Egy ördögűző és pszichiáter megosztja javaslatait a házasságról

Tizenkét tanács, melyek segítségével Isten kegyelméből „tartani lehet az irányt”

Senki se maradjon olyan házasságban, amely veszélyt hordoz, de a kapcsolat megtartása és javítása meghozhatja az eredményeket. Msgr. John Esseff pap és egzorcista (Scranton, Pennsylvania) ismeri mind a házastársi szeretet nehézségeit, mind annak fontosságát a családon belül. Saját szülei gyakran küzdöttek egy szeretetteljes egység eléréséért. Elmondott egy történetet arról, hogy Krisztus szeretete hogyan kapcsolódik a házastárs iránti szeretethez.

Anyámnak volt egy képe Jézus Szent Szívéről az ágya fölött. Egyik este mondta nekem, hogy így imádkozott: ’Jézus Szent Szíve, szeretnélek téged még jobban szeretni. Mutasd meg, hogyan szeresselek még jobban.’

Anyám lefeküdt és látomása volt Jézusról. Később ezt mondta nekem: ’Jézus képmását láttam, aki egy erősödő látomásban jött felém. Először láttam átlyukasztott lábait és lebegő fehér ruháját. Megcsókoltam a lábát és átlyukasztott kezét. Amikor Jézus megmutatta nekem Szent Szívét, majdnem elájultam. Aztán, amikor felnéztem az arcára, láttam apád arcát. Aztán megértettem. Megkértem Jézust, hogy mutassa meg nekem, hogyan lehet jobban szeretni Őt, és azt mondta, hogy szeressem jobban a férjem.’

Tartsd a távolságot

Több mint 35 éve vagyok házas, és ismerek sok boldog házaspárt – közöttük férjem és magam is -, akik nehéz helyzeteken jutottak keresztül. Ismerek sok párt, akik sokkal kisebb okok miatt váltak el. Ilyen értelemben van valami, amit el kell mondani a kitartásról, hogy álljuk a sarat. A kutatások is ezt támasztják alá.

Az elmúlt évben a Social Networks and the Life Course folyóiratban közzétett egyik tanulmány 2034 házaspár adatait vizsgálta, és megállapították, hogy a hosszú távú – több mint 20 éven át tartó – házasságok stabilizálódtak. A párok hajlamosabbak közös tevékenységbe fogni, miután a gyermekeik idősebbek lettek, és mélyebb szintű elismerésben részesítették egymást.

Ez összhangban áll egy 2012-es tanulmánnyal, mely szerint a házasság első évében a párok kevésbé voltak boldogok, mint azok, akik több mint 40 éve voltak együtt. A kutatók ezt a „házassági másnaposságnak” tulajdonították – ez egy kifejezés arra, amikor az ünnepségek véget érnek, és a munka valóban kezdődik.

A boldog házasságban sokkal több van, mint csak hagyni leülepedni a dolgokat, de a tudomány szerint (még vallás nélkül is) nagy értéket jelent, ha „tartjuk az irányt”. A katolikus tanítás szerint a házasság szent, egész életen át tartó egység, melynek célja a kölcsönös szeretet megosztása, gyermekek felnevelése, egymás és a gyermekek segítése, hogy eljussanak az örök életbe. Ez ellentétben áll egy olyan kultúrával, amely a saját önrendelkezésedet nyomatja, ellentétben a katolikus célkitűzéssel, hogy azon tevékenykedj, hogy úgy szeress, mint Krisztus.

Tizenkét tanács a jobb házassághoz

Dr. Richard Fitzgibbons pszichiáter, a Philadelphia melletti Családgyógyászati ​​Intézet igazgatója, többszáz katolikus párral dolgozott együtt az elmúlt 40 évben. A célja soha nem az volt, hogy csak kitartsanak, hanem inkább az, hogy kiviruljanak ezek a házaspárok. A „Megbocsátásterápia: a harag feloldásának és a remény helyreállításának empirikus útmutatója” című könyv társszerzője, új könyve pedig „Az egészséges házasság szokásai: Kézikönyv katolikus párok számára”. Ebben megoszt 12 olyan tanácsot, melyek nagymértékben megerősíthetik az összes házasságot.

 1. A megbocsátás csökkenti a haragot azon erőfeszítése által, hogy megértsük saját magunkat és házastársunkat, és hogy részt vegyünk az ingerlékenység leküzdésének fáradságos munkájában.
 2. A nagylelkűség legyőzi az önzést az önátadás növekedésével, és ha naponta többször arra gondolunk, hogy „mi, nem pedig én”.
 3. A tisztelet legyőzi az irányítás iránti késztetést, ha a házastársunk és gyermekünk méltóságára gondolunk.
 4. A felelősségvállalás lezárja az érzelmi távolságot azzal, hogy vállaljuk, hogy megvédjük házastársunkat a magánytól, szorongástól, bizonytalanságtól és önzéstől.
 5. A bizalom csillapítja a szorongást az Isten és a házastárs jóságába és támogatásába vetett bizalom révén, és azáltal, hogy megbocsátunk azoknak, akik lerombolták a bizalmat.
 6. A remény csökkenti a szomorúságot azáltal, hogy bizakodik valaki az életében bekövetkező események és körülmények pozitív kimenetelében, különösen a magányosság elleni küzdelemben.
 7. A hála bizalmat épít azzal, hogy értékeljük az Isten által adott és az egyes szülőktől kapott ajándékokat, és ha megbocsátunk azoknak, akik lerombolták a bizalmat.
 8. Az óvatosság javítja a kommunikációt azáltal, hogy segíti a házastársakat, hogy meglássák, mit kell mondani vagy megtenni egy adott helyzetben, és hogyan kell elmondani vagy megtenni.
 9. A mértékletesség korlátozza a kényszert és a hűtlenséget az élvezetek vonzerejének mérséklésével, valamint az ösztönök és vágyak megfékezésével, hogy egymáshoz hűségesek maradjanak a házastársak.
 10. Az igazságosság megelőzi a válást azáltal, hogy megerősíti a házastársakat abban, hogy adják meg Istennek, házastársaiknak és gyermekeiknek azt, ami jár; azaz őszintén nézzenek szembe és tegyék rendbe személyiségüket és szellemi gyengeségeiket.
 11. A lojalitás eltántoríthatatlan vágyakozás, hogy mások számára a legjobbat akarjuk. Ez segíti az elköteleződést azáltal, hogy elismeri, hogy az autentikus emberi szeretet és a szexualitás egyetlen helyen valósul meg: a házasságban.
 12. Az alázat elősegíti az önismeretet, valamint a szülőktől tanult gyengeségek, a házastársi szeretetet és boldogságot akadályozó hibák kezelésének folyamatát.

Nyilvánvaló, hogy a küzdelmes kapcsolatokhoz nem csak tanácsokra van szükség. Segíthet egy jó könyv, terápia és házas lelkigyakorlat is. És mindig imádkozzatok – együtt, ha csak tudtok -, hogy Isten kipótolja azt, ami hiányzik.

Jézus szent szíve, add meg nekünk a kegyelmet, melyre szükségünk van egy szentségi házassághoz, erőt a keresztekhez, kedvességet és irgalmat, amikor csalódottnak érezzük magunkat, megbocsátást saját mulasztásainkért, gyógyulást azokért a fájdalmakért, melyeket okoztunk házastársunknak és gyermekeinknek, és végtelen szeretetet egymás iránt. Ámen.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2020. január 8.