irányultság és gender identitás” kifejezést az ENSZ-dokumentumokban.

Az Egyesült Államok ENSZ-képviseletének hivatalos Twitter-fiókja dicsérte az UNICEF-et és más ENSZ-ügynökségeket, melyek a közelmúltban a „szexuális és reproduktív egészség és jog” kifejezéssel kiegészítették megbizatásukat.

„Dicséretre méltó az UNDP, az UNFPA, az UNOPS, az UNICEF és az UN Women a 2022-2025-ös stratégiai tervek sikeres előrehaladásáért és azért, hogy felismerték a szexuális és reproduktív egészség és jogok fontosságát a fenntartható fejlődési célok elérése felé tett előrelépés felgyorsításában” – olvasható a tweetben.

Az ellentmondásos kifejezést ezidáig csak az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) megbizatásában támogatták. A „szexuális irányultság és gender identitás” nem szerepelt az ENSZ-ügynökségek korábbi stratégiai terveiben.

Irán „mélységes aggodalmát” fejezte ki a „szexuális irányultság és nemi identitás, szexuális jogok, átfogó szexualitás oktatás, a nemek közötti esélyegyenlőség transzformatív módon történő programozása ” kifejezéseknek a tervbe való beemelése miatt.

„Irán és számos delegáció több alkalommal kifejezte ellenérzését az ilyen kifejezések ENSZ-dokumentumokba való beillesztésével kapcsolatban” – közölték.

Az Orosz Föderáció szintén nyilatkozatban határolódott el az UNICEF új tervében szereplő vitatott terminológiától.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. október 12.