Felmérés a házasságok megtartásáról

1. A kutatásról

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) együttműködve az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével 2020 januárjában feltáró kutatást végzett a házasság és a válás témakörében. A vizsgálat célja annak felderítése volt, milyen tényezők járulnak hozzá a jól működő házassághoz, illetve milyen problémák, akadályok vezetnek a kapcsolatok megromlásához.

 

A KINCS munkatársai által összeállított kérdőív többek között a megfelelően működő partnerkapcsolat ismérveit, a jó házasság feltételeit, a váláshoz vezető okokat és a házasságok felbomlásának akadályozó tényezőit, a családpolitika beavatkozási lehetőségeit firtatta egyéni, illetve társadalmi megközelítésben.

A lekérdezés online valósult meg a szervezetek hálózatán keresztül. Az eredeti koncepció szerint az elváltak alkották az alapsokaságot, azonban a kitöltők aktivitása igényelte más családi állapotú válaszadók bevonását is. Végül annak érdekében, hogy a válást megélt és a házasságát fel nem bontó egyének véleményét, attitűdjét össze tudjuk hasonlítani, a vizsgálatot kiterjesztettük. A lekérdezés január utolsó hetében történt, összesen 919 értékelhető kérdőív érkezett vissza.

A 919 válaszadó többsége nő (90,4%), közel kétharmaduk felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (61%). A válaszadók közel fele (49,5%) a 40 éves korcsoportba tartozik, de jelen vannak a 30-as korosztály (24,2%) és az 50-es korosztály (17,2%) képviselői is.

A válaszadók 52,6 százaléka budapesti és Pest megyei. Mind a 19 megyéből érkeztek válaszok, hasonló megoszlásban (1-2%, ez megyénként kb. 10-20 főt takar). A mintába került határon túliak aránya 7%, a külföldi országokban élőké 5,5%. Településtípus szerint vizsgálva a fővárosiak jelennek meg legnagyobb arányban, majd a városok és megyeszékhelyek lakói csaknem egyforma arányban, végül nem sokkal lemaradva a községben élők (16%).

Családi állapot szerint nézve a megkérdezettek között közel azonos arányban vannak a házasok (42,2%) és az elváltak (44,3%). Az elváltak több mint 20%-a jelenleg párkapcsolatban él. A felmérésben részt vevők 96%-ának van gyermeke, egyharmaduknak egy (33,8%), harmaduknak kettő (32,4%) és további egyharmaduknak (33,8%) három vagy több gyermekük van.

A tanulmány letölthető innen.

Létrehozva 2022. június 8.