Tíz kifejezés az erős családhoz

Szociológusként, aki főiskolai kurzusokat tart a családról, és aki sokat írt a témáról, úgy vélem, hogy az erős családok nem a szerencsére vagy a véletlenre épülnek: munkára van szükség. Ráadásul a helyes előírásokat a család minden tagjának tiszteletben kell tartania.

Struktúra

Kezdjük a struktúrával. A megfelelő struktúra számít. Annak ellenére, amit néhány szakértő állít, van egy aranyszabály, ez a két szülős család. Bár vannak jó egyszülős családok és rossz kétszülős családok, a legtöbb esetben az egyszülős család a kudarc táptalaja. Az ilyen családokban nevelkedő gyerekek kisebb valószínűséggel teljesítenek jól az iskolában, és nagyobb valószínűséggel kerülnek bajba; ez különösen igaz a fiúkra.

A War on Virtue: How the Ruling Class is Killing the American Dream [Háború az erények ellen: Hogyan öli meg az uralkodó osztály az amerikai álmot] című könyvemben rámutatok, hogy az ázsiaiak, a zsidók, a mormonok és a nigériaiak a legsikeresebb demográfiai csoportok az országban, a tanulmányi eredmények és a jövedelem alapján mérve. Mind a négy az ép családjaikról ismert.

Azt is el kell mondani, hogy két azonos nemű szülő nem helyettesít két ellenkező nemű szülőt. A fiúknak és a lányoknak olyan példaképekre van szükségük, amelyekkel azonosulni tudnak. Különböző szükségleteik vannak, amelyek közül néhányat egy velük azonos nemű felnőtt tud a legjobban kielégíteni. Másképp fejlődnek, és olyan nevelést igényelnek, amelyet csak egy apa és egy anya tud nyújtani.

Önzetlenség

Az önzetlenség is fontos. Ez az igazi szeretet egyik kulcsa. Különösen a szülőknek kell tudni gyakorolniuk az önfeláldozást, gyermekeik érdekeit előtérbe helyezve. Az igazi szeretet feltétele, hogy tegyünk valamit másokért, ami viszont áldozatvállalással jár. Ehhez önzetlenségre van szükség. Ellenkező esetben a szeretet kifejezései nem többek retorikai sallangoknál.

Együtt töltött idő

A harmadik összetevő az együtt töltött idő a családban. A családi vacsorának, bár nem mindig lehetséges, a normának kell lennie, nem pedig a kivételnek. Ez többek között azt jelenti, hogy korlátozzuk a közösségi médiában töltött időt. Szomorú látvány, amikor a családtagok otthon vagy egy étteremben a telefonjukat bámulva üldögélnek ahelyett, hogy beszélgetésbe elegyednének egymással.

Vallás

A vallás kritikus fontosságú a jó családok építésében. Rengeteg bizonyíték van arra, hogy a vallás gyakorlása pozitív hatással van a gyermekekre és a társadalomra. Azok a gyerekek, akik részt vesznek vallási szertartásokon, társadalmi tőkét építenek, ami a siker egyik kulcsa.

Az erények beoltása

Az ötödik elem az erényre való nevelés. Kutatásom során azt találtam, hogy az önfegyelem, a személyes felelősség és a kitartás a legfontosabb erények, amelyek az iskolai és munkahelyi sikerességért felelősek. Sajnos uralkodó osztályunk háborút folytat ezen erények ellen.

Kötelesség

A kötelességet hangsúlyozni kell. A történelem nagy részében a családok inkább a kölcsönös kötelezettségek, mint a szeretet miatt maradtak együtt. A „Tiszteld apádat és anyádat” ezt az igazságot sugallja.

Szeretet és elismerés

A hetedik tulajdonság a családtagoknak nyújtott szeretet és elismerés, két olyan emberi tulajdonság, amely egyetemes. Minden embernek, minden korosztályban, mindkettőre szüksége van, és ha ezek hiányoznak, bajok következnek.

Felelősségvállalás

A gyerekeknek előbb kell felelősséget adni, mint jogokat. Ma ennek éppen az ellenkezője történik. Az a gyermek, aki nem cselekszik felelősségteljesen, nem csak elbukik az életben, hanem valószínűleg mások jogait csorbítani fogja.

Elszámoltathatóság

Az elszámoltathatóság a kilencedik tényező. A gyerekeket felelősségre kell vonni a viselkedésükért, és nem szabad megsimogatni őket, ha rosszalkodnak. Hasonlóképpen felelősségre kell vonni őket a házi feladataikért, melyek nélkül valószínűleg nem fognak jól teljesíteni az iskolában.

Tisztelet

Végül, az erős családok a tekintély tiszteletére épülnek. A szülőknek barátságosnak kell lenniük a gyermekeikkel, de soha legyenek barátaik. A gyerekeknek tisztelniük kell a tekintélyt, kezdve a szüleikkel. A tanárokat, a papságot, a rendőrséget és más felnőtt tekintélyeket is tisztelniük kell.

Manapság sok kihívás nehezíti az erős családok építését. Ennek tudatában lenni és felkészülni arra, hogy megbirkózzunk velük, az első lépés a leküzdésükhöz.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. március 21.