Vatikáni dokumentumok

Emberi erények és isteni erények

A Katolikus Egyház Katekizmusából

I. Az emberi erények ( sarkalatos erények)

1804 Az emberi erények következetes magatartásformák, állandó készségek, az értelem és az akarat állapotszerű tökéletességei, melyek a hit és az értelem szerint szabályozzák cselekedeteinket, rendezik szenvedélyeinket és cselekvésmódunkat. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet biztosítanak az erkölcsileg jó élethez. Erényes az, aki szabadon teszi a jót.  Az erkölcsi erényeket emberi módon szerezzük meg. Az erkölcsileg jó cselekedetek gyümölcsei és csírái; minden emberi képességet fölkészítenek arra, hogy közösségre léphessenek az isteni szeretettel.

9 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az erények summája

(Mk 10.17-21)
Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult elõtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” „Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” „Mester – válaszolta -, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. „Valami hiányzik még belõled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!”

Ez a gazdag ember, ifjú korától kezdve megtartotta a parancsokat, mégsem érezte magát teljesnek, elégnek. Azt kérdezte az Úrtól, mit tehetne még, hogy tökéletesebb legyen. Valami hiányzott még belőle. Nem tudta, hogy az erényekben való teljesség után vágyódik. Vajon, melyek ezek az erények és hogyan nyilvánulnak meg?

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Hogyan szivárgott be a keresztényszocializmus az egyházba?

Ahhoz, hogy megértsük az egyházon belüli válságot, először is meg kell vizsgálnunk azokat a folyamatokat, amelyek az egyházon belüli jelenlegi helyzethez vezettek. Ennek a válságnak a gyökerei sokkal messzebbre nyúlnak vissza, mint a II. vatikáni zsinat ideje. Ez a keresztényszocializmus XIX. századi megjelenésében érhető tetten.

Valójában a keresztényszocializmus első megnyilvánulásai közvetlenül a francia forradalomból eredtek, és így megelőzték a szociálkatolicizmust.

10 Minute
Imáink

Ima az erények ajándékáért

 

Mindenható Isten, Aki mindent ismersz, és akinek nincs kezdete, sem vége, Te adod meg nekünk az erényeket, Te tartasz meg bennük, és Te jutalmazol minket érdemeink szerint.

Kérlek, add meg nekem a hit biztos alapját, a remény legyőzhetetlen pajzsát és öltöztess engem a szeretet díszes ruhájába.

Add, hogy az igazságosság erénye által azt keressem, amit Neked tetszik; az okosság által elkerüljem az ördög cselvetéseit; a mértékletesség által elkerüljem a végleteket; az erősség által türelemmel viseljem a megpróbáltatásokat.

3 Minute